Хочешь найти работу?

Здесь ответы на все вопросы!

Наказ по кадрах - основний нормативний документ

Наказ по кадрах - основний нормативний документ


Рекомендації по складаню Наказа по кадрах
Наказ по кадрах - основний нормативний документ на підприємстві, установі, організації.
Право громадян України на працю, - тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, -включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою.
Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.
Трудовий договір є угода між працівником і роботодавцем чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу визначеною цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпадкові, а роботодавець чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавствам про працю, колективним договором і угодою сторін.
Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим:
-при організованому наборі працівників;
при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами підвищеного ризику для здоров'я;
при укладенні контракту;
у випадках коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;
при укладенні трудового договору з неповнолітніми (стаття 187 КЗпП України);
при укладенні трудового договору з фізичною особою; в інших випадках, передбачених законодавством України. Укладення трудового договору оформляється наказом роботодавця про прийняття працівника на роботу. Накази по особовому складу регламентують прийняття громадян на роботу, переведення і переміщення працівників на інші посади, звільнення працівників.
Накази по особовому складу належать до розпорядчих документів. До розпорядчих документів також належать накази про заохочення, стягнення, присвоєння розрядності і категорій, надання відпусток.
На великих підприємствах використовують уніфіковані форми наказів по особовому складу.
Уніфіковані форми затверджені наказом Мінстату України від 09.10.1995 р. № 253.
Це типові форми:
-типова форма № П-1 (наказ про прийняття на роботу);
-типова форма № П-5 (наказ про переведення на іншу роботу);
-типова форма № ГІ-6(наказ надання відпусток);
-типова форма № ГІ-7(список № - про надання відпустки);
-типова форма № П-8(наказ про припинення трудового договору).

Але це типові форми і їх не завжди можна використовувати сліпо ксерокопіючи. Треба брати з них тільки ті форми які вам потрібні для написання наказу відповідного виду.
Наприклад наказ про надання відпустки для догляду за дитиною типовою формою № П-6 видати не можна і є багато інших видів наказів які не можна видати дотримуючись цих форм.
Важливим є не та форма, а реквізити яких треба дотримуватись при написанні наказів по особовому складу.
Згідно вимог інструкцій, затверджених Кабінетом Міністрів України, всі накази оформляються на аркуші паперу форматом А-4 і повинні мати обов'язкові реквізити:
повне найменування підприємства, установи, організації, фірми (без умовних позначок чи букв);
-назва виду документа - наказ;
-дата складання, підписання - 10 грудня 2003 р.;
-місце складання чи видання - м.Київ;
-номер - до номера через тире доповнюється індекс "К" або "ОС";
-заголовок до тексту;
-текст - на кожного працівника окремо;
-підстава;
-підпис керівника;
-на зворотній стороні гриф - "Погоджено", "Ознайомлені".
Накази готуються на підставі розпорядження керівника підприємства,
установи, організації, заяв працівників, рішень, конкурсної комісії, рішень кваліфікаційних і атестаційних комісій тощо.
Проект наказу готують працівники кадрової служби, погоджують з відповідними посадовими особами, коло яких встановлює керівник підприємства, установи, організації.
Накази по особовому складу (по кадрах), за винятком окремих видів, мають лише розпорядчу частину, починати яку рекомендується з прізвища, імені та по батькові працівника.
На наступному рядку і далі - посада, вчена ступінь, звання, спеціальність, розряд, категорія, класність, найменування структурного підрозділу, дія, що оголошується наказом. Все це пишеться повністю, розряди, класність, категорії прописом і без ніяких скорочень та умовностей.
Після тексту розпорядчої частини зазначаються підстави підготовки наказу.
Після підписання наказу керівником наказ реєструється в журналі реєстрації наказів, що має такі реквізити:
-дата видання наказу;
-номер наказу;
-вид наказу;
-короткий зміст;
-кому надіслано чи оголошено.
Журнал реєстрації наказів повинен бути прошнурований, пронумерований і скріплений печаткою і підписом керівника.

Правила сайта

Мы рады приветствовать Вас на сайте JobForYou - информационном ресурсе, посвященном вопросам трудоустройства. Воспользовавшись услугами сайта, вы подтверждаете согласие с Правилами Сайта.

Интернет сайт JobForYou предназначен для использования частными лицами с целью поиска работы, и/или информации, связанной с рынком труда, развитием карьеры и т.п., а также для общения с работодателями через интернет. Организации используют Сайт для подбора персонала, размещения информации о компаниях и вакансиях, а также общения с соискателями.

Внимательно прочтите Правила сайта перед его использованием!

You are here Кадровая документация Наказ по кадрах - основний нормативний документ