Хочешь найти работу?

Здесь ответы на все вопросы!

Неналежне виконання трудових обов'язків

Неналежне виконання трудових обов'язків


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, ЛИСТ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 01.06.99 р. N 06/2-4/1

Неналежне виконання трудових обов'язків
Повідомляємо, що п. 2 ст. 40 КЗпП України передбачає звільнення працівника внаслідок неналежного виконання ним своїх обов'язків з причин, які не залежать від працівника і тому не можуть бути поставлені йому в вину. Цими причинами можуть бути недостатня кваліфікація або стан здоров'я працівника.

Кожна з цих причин як підстава для звільнення повинна бути настільки серйозною, щоб саме вона перешкоджала працівникові належним чином виконувати покладені на нього трудові обов'язки. Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі має бути доведена власником або уповноваженим ним органом, оскільки саме власник є ініціатором звільнення.

Невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації може бути підставою для звільнення даного працівника лише тоді, коли власник має фактичні докази того, що саме через це працівник не може належним чином виконувати покладені на нього трудові обов'язки, і коли такого працівника неможливо, за його згодою, перевести на іншу роботу. Невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації може бути визнана за результатами атестації працівника.

Встановлена для певних категорій спеціалістів періодична атестація передбачена постановою Ради Міністрів СРСР "Про проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту та зв'язку" від 26.07.73 р. N 531 та затвердженим постановою Держкомітету СРСР по науці і техніці та Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 22.10.79 р. Типовим переліком посад відповідних працівників, які підлягають атестації. Виходячи із цього переліку, державні органи та органи місцевого самоврядування, яким надано право приймати рішення про проведення атестації, інші власники за погодженням з відповідними профспілковими органами затверджують перелік посад, з яких проводиться атестація керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів.

Начальник управління
правового регулювання

І. Тубелець

Правила сайта

Мы рады приветствовать Вас на сайте JobForYou - информационном ресурсе, посвященном вопросам трудоустройства. Воспользовавшись услугами сайта, вы подтверждаете согласие с Правилами Сайта.

Интернет сайт JobForYou предназначен для использования частными лицами с целью поиска работы, и/или информации, связанной с рынком труда, развитием карьеры и т.п., а также для общения с работодателями через интернет. Организации используют Сайт для подбора персонала, размещения информации о компаниях и вакансиях, а также общения с соискателями.

Внимательно прочтите Правила сайта перед его использованием!

You are here Документы по трудовому законодательству Неналежне виконання трудових обов'язків