Хочешь найти работу?

Здесь ответы на все вопросы!

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників - ч.15

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників - ч.15


Кваліфікаційні характеристики: Робітники (1.Акумуляторник - 30.Електромонтер з ремонту)
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


РОБІТНИКИ


1.АКУМУЛЯТОРНИК

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає та складає акумулятори, знежирює акумуляторні посудини, фільтрує, готує дистильовану воду та обслуговує обладнання зарядних станцій під керівництвом акумуляторника вищої кваліфікації. Готує акумулятори до ремонту і заряджання. Очищує, промиває і протирає акумуляторні посудини. Зачищає облої і наплив після паяння в пластинах з'єднувальних штабів і наконечників. Переміщує бутелі з кислотою, електролітом, дистильованою водою, банки з їдким калієм у межах робочого місця.

Повинен знати: основні знання про будову акумуляторних батарей; найменування основних матеріалів і реактивів акумуляторного виробництва; правила зберігання кислот, лугів і поводження з ними, способи визначення їх за зовнішнім виглядом та іншими ознаками, найменування і призначення найбільш розповсюджених інструментів, пристроїв.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає і складає акумулятори всіх типів. Обслуговує обладнання зарядних станцій (агрегатів). Заряджає акумулятори та акумуляторні батареї всіх типів. Замінює гумові їх клапани на пробках, заготовляє прокладки. Вимірює напругу окремих елементів акумуляторних батарей. Паяє з'єднання акумуляторних батарей. Визначає густину і рівень електроліту в елементах акумуляторів. Виготовляє розчин лугу з кристалічного каустику або концентрованого розчину згідно з установленою рецептурою. Закриває шнуром щілини між кришками і посудинами та заливає їх розігрітою мастикою. Заливає і доливає банки дистильованою водою та електролітом. Замінює окремі банки і обмазує їх мастикою. Веде записи щодо експлуатації зарядних станцій (агрегата).

Повинен знати: елементарні знання з електротехніки: будову і призначення акумуляторних батарей, правила та режими зарядження і розрядження акумуляторних батарей; властивості застосовуваних кислот, лугів і правила поводження з ними; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання напруги елементів акумуляторних батарей.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією акумуляторника 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує прості і середньої складності роботи з ремонту акумуляторів і акумуляторних батарей різних типів і ємностей. Виявляє пошкодження елементів батарей та усуває їх. Проводить поточний ремонт зарядних агрегатів. Замінює електроліт і здійснює сепарацію в акумуляторних батареях. Заготовляє колодки і прокладки. Відливає свинцеві з'єднувальні штаби і наконечники. Встановлює у посудини підпірне скло і свинцеві прокладки. Встановлює кришки блок-посудин з припаюванням перемичок. Готує електроліт згідно із встановленою рецептурою. Монтує і демонтує елементи акумуляторних батарей з виправленням з'єднувальних деталей. Вилучає шлам із елементів працюючих батарей. Виконує всі роботи, передбачені інструкцією з введення акумуляторів в експлуатацію.

Повинен знати: основи електротехніки; конструктивну будову і принцип роботи однотипних акумуляторних батарей; принципову схему зарядного агрегата; правила з'єднання пластин і їх полярність; будову апаратів і приладів, які застосовуються під час ремонту та обслуговування акумуляторних батарей; види пошкоджень елементів акумуляторних батарей і способи їх усунення; прийоми робіт і технологічну послідовність операцій під час розбирання, збирання і ремонтування елементів акумуляторних батарей; основні фізичні і хімічні властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту акумуляторів; правила приготування електроліту для різних типів акумуляторів і батарей; будову контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією акумуляторника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з ремонту і формування акумуляторів і акумуляторних батарей різних типів і ємностей. Здійснює середній ремонт зарядних агрегатів. Регулює напругу і силу струму під час зарядження. Визначає та усуває пошкодження акумуляторних батарей. Обслуговує машинний привід ртутного випрямляча струморозподільного щита. Випробовує акумуляторні батареї. Визначає придатність акумуляторів і батарей до подальшої експлуатації. Підганяє міжелементні з'єднання. Визначає якість електроліту. Готує та оформлює технічну документацію до і після проведення ремонту акумуляторів і батарей.

Повинен знати: конструктивну будову і принцип роботи акумуляторних батарей різних типів і ємностей; будову обладнання зарядних агрегатів; схеми монтування і встановлення акумуляторних батарей; електричні вимірювальні прилади і прилади для заміру густини кислот, лугів і газів; правила ремонту акумуляторів, дистиляторів і зарядних агрегатів; фізичні і хімічні властивості кислот, лугів, свинцю, фарб, які застосовуються в акумуляторному виробництві; методи знаходження та усунення короткого замикання в елементах батарей; прийоми правлення і розкроювання свинцю за розмірами і кресленнями для виготовлення оболонки; порядок виведення окремих елементів із робочого кола; норми напруги під час заряджання і розряджання акумуляторів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією акумуляторника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з ремонту, формування акумуляторів і акумуляторних батарей різних типів і ємностей. Вибирає режими формування і заряджання акумуляторних батарей. Проводить дефектацію суднових акумуляторів усіх типів перед ремонтом. Складає розрахунки схем з'єднання акумуляторів і регулюючого опору в колі заряду залежно від ємності та напруги акумуляторів і потужності зарядного агрегата. Проводить ревізію і випробування всіх типів суднових стаціонарних і переносних акумуляторів. Визначає обсяг ремонту дистиляторів. Обслуговує акумулятори в період заводських, ходових і державних випробувань на всіх типах суден і здає їх замовнику. Підформовує елементи, які відстають. Проводить капітальний ремонт зарядних агрегатів. Здійснює паяльні роботи на водневих апаратах. Складає схеми відключення окремих елементів для ремонту батарей, які знаходяться під напругою. Веде облік і технічну документацію з обслуговування і ремонту обладнання та апаратури зарядних станцій.

Повинен знати: основи фізики і хімії; конструкцію акумуляторних батарей усіх типів і ємностей; обладнання зарядних станцій; правила розрахунку схем з'єднань акумуляторів і регулювального опору у колі заряду залежно від ємності і напруги акумуляторів та потужності зарядного агрегата; будову електричних вимірювальних приладів і приладів для заміру густини кислот, лугів і газів; правила ремонту судових акумуляторів, дистиляторів та зарядних агрегатів; методи визначення та усунення складних несправностей у роботі акумуляторних батарей, апаратури та обладнання зарядних станцій; порядок і правила ведення обліку роботи зарядних агрегатів та акумуляторних батарей і складання необхідної технічної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією акумуляторника 4 розряду - не менше 1 року.

2. АПАРАТНИК ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес очищення промислових стічних вод або радіоактивних вод від домішок і уловлювання цінних речовин для використання в технічному процесі методами відстоювання, фільтрації, нейтралізації тощо. Готує реагенти, дозує і завантажує їх в апарати або басейни залежно від кількості і складу стічних вод, які надходять, під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Веде перекачування і перепуск очищених вод, радіоактивних шламів і осадів. Проводить очищення апаратів і комунікацій від шламу. Веде записи у виробничому журналі.

Повинен знати: принцип роботи фільтрів, підігрівників, дозаторів і насосів; елементарні знання про технологічні режими процесів очищення виробничих стічних і радіоактивних вод; призначення і умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів; санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес очищення промислових стічних або радіоактивних вод від домішок і уловлювання цінних речовин для використання у технологічному процесі методами відстоювання, фільтрації, нейтралізації тощо. Готує реагенти: соду, вапняне молоко, їдкий натр - дозує і завантажує їх у апарати або басейни залежно від кількості і складу стічних вод, які надходять. Веде процес регенерації іонно-обмінних фільтрів. Проводить контрольні аналізи на повноту очищення стічних вод, контролює і регулює процес очищення відповідно до показань контрольно-вимірювальних приладів і результатів аналізів. Виявляє та усуває несправності в роботі обладнання і комунікацій. Готує обладнання до ремонту, одержує з ремонту. Веде процес іонно-обмінного очищення або біохімічного окислення стічних вод під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

Повинен знати: будову фільтрів, підігрівачів, дозаторів і насосів; технологічні режими процесів очищення, відстоювання, фільтрації і нейтралізації промислових стічних і радіоактивних вод; хімічні реактиви, які застосовуються в очисних установках; будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів, методику проведення аналізів; визначення сорбційного циклу зміни рН-середовища; основи фізики і хімії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника очищення стічних вод 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процеси очищення промислових стічних вод від домішок методом іонно-обмінного очищення або біохімічного окислення. Випарює радіоактивні води на випарних установках. Готує реагенти: смоли, магнезит, аміак, кислоти тощо, здійснює дозування і завантаження їх у апарати залежно від кількості і складу стічних вод, що надходять. Веде процес виділення аміаку із надсмольної води в аміачній колоні, віддування леткого аміаку і розкладання пов'язаного аміаку в реакторі. Приймає стічні води на іонно-обмінні фільтри або в аеротенки. Спостерігає за інтенсивністю аерації і процесом фільтрації. Регулює технологічні процеси сорбції (очищення) радіоактивних вод. Веде процес регенерації смоли і мастил. Регулює дозування і швидкість подавання хімікатів у процесі регенерації смоли. Веде процес відмивання смоли від розчину, який регенерується і готує їх до наступного циклу. Контролює і регулює надходження кисню по аеротенках, кількість стічних вод, наявність токсичних речовин, ступінь очищення стічних вод, склад токсичних речовин, кількість піни на поверхні води в агрегатах концентрації розчинів лугу та кислоти за допомогою контрольно-вимірювальних приладів і за результатами аналізів. Обслуговує іонно-обмінні фільтри аеротенків, галереї управління з розташованими комунікаціями і арматурою, а також контрольно-вимірювальні прилади. Усуває несправності у роботі обладнання.

Повинен знати: технологічні режими процесів іонно-обмінного очищення, біохімічного окислення та аерації стічних вод, регенерації смоли, схему дільниці, яку обслуговує, будову іонно-обмінних, біохімічних, механічних фільтрів, випарних установок, арматури і комунікацій: призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів: параметри технологічного режиму очищення і правила регулювання процесу; основи теплотехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника очищення стічних вод 3 розряду - не менше 1 року.

3.АПАРАТНИК ПОВІТРОПОДІЛУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує кисневі і киснево-аргонні установки під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Продуває осушні батареї, вологовіддільники повітряних компресорів і декарбонізаторів, зливає рідкий кисень у стаціонарні і транспортні танки. Змащує устаткування, яке обслуговує. Бере участь у поточному ремонті обладнання установки та апаратури. Спостерігає за станом тиску в рампі і бере участь у наповненні балонів. Відкочує і розставляє балони на складі. Фарбує балони у різні кольори залежно від газів наповнення. Промиває водою і розчинниками апаратуру і ємності. Веде документацію щодо заповнення балонів. Перевіряє і заповнює паспорти на балони.

Повинен знати: елементарні знання про технологічну схему кисневого і киснево-аргонного виробництва; основні властивості одержаних газів та способи визначення та усунення їх витікання; принцип дії наповнювальної рампи і розташування на ній газових вентилів; будову стаціонарних і транспортних танків, пристроїв для змивання рідкого кисню і правила поводження з ними; будову балонів і правила їх наповнення, випробування і зберігання; кольори фарбування балонів залежно від газу наповнення і об'єму балонів; призначення і умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва кисню на кисневій установці (агрегаті) продуктивністю кисню до 100 м3/год. Регулює роздільний апарат. Проводить аналіз газу. Спостерігає за роботою газових лічильників і диференціальних манометрів, за змінами показань рідкого і газоподібного кисню, азоту, аргону і рідкого повітря у випарнику. Наповнює балони і контролює наповнення та зливання рідкого кисню в стаціонарні і транспортні танки. Регулює роботу автоматичних приладів із заповнення балонів зрідженим і стисненим газом. Веде поточний ремонт обладнання установки та апаратури. Веде контрольно-облікові записи про роботу установки. Спостерігає за станом наповнювальної рампи та усіх її трубопроводів, вентилів і контрольно-вимірювальної апаратури. Контролює транспортування і зберігання наповнених балонів.

Повинен знати: технологічну схему виробництва кисню; будову наповнювальної рампи; будову кисневих установок і призначення окремих вузлів; правила регулювання апаратів згідно з показаннями контрольно-вимірювальних приладів; основні знання із фізики, хімії і електротехніки, властивості інертних газів; правила ведення контрольно-облікових записів про роботу установки; методи проведення аналізу газів; правила зливання рідкого кисню в танки, наповнення балонів газом, поводження з наповненими балонами і правила їх зберігання; будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника повітроподілу 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва газоподібного кисню та азоту з відбиранням сирого аргону на кисневих, азотно-кисневих та киснево-аргонних установках (агрегатах) продуктивністю кисню і азоту понад 100 до 800 м3/год., сирого аргону до 15 м3/год. і рідкого кисню та азоту до 500 л/год. Здійснює технологічний відігрів блока розділення повітря, ацетиленових адсорберів. Проводить регенерацію адсорбційних осушувальних пристроїв. Проводить декілька аналізів газів. Наглядає за станом газгольдера, рампи, рідинного кисневого насосу, детандера, герметичністю і справністю комунікацій та апаратури. Бере участь у середньому і капітальному ремонтах обладнання установки та апаратури. Контролює стан запобіжних пристроїв, вентиляційних установок, телефонної і світлозвукової сигналізації.

Повинен знати: основи фізики, хімії та електротехніки; технологічну схему виробництва аргону; будову окремих агрегатів і вузлів устаткування кисневих та аргонних установок і призначення їх у загальній технологічній схемі виробництва кисню, аргону та азоту; способи промивання і випробування апаратури, устаткування та ємностей; виявлення і усунення несправностей у роботі установок; будову і призначення складних контрольно-вимірювальних приладів, запобіжних пристроїв і засобів сигналізації, вимоги до якості продукту, що виготовляється, правила проведення робіт з ремонту устаткування, арматури та апаратури.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника повітроподілу 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва газоподібного кисню та азоту з відбиранням сирого аргону на кисневих, азотно-кисневих і киснево-аргонних установках (агрегатах) продуктивністю кисню та азоту понад 800 до 12000 м3/год., сирого аргону понад 15 до 140 м3/год. і рідкого кисню та азоту понад 500 до 1000 л/год. Здійснює технологічний процес виробництва криптоно-ксенонової суміші під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Випробовує на герметичність обладнання кисневих установок. Переключає балони блока сушіння, продувки, вологовіддільників, повітряного компресора і скрубера. Наповнює газгольдери киснем, азотом і аргоном та контролює ступінь наповнення їх цими газами, а також роботу електричних, газових лічильників, манометрів, дифманометрів і запобіжних клапанів. Складає і розбирає фільтри.

Повинен знати: технологічну схему виробництва азоту; конструкцію окремих агрегатів та вузлів кисневих і криптонових установок; способи усунення несправностей у роботі агрегатів установок, способи випробування на герметичність обладнання та апаратури кисневих установок, правила роботи посудин, які працюють під тиском; будову стаціонарних і транспортних танків для рідкого кисню та азоту; будову аргонної колони, блока тонкого хімічного очищення аргону.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника повітроподілу 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва газоподібного кисню і азоту з відбиранням та очищенням сирого аргону на кисневих, азотно-кисневих і киснево-аргонних установках (агрегатах) продуктивністю кисню і азоту понад 12000 м3/год., сирого аргону - понад 140 м3/год. та рідкого кисню і азоту - понад 1000 л/год., а також на установках, які працюють у двох режимах з одночасним одержанням п'яти - семи високочистих продуктів розділення повітря. Веде технологічний процес виробництва криптоно-ксенонової суміші. Веде продування і перемикання абсорберів ацетилену та фільтрів, контролює роботу електричних або водяних газових лічильників, манометрів і дифманометрів. Спостерігає за промиванням, розбиранням і збиранням детандерних фільтрів. Контролює наповнення ємностей і балонів рідким киснем.

Повинен знати: технологічну схему виробництва газоподібного і рідкого кисню, аргону, азоту і криптону, будову і реконструкцію різних типів кисневих установок; способи промивання обладнання та апаратури кисневих установок, способи забезпечення невибуховості кисневого обладнання в процесі експлуатації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника повітроподілу 5 розряду - не менше 1 року.

4. АПАРАТНИК ХІМВОДООЧИЩЕННЯ

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує допоміжні роботи з обслуговування окремих агрегатів хімводоочищення та регулює роботу дозувальних пристроїв під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Бере участь у готуванні розчинів реагентів відповідно до заданих рецептів, зарядженні дозаторів, гашенні вапна, приготуванні розчинів каустику, фосфату і хлору. Підвозить і підносить хімікати та матеріали у межах робочого місця. Чистить баки і промиває механізми.

Повинен знати: основні знання про склад апаратів і фільтрів, які обслуговує, розташування водопаропроводів, кранів і вентилів; склад і властивості основних фільтруючих матеріалів; основні способи механічного і хімічного очищення води; призначення пароструминного інжектора; правила очищення і промивання фільтрів, ємностей і апаратури.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес хімічного очищення води: хлорування, знесолювання, знекремнювання, натрійкатіонування, вапнування тощо - на установці (агрегаті) продуктивністю до 70 м3/год. Обслуговує і регулює роботи водопідготовчих агрегатів і апаратів конденсатоочищення: підігрівників, відстійників, сатураторів, деаераторів, катіонітових і механічних фільтрів. Веде процес регенерації реагентів, очищення та промивання апаратури, стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Визначає жорсткість, лужність та інші показники якості хімічно очищеної води. Готує реактиви і дозує луг. Веде огляд і поточний ремонт обладнання та апаратури, які обслуговує. Веде записи в журналі про роботу установок.

Повинен знати: принцип роботи обладнання, яке обслуговує: водопідготовчих установок, фільтрів різних систем, насосів, дозаторів, деаераторів, сатураторів, відстійників та інших апаратів, які застосовуються в процесі хімічного очищення води; основні хімічні процеси освітлення, зм'якшення, пасивації і підкислення живильної води, хімічні реагенти, реактиви, які застосовуються під час хімводоочищення; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; схему розташування паро- і водопроводів, кранів і вентилів; порядок та правила пуску і зупинки агрегатів у нормальних та аварійних умовах; способи визначення та усунення несправностей у роботі установок; системи мастильну й охолодження двигунів та механізмів, які обслуговує.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника хімводоочищення 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес хімічного очищення води: хлорування, знесолювання, знекремнювання, натрійкатіонування, вапнування тощо на установці (агрегаті) продуктивністю понад 70 до 300 м3/год. Веде процес глибокого знесолювання води методом іонообміну на катіонітових і аніонітових фільтрах та на іонітових адсорбційних колонах під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Веде процес регенерації натрійкатіонованих фільтрів. Готує сировину: дроблення, просівання іонообмінних смол, освітлення і підігрів води та розчини заданих концентратів. Регулює подання води на наступні технологічні стадії виробництва з пульта управління або вручну.

Веде процес регенерації катіонітових, аніонітових установок розчинами кислот, солей, лугів. Регулює параметри технологічного режиму, які передбачено регламентом: температури, тиску, концентрації регулювальних розчинів - відповідно до показань контрольно-вимірювальних приладів і результатів хімічних аналізів. Проводить хімічні аналізи конденсату, пари, живильної і паливної води. Здійснює пуск і зупинку обслуговуваного обладнання. Виявляє та усуває несправності в роботі обладнання і комунікацій.

Повинен знати: будову обслуговуваного обладнання, технічну схему ведення процесу очищення води, будову контрольно-вимірювальних приладів, фізико-хімічні властивості розчинів солей, кислот, лугів, вимоги до знесоленої води за технічними умовами; методику проведення аналізів; правила і норми докотлового і внутрішньокотлового очищення води; порядок пуску і зупинки агрегатів у нормальних і аварійних умовах.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника хімводоочищення 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес хімічного очищення води: хлорування, знесолювання на установці (агрегаті) продуктивністю понад 300 м3/год. Веде процес глибокого знесолювання води методом іонообміну на катіонітових і аніонітових фільтрах та на іонітових адсорбційних колонах. Контролює параметри технологічного режиму, передбачені регламентом: температури, тиску, швидкості подавання води, концентрації регенеруючих розчинів - згідно з показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами хімічних аналізів. Вимірює елекропроводність знесоленої води. Готує розрахунок необхідної кількості сировини і виходу продукту. Здійснює виведення з води завислих частин коагуляції, содовапняне водозм'якшення. Змінює весь режим хімводоочищення під час зміни якості води, яка надходить. Забезпечує справну роботу всієї водопідготовчої системи, своєчасне очищення і промивання апаратів та змащування частин усіх механізмів. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту. Записує показання процесу хімводоочищення у виробничому журналі.

Повинен знати: правила регулювання хімічного очищення води; кінематичні схеми обслуговуваного обладнання; методику проведення аналізів і розрахунків.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника хімводоочищення 3 розряду - не менше 1 року.

5.БРИГАДИР НА ДІЛЬНИЦЯХ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА*

___________
* Ця кваліфікаційна характеристика є узагальненою для бригадирів на дільницях основного виробництва різних видів економічної діяльності, що передбачає її використання тільки при розробці відповідних робочих інструкцій.

Завдання та обов'язки. Організовує роботи зі своєчасного забезпечення робітників необхідними напівфабрикатами, матеріалами. Розставляє робітників по місцях. Контролює якість продукції, що виготовляється бригадою, додержання технологічного процесу, правильність ведення обліку виробітку працівників. Організовує взаємодію членів бригади відповідно до вимог технологічних процесів. Вживає заходів щодо усунення простоїв устаткування і робітників. За необхідності підміняє робітників. Усуває причини, які викликають зниження якості продукції. Забезпечує виконання основних планових завдань бригади, конвеєра, потоку (дільниці). Стежить за своєчасним і якісним виправленням дефектів виробів. Проводить інвентаризацію незавершеного виробництва на початку і наприкінці роботи (зміни).

Повинен знати: технологічний процес виготовлення виробів; заправні карти і технологічні інструкції; будову, типи технологічного устаткування, його призначення; технологічну, організаційну оснастку і пристрої, їх призначення і порядок застосування; вимоги до сировини, напівфабрикатів, матеріалів; види, властивості і призначення перероблюваної сировини, напівфабрикатів і матеріалів; дефекти у виробах, причини їх виникнення і заходи щодо їх запобігання та усунення, норми витрат основних і допоміжних матеріалів; операції виконувані робітниками, нормативи часу, застосовувані під час розрахунку технічно обґрунтованих норм виробітку.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта і спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією попереднього розряду - не менше 1 року.

Примітка. Бригадир на дільницях основного виробництва повинен мати вищий кваліфікаційний розряд або такий же, як кваліфікаційний розряд робітника найвищої кваліфікації у бригаді.

6. БУНКЕРУВАЛЬНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Заповнює бункери грудковими або сипкими матеріалами за допомогою елеваторів, конвеєрів, скіпових підйомників, вагонеток з перекидним кузовом та інших систем підйомно-транспортних механізмів під керівництвом бункерувальника вищої кваліфікації. Спостерігає за подаванням матеріалів у залізничні вагони, автосамоскиди, на дробильні установки і транспортери. Керує затворами і живильниками. Пускає і зупиняє конвеєри. Регулює рівномірне надходження і розміщення матеріалу в приймальних посудинах і на транспорті. Додержується необхідного проміжку між колосниками решіток і спостерігає за наповненням бункерів. Здійснює шурування матеріалу (гірничої маси, гарячого агломерату та інших матеріалів). Усуває зависання, завали і затори. Розбиває негабаритні брили, подрібнює великі грудки на решітках перепускних бункерів або гезенків. Усуває сторонні речі. Підкочує, встановлює і завантажує вагонетки. Зчеплює, розчеплює і відкочує навантажені вагонетки. Очищає обслуговуваний бункер (люк) і колію біля робочого місця. Веде поточний ремонт бункерних затворів. Подає сигнали на поставлення вагонів під розвантаження.

Повинен знати: будову бункерів, пускової апаратури, системи звукової і видимої сигналізації, будову затворів і відкотних колій, транспортних механізмів приводної і натяжної станції конвеєрної лінії; об'єм бункера, вантажопідйомність приймальних посудин, допустиме навантаження на стрічку транспортера; технічні умови на розвантажуваний матеріал, способи подрібнення негабаритних грудок і запобігання злежуваності матеріалу; правила очищення бункерів; конструкцію зчеплення; правила зчеплення, розчеплення, відкочування навантажених вагонеток і думпкарів; правила подавання і приймання звукових і видимих сигналів, розвантаження транспортних засобів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Заповнює бункери грудковими або сипкими матеріалами за допомогою елеваторів, конвеєрів, скіпових підйомників, вагонеток з перекидним кузовом тощо та інших систем підйомно-транспортних механізмів, пневмотранспорту, обладнаних автоматичним керуванням. Спостерігає за безперебійною роботою механізмів, систем пневмотранспорту та автоматичного керування, аспіраційних будов. Пускає і зупиняє обслуговувані механізми. Контролює рівень матеріалів у бункерах за допомогою електронних покажчиків. Відокремлює металеві домішки за допомогою магнітних пристроїв. За необхідності керує вручну механізмами. Обслуговує приймальні пристрої.

Повинен знати: будову і принцип роботи підйомно-транспортних механізмів, систем пневмотранспорту, автоматичного керування, контрольно-вимірювальної апаратури, аспіраційних і магнітних пристроїв; способи ручного керування механізмами, затворами і живильниками; властивості матеріалів (гранулометричний склад, вологість, небажані домішки) і вимоги до них; порядок заповнення бункерів різними матеріалами і вивантаження їх із бункерів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією бункерувальника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання і обов'язки. Веде процес заповнення бункерів губчастим залізом за допомогою герметичного конвеєра. Веде процес зберігання і дезактивації губчастого заліза в атмосфері інертного газу. Контролює роботу шлюзових завантажувальних пристроїв і розвантажувальних затворів. Регулює тиск інертного газу в бункері. Спостерігає наявність водню у вентиляційній системі і кисню в бункері. Вимірює температуру губчастого заліза на різних рівнях для контролю процесу дезактивації.

Повинен знати: будову шлюзових завантажувальних і розвантажувальних пристроїв та розвантажувальних затворів; технологічний процес транспортування і зберігання губчастого заліза; способи регулювання тиску і норми витрат інертного газу, комунікації газопідвідної і газовідвідної арматури; методику замірювання температури і регулювання газового режиму; фізичні і хімічні властивості губчастого заліза; концентрації вибухонебезпечних і токсичних речовин у межах допустимих.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією бункерувальника 3 розряду - не менше 1 року.

7. ВАГАР

Завдання та обов'язки. Зважує вантажі на вагах різних типів і конструкцій. Проводить зовнішній огляд вантажів і перевіряє справність упаковки. Перевіряє відповідність найменування, ваги та інших характеристик вантажів супровідним документам, оформляє супровідні документи і складає акти на недостачу і зіпсованість вантажів. Веде облік зважуваних вантажів. Доглядає за вагами і перевіряє правильність їх показань. Керує укладанням і бере безпосередню участь в укладанні зважуваних вантажів на ваги. Стежить за повним завантаженням транспортних ємностей.

Повинен знати: номенклатуру, асортимент і сортамент; зважуваних вантажів; будову обслуговуваних вагів, допустиме навантаження на них; способи перевірки вагів і регулювання точності зважування; міри ваги; правила зважування, укладання, складування і зберігання вантажів; типи транспортних ємностей і їх вантажність; правила обліку зважуваних вантажів і оформлення супровідної документації на вантажі.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

8.ВАНТАЖНИК

Завдання та обов'язки. Виконує вантаження, вивантаження і внутрішньоскладське перероблення вантажів: сортування, укладання, перенесення, переважування, фасування тощо вручну із застосуванням найпростіших вантажно-розвантажувальних пристроїв та засобів транспортування: тачок, візків, транспортерів та інших підйомно-транспортних механізмів. Встановлює лебідки, підйомні блоки, влаштовує тимчасові спуски та інші пристрої для завантаження і розвантаження вантажів. Кріпить і укриває вантажі на складах та транспортних засобах. Переносить щити і трапи. Підкочує (відкочує) вагони в процесі роботи. Відчиняє і зачиняє люки, борти, двері рухомого складу. Чистить рухомий склад після проведення вивантаження вантажу. Чистить і змащує обслуговувані вантажно-розвантажувальні пристрої і засоби транспортування.

Повинен знати: правила вантаження і вивантаження вантажів; правила укладання, кріплення, укривання вантажів на складі та в транспортних засобах; правила застосування найпростіших вантажно-розвантажувальних пристроїв і засобів транспортування; умовну сигналізацію під час завантаження і вивантаження вантажів підйомно-транспортними механізмами; допустимі габарити навантаження вантажів на відкритий залізничний рухомий склад і автомашини, розвантаження вантажів із залізничних вагонів і укладання їх у штабелі; розташування складів і місць завантаження і вивантаження вантажів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

9.ВАРНИК СМОЛКИ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде відповідно до встановленої рецептури процес варіння різних смолок або плавлення сургучу в котлах і апаратах. Стежить за ходом варіння. Регулює температуру варіння. Подає пар. Проводить фільтрацію звареної смолки. Відбирає проби і проводить випробування на в'язкість, твердість, густину, пружність, температуру розм'якшення тощо. Визначає готовність смолки, розливає її у барабани або інші ємності, зважує. Маркує смолку і здає її на склад. Чистить котли, топки. Веде первинний облік. Під час вогняного варіння готує і подає паливо та палить піч.

Повинен знати: рецептуру приготування смолки, класифікацію смолок відповідно до температури розм'якшення, температурний режим варіння смолки різних марок і методи запобігання кристалізації смолки в процесі варіння, порядок відбирання проб і правила проведення випробувань смолки на в'язкість, твердість, густину, пружність і технічні умови на смолку і сургуч; будову і правила користування приладами для випробування смолки.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

10.ВИПРОБУВАЧ БАЛОНІВ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Випробовує балони під тиском до 15 МПа (до 150 кгс/см2). Здійснює підготовку балонів до випробування: огляд, визначення придатності, видалення залишків продукту, очищення поверхні балонів, пропарювання, промивання, сушіння і зважування. Перевіряє об'єм балонів. Усуває дефекти, виявлені в процесі випробування. Вибиває на балонах дані випробувань: номер, дату випробування, об'єм, масу. Реєструє балони за паспортом. Перевіряє і вкручує вентиль у балон. Укладає балони в штабелі.

Повинен знати: будову і конструкцію обслуговуваного устаткування; класифікацію балонів, правила котлонагляду щодо випробування балонів; правила випробування і клеймування балонів; згідно з технічними умовами; методи усунення дефектів, виявлених в процесі випробування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

- у разі випробування балонів під тиском понад 15 до 30 МПа (понад 150 до 300 кгс/см2).

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача балонів 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі випробування балонів під тиском понад 30 МПа (понад 300 кгс/см2).

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача балонів 4 розряду - не менше 1 року.

11.ВИРОБНИК ТРАФАРЕТІВ, ШКАЛ ТА ПЛАТ

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє шкали для різних приладів та виробів на пресах і налагоджених накатних верстатах. Виготовляє шкали і щитки методом фотодруку. Наносить схеми на плати вручну із застосуванням трафарету або на верстаті під керівництвом виробника вищої кваліфікації. Готує плати і шкали для друкарських схем та інших зображень. Розкроює, натягує сітку на раму і закріплює її. Проводить знежирювання і сушіння сіток. Наклеює паперові шкали на плати з подальшим їх сушінням і обробленням. Зафарбовує сектори шкали лаком або тушшю за трафаретом або надрукованим контуром. Складає за даною рецептурою під керівництвом виробника вищої кваліфікації спеціальні розчини для фотодруку. Виготовляє фотошаблони. Перевіряє якість виготовлених шкал зовнішнім оглядом.

Повинен знати: основні знання про будову обслуговуваного устаткування; правила нанесення друкарської фарби на кліше і пуансон; призначення і властивості застосовуваних клеїв; фарб і лаків; правила готування розчинів для фотодруку та їх застосування; способи підготовки шкал і плат до друкування схем.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє шкали для різних приладів і виробів на креслярських, креслярсько-ділильних або накатних верстатах із самостійним їх налагодженням, а також наносить на шкали знаки, букви, цифри та інші позначення вручну фарбою або тушшю. Виготовляє шкали, таблички і щитки для приладів та виробів методом фотодруку і травлення згідно з кресленням (рисунком). Підбирає необхідні компоненти і готує розчини для фотодруку за заданою рецептурою. Наносить схеми на плати вручну із застосуванням трафарету або на верстаті. Наносить світлочутливу емульсію і фоторезистори на заготовки для шкал друкарських плат. Проводить експонування, проявлення, закріплювання і дублення світлочутливого шару. Підготовляє плівкові негативи. Монтує плати під гальванічне нарощування металу. Підготовляє сітки і переносить копії зображення на сітку. Наклеює паперові шкали на плати різних приладів із дзеркальними шкалами. Здійснює відкривання фасонного вікна шкали з поставленням дзеркала. Ретушує надруковані шкали і плати.

Повинен знати: принцип дії обслуговуваного устаткування; рецептуру і способи приготування світлочутливих емульсій і фарб для друкування, властивості застосовуваних фарб і лаків; способи нанесення фарб і лаків; призначення негативів і правила їх підготування; технічні вимоги до шкал, плат, табличок і щитків; умови зберігання застосовуваних матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією виробника трафаретів, шкал і плат 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє шкали для різних приладів і виробів на креслярських і спеціальних шкальних машинах. Виготовляє таблички, щитки, схеми, пластини і панелі методом фотохімгравірування з рельєфним зображенням. Друкує на плоскокопіювальних верстатах, напівавтоматах і автоматах шкали, схеми на платах і лицьових панелях. Проводить коригування електролітів. Виготовляє сітчасті трафарети. Виконує хімічне і гальванічне міднення заготовок плат, травлення плат після гальванічної обробки. Ретушує фотовідбитки. Копіює двосторонні печатні схеми. Наклеює знаки, букви, цифри, риски на шкали різних приладів. Виготовляє матриці для друкування циферблатів методом фототравлення. Підналагоджує обслуговуване устаткування.

Повинен знати: будову і способи підналагоджування обслуговуваного устаткування, основні знання із хімії та електротехніки в межах виконуваної роботи; процес гальванічного осадження металу і травлення, способи фотохімгравірування, склад і способи приготування розчинів для травлення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією виробника трафаретів, шкал і плат 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виготовляє друкарські схеми, маски, цифрові і буквені трафарети. Виготовляє плати фотохімічним, електрохімічним і комбінованим методами. Наносить друкарські схеми на феритові заготовки. Контролює і коригує друкарські плати під мікроскопом. Виготовляє на манганіновій фользі схеми для різних приладів і виробів методом фотохімгравірування з опуклим зображенням. Готує електроліти. Налагоджує і регулює обслуговуване устаткування.

Повинен знати: конструкцію і правила налагодження обслуговуваного устаткування; правила виготовлення плат різними методами; способи контролю і коригування друкарських плат; особливості виготовлення схем на манганіновій фользі; призначення і правила застосування контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією виробника трафаретів, шкал і плат 3 розряду - не менше 1 року.

12.ВОДІЙ ЕЛЕКТРО- ТА АВТОВІЗКА

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує електро- та автовізками різних систем, їх підйомними платформами та екранами. Своєчасно, згідно з графіком прильоту і вильоту, подає до літаків і прибирає від них самохідні трапи. Доставляє на самохідних механізмах багаж і ручну поклажу пасажирів. Наглядає за правильністю вантаження, кріплення і вивантаження вантажів або проводить вантаження і вивантаження вантажів своїми силами. Транспортує і забезпечує збереження вантажів. Перевіряє заряджання акумуляторів, роботу гальм, домкратів тощо і повідомляє про виявлені недоліки старшій посадовій особі. Виконує дрібний ремонт і змащує електро- і автовізки. Оформляє документи на приймання і здавання вантажів.

Повинен знати: конструкцію, вантажність, основні експлуатаційні дані електро- і автовізків, самохідних механізмів різних систем; строки і способи заряджання акумуляторів, принцип роботи двигунів внутрішнього згоряння, види палива і масел, правила водіння та інструкції з безпечного переміщення; правила вантаження і вивантаження вантажів; правила їх укладання і кріплення, допустимі габарити вантажів; порядок оформлення документації на приймання і здавання вантажів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

13.ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує тракторними навантажувачами і розвантажувачами, вагононавантажувачами та усіма спеціальними вантажозахоплювальними механізмами і пристроями під час навантаження; відвантаження, переміщення та укладання в штабелі різних вантажів під керівництвом водія вищої кваліфікації. Бере участь у планово-запобіжному ремонті вантажно-розвантажувальних і вантажозахватних механізмів та пристроїв.

Повинен знати: основні знання про будову обслуговуваних навантажувачів і вантажно-розвантажувальних механізмів та їх агрегатів; інструкцію з їх експлуатації, монтажу, пуску, регулювання і обкатування; характеристику масел і мастильних матеріалів; причини несправностей і методи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує акумуляторними навантажувачами та всіма спеціальними вантажозахоплювальними механізмами і пристроями під час навантаження, відвантаження, переміщення та укладання в штабелі вантажів. Проводить технічне обслуговування і поточний ремонт навантажувача і всіх його механізмів. Визначає несправності в роботі навантажувача, його механізмів і усуває їх. Встановлює і замінює знімні вантажозахоплювальні пристрої та механізми. Бере участь у проведенні планово-запобіжного ремонту навантажувача і вантажозахоплювальних механізмів і пристроїв. Заряджає акумулятори.

Повинен знати: будову акумуляторного навантажувача, способи навантаження, вивантаження вантажів на всіх видах транспорту; правила підіймання, переміщення та укладання вантажів, правила вуличного руху, руху по території підприємства, пристанційній колії і встановлену сигналізацію; елементарні знання з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією водія навантажувача 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує тракторними навантажувачами потужністю до 73,5 кВт (до 100 к. с.), вагононавантажувачами, вагонорозвантажувачами та всіма спеціальними вантажозахоплювальними механізмами і пристроями під час навантаження, розвантаження, переміщення та укладання вантажів у штабелі і відвал. Здійснює технічне обслуговування навантажувача і поточний ремонт усіх його механізмів. Визначає несправності в роботі навантажувача. Встановлює і замінює знімні вантажозахоплювальні пристрої і механізми. Бере участь у проведенні планово-запобіжного ремонту навантажувача і вантажозахоплювальних механізмів і пристроїв.

Повинен знати: будову навантажувачів і акумуляторних батарей, способи навантаження вантажів на всіх видах транспорту; правила підйому, переміщення та укладання вантажів; правила вуличного руху, руху по території підприємства, пристанційній колії і встановлену сигналізацію; сорти пальних і мастильних матеріалів, які застосовуються; найменування основних матеріалів акумуляторного виробництва, правила зберігання кислот, лугів і поводження з ними.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією водія навантажувача, 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- за умови роботи на тракторному навантажувачі потужністю понад 73,5 кВт (понад 100 к. с.) і за умови роботи на навантажувачі потужністю до 147 кВт (до 200 к. с.) з використанням його як бульдозера, скрепера, екскаватора та інших машин.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією водія навантажувача 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

- за умови роботи на навантажувачі потужністю понад 147 кВт (понад 200 к. с.) з використанням його як бульдозера, скрепера, екскаватора та інших машин.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією водія навантажувача 5 розряду - не менше 1 року.

14.ВОЗІЙ

Завдання та обов'язки. Перевозить різні вантажі, нечистоти, сміття та інші вантажі кіньми, запрягає, розпрягає і доглядає за ними під час роботи. Чистить вигрібні ями, сміттєві ящики і каналізаційні колодязі від нечистот вручну черпаком або за допомогою насосів і механізмів спеціального призначення. Відкриває і закриває каналізаційні колодязі, з'єднує і від'єднує відсмоктувальні рукави з насосом цистерни. Дезінфікує вигрібні ями і ящики для сміття, виконує дрібний ремонт і змащує транспортний інвентар та збрую, Вантажить, кріпить, вивантажує і стежить за збереженням вантажів під час перевезень. Вивозить нечистоти і сміття у відведені місця. Оформляє дорожні документи.

Повинен знати: правила догляду за кіньми; найбільшу допустиму вагу вантажу, який перевозиться, санітарні правила щодо прибирання, перевезення нечистот і правила дезінфекції вигрібних ям і сміттєвих ящиків; будову насосів і правила їх експлуатації; правила догляду за транспортним інвентарем і збруєю; правила вуличного руху; оформлення дорожніх документів з приймання та здавання вантажів; місця розташування вигрібних ям, каналізаційних колодязів і звалищ.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

15. ГАЗІВНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує повітронагрівники, контролює їх стан і роботу устаткування газового господарства окремих плавильних, нагрівальних, термічних, ковальських, гартівних та інших печей, крім доменних, переводить повітронагрівальні апарати з повітря на газ і з газу на повітря під керівництвом газівника вищої кваліфікації. Бере участь в обслуговуванні газоочисних установок, газозмішувальних станцій, газгольдерів і газопроводів, а також у ремонтуванні їх устаткування. Проводить очищення майданчиків біля газових пальників і змащення тертьових частин вузлів устаткування.

Повинен знати: основні знання про процес плавлення металу в печах: будову повітронагрівників і газової апаратури; властивості горючих газів і правила роботи в газозахисному апараті та в газонебезпечному середовищі.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує повітронагрівники, контролює їх стан і роботу устаткування газового господарства окремих плавильних, нагрівальних, фарбувально-сушильних, термічних, ковальських і гартівних печей, окрім доменних, місткістю до 100 т. Забезпечує належний тепловий режим і дуття на обслуговуваних плавильних, нагрівних, фарбувально-сушильних, термічних, ковальських і гартівних печах. Керує роботою двигунів, насосів, скруберів у процесі очищення газу. Обслуговує устаткування газозмішувальних станцій і газоочищувальних установок. Забезпечує одержання газу необхідної калорійності і тиску. Підтримує заданий температурний режим сушіння пофарбованих виробів: контролює безперебійну роботу, регулює наповнення та спорожнення газгольдерів. Забезпечує справний стан газопроводів і герметичність їх з'єднань. Забезпечує необхідний рівень води у водяних затворах газових клапанів, справність пальників для сушіння ковшів, жолобів, стопорів. Стежить за газопроникненням склепіння генераторів, шлаковиків і клапанів цехів. Бере участь у ремонтуванні та чищенні газопроводів і арматури на об'єкті або дільниці, які обслуговує.

Повинен знати: основи технологічного процесу роботи плавильних, нагрівальних, фарбувально-сушильних, термічних, ковальських і гартувальних печей; будову скруберів, автоматичних регуляторів, обладнання газгольдерів; схеми газопроводів і допоміжної арматури.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газівника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує і контролює повітронагрівники та устаткування газового господарства плавильних цехів або дільниць з кількістю до трьох печей різних конструкцій, окрім доменних, або окремих плавильних, нагрівальних, фарбосушильних, термічних, ковальських і гартівних печей місткістю понад 100 т. Обслуговує газопроводи і їх допоміжні пристрої, газорегуляторні пункти і газорозподільні станції. Визначає склад отруйних газів за допомогою приладів. Забезпечує належний тепловий режим і дуття обслуговуваних печей. Переводить повітронагрівники з газу на повітря і з повітря на газ. Обслуговує установки з очищення, змішування газів і мережі газопроводів. Контролює витрати газу, тиску і температури дуття, витрати пари за умови зволоженого дуття. Веде облік показань контрольно-вимірювальних приладів і оформляє встановлену документацію щодо теплового режиму печей. Бере участь у ремонті обслуговуваної газової мережі та арматури.

Повинен знати: технологічний процес роботи плавильних, нагрівальних, фарбувально-сушильних, термічних, ковальських і гартівних печей; конструкційну будову повітронагрівників і газової апаратури плавильних, нагрівальних, фарбувально-сушильних, ковальських і гартівних печей; фізичні і хімічні властивості газів; схему комунікацій газопроводів і повітродувної мережі на обслуговуваній дільниці.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газівника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує і контролює повітронагрівники та устаткування газового господарства плавильних цехів або дільниць з кількістю більше трьох печей різних конструкцій повітронагрівників і об'єму (окрім доменних печей). Забезпечує належний тепловий режим і дуття обслуговуваних печей. Контролює роботу повітродувки, якість очищення газу і рівномірність надходження газу для технологічних печей. Вживає заходів щодо запобігання та усунення витоку газу через сальники засувок і фланцевих з'єднань. Регулює режими і схеми роботи газових установок. Веде облік витрат і тиску газу та оформлення встановленої на обслуговуваній дільниці документації.

Повинен знати: технологічний процес роботи плавильних і нагрівальних печей; конструктивну будову повітронагрівників і газової апаратури плавильних, нагрівальних і гартівних печей; правила регулювання процесу роботи печей; методи переходу з одного режиму роботи на інший; особливості споживачів з використання газу і характер роботи діючих агрегатів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газівника 4 розряду - не менше 1 року.

16.ГАЗОГЕНЕРАТОРНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Очищає від фусів і смоли гідравлічні затвори і колектори сирого газу, пилоуловлювачі газогенераторів і фенольних лотків. Вмикає і вимикає чаші газогенераторів. Регулює подавання води в гідрозатвори. Стежить за роботою механізмів, які видаляють шлак. Прибирає шлак і золу, вантажить і транспортує їх у встановлене місце. Вилучає шлам зі стояків і гідрозатворів скруберів. Обслуговує обертові чаші гідрозатворів. Змащує рухомі механізми. Бере участь у роботах із завантаження газогенераторів паливом, шурує його піками і пневмоінструментом. Обслуговує вантажне устаткування. Виконує під керівництвом газогенераторника вищої кваліфікації інші роботи з обслуговування газогенераторів.

Повинен знати: принцип роботи газогенераторів; конструкцію і принцип роботи механізмів, які видаляють шлак, розташування і будову гідравлічних затворів і колекторів газу, види і властивості гідрозатворів та колекторів газу; види і властивості газогенераторного палива, правила його завантаження і шурування; схему подавання води до гідрозатворів; способи визначення та усунення несправностей у роботі обслуговуваного устаткування і механізмів; порядок і правила видалення та транспортування шлаку і золи; інструмент і пристрої, які застосовуються; правила надавання першої допомоги в разі учадіння або отруєння газом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання і енергетичного газу на газогенераторах малої продуктивності, які працюють на дровах, торфі, сланці, вугіллі. Регулює завантаження газогенераторів і пароповітряного дуття. Обслуговує до 10 газогенераторів малої продуктивності і забезпечує їх безперебійну роботу. Обслуговує пароводяні оболонки, парозбірники. Проводить тонке очищення газу на газоочищувальних установках, системах, агрегатах продуктивністю до 20000 м3/год. Шурує паливо піками і пневмоінструментом. Заміряє зони горіння і ліквідує несправності в роботі газогенераторів. Стежить за горінням, дуттям, температурним режимом і роботою теплообмінної апаратури генераторного відділення. Вимикає, сушить, розпалює і вмикає газогенератори у мережу. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Регулює подавання води в скрубери і градирні. Чистить форсунки зрошення газу. Контролює золо- і шлаковидалення. Бере участь у роботах з ремонту устаткування газогенераторної станції.

Повинен знати: будову газогенераторів, технологічний процес одержання енергетичного газу, основні знання з фізики і хімії, пов'язані з газифікацією палива, склад енергетичного газу і його властивості, розташування колекторів сирого газу; схему паро-, водо- і газопроводів, будову системи газоочищення і технологію очищення газу, правила завантаження генераторів паливом; способи шурування його піками і пневмоінструментом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газогенераторника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання енергетичного газу на генераторах високої продуктивності, які працюють на вугіллі, коксі, антрациті та інших видах твердого палива. Обслуговує генератори водяного газу, генератори водню за залізопаровим способом, а також генератори на парокисневому дутті під час переробки сланців. Обслуговує понад 10 газогенераторів малої продуктивності і забезпечує їх безперебійну роботу. Стежить за завантаженням паливом, горінням, дуттям, температурним режимом і за теплообмінною апаратурою. Регулює водяні цикли. Здійснює вимикання, сушіння, розпалення газогенераторів і вмикання їх у газову систему. Заміряє зони горіння, усуває прогари, перекоси зон, подвійні зони, шлакові склепіння, інші несправності в роботі газогенераторів. Веде тонке очищення газу на газоочисних установках, системах, агрегатах продуктивністю понад 20000 до 40000 м3/год. Визначає якість палива, газу і смоли. Бере участь у пуску і зупинці устаткування газогенераторного цеху або станції.

Повинен знати: основи фізики і хімії, пов'язані з одержанням енергетичного газу, водяного газу і водню, технологічний процес одержання із твердого палива енергетичного газу і заходи з його очищення і поліпшення якості; схеми комунікацій газогенераторної станції або відділення; будову колекторів сирого газу, пилоуловлювачів і газозмивів; правила ведення ремонтних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газогенераторника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес одержання енергетичного газу на потужних газогенераторах з режимом киплячого шару, які працюють на всіх видах твердого палива. Веде тонке очищення газу на газоочисних установках, системах, агрегатах продуктивністю понад 40000 м3/год. Стежить за роботою всього устаткування і мережею комунікацій газогенераторної і газоочисної станції. Своєчасно виявляє та усуває несправності в роботі генераторів і очисної апаратури. Контролює стан зон горіння, дуття і температурний режим газогенераторів, а також очищення колекторів, газозливів і пилоуловлювачів від фусів і смоли. Перевіряє якість газу і вживає заходів щодо його поліпшення. Регулює тиск газу в системі колекторів. Проводить приймання і пуск нововстановлених газогенераторів, а також газогенераторів після ремонту з перевіркою стану арматури і газової апаратури. Бере участь у монтажі, демонтуванні і ремонті устаткування газогенераторних і газоочисних установок.

Повинен знати: конструкції потужних газогенераторів різних систем і високопродуктивних газоочисних установок; порядок і правила перевірки та гідравлічного випробування повітро- і газопроводів, арматури і газової апаратури; способи виявлення та усунення несправностей у роботі газогенераторних установок; порядок складання необхідної технічної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газогенераторника 4 розряду - не менше 1 року.

17.ГАЗОРЯТІВНИК

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Запобігає та усуває просочування газу у газопровідній мережі. Здійснює заряджання, розряджання, ремонтування, сушіння і чищення респіраторів та іншої газорятівної апаратури. Стежить за правильністю дегазації. Перевіряє наявність захисних засобів на робочих місцях, правильне їх зберігання, утримання і застосування. Контролює виконання графіка заміни протигазів, правила користування ними і тривалість перебування робітників у загазованій атмосфері. Виконує розрахунок тривалості перебування робітників у загазованій атмосфері. Рятує людей під час аварій, які супроводжуються виділенням отруйної пари, а також у разі нещасного випадку. Стежить за проведенням газонебезпечних робіт, безперебійною роботою вентиляції у газонебезпечних місцях. Відбирає проби повітря в газонебезпечних місцях. Визначає безпеку під час проведення газонебезпечних, газоелектрозварювальних робіт у приміщеннях і в ємностях. Надає першу допомогу в разі отруєння газом.

Повинен знати: будову газогенераторів, газової і газорятівної апаратури; характер газобезпеки в обслуговуваних цехах; способи вмикання і вимикання комунікацій газопровідної мережі; правила користування газорятівною апаратурою; правила відбирання проб повітря; заходи з надання першої допомоги в разі газових отруєнь.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить газорятівні роботи в нескладних умовах. Вживає заходів із запобігання та усунення просочування газу. Стежить за роботою газопровідної мережі та газорятівної апаратури і забезпечує їх справність. Контролює стан газобезпеки в цехах, роботу газопиловловлювальних і вентиляційних установок, правильне комплектування рятівних і захисних засобів, а також інструменту в аварійних шафах. Інструктує робітників про правила безпечної роботи. Надає першу допомогу тим, хто постраждав із застосуванням кисневої оживляючої апаратури.

Повинен знати: технологічний процес газифікації палива, склад і властивості газів та пари, які зустрічаються у виробництві, способи їх розпізнавання і визначення; газонебезпечні місця роботи на підприємстві і порядок їх обслуговування, правила безпечної роботи, інструкції з обслуговування газового господарства та інших газонебезпечних цехів підприємства.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газорятівника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить газорятівні роботи в складних умовах. Проводить профілактичні роботи шляхом огляду та обстеження газовибухопожежонебезпечних цехів, установок, агрегатів і комунікацій згідно з інструкцією державних органів технагляду. Розробляє заходи із запобігання аваріям і нещасним випадкам у газонебезпечних виробництвах. Проводить інструктаж робітників і службовців про правила ведення робіт у газовибухонебезпечних цехах і користування газозахисною апаратурою. Бере участь у комісіях комплексного обстеження цехів з охорони праці, у розробленні переліку газонебезпечних місць робіт і розбиванні їх на групи небезпеки. Організовує зміни газорятівної служби. Проводить теоретичні і практичні заняття з газорятівних робіт. Керує роботами з рятування людей у разі аварій, які супроводжуються виділенням отруйної пари та газів, а також у разі нещасних випадків.

Повинен знати: основні правила і форми проведення профілактичної роботи газорятівною службою; схеми всіх газопроводів, а також усього обладнання газонебезпечних виробництв; розташування на обслуговуваному підприємстві газозахисних засобів і засобів для ліквідації аварій; інструкцію державних органів технагляду про виконання робіт у газовибухопожежонебезпечних цехах.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічно освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією газорятівника 4 розряду - не менше 1 року.

18.ГАРДЕРОБНИК

Завдання та обов'язки. Приймає на зберігання верхній одяг, головні убори, взуття та інші особисті речі від працівників і відвідувачів підприємства (установи). Видає працівникові або відвідувачу жетон з номером місця зберігання речей. Видає одяг та інші речі працівникові або відвідувачу за пред'явленим жетоном. Надає допомогу інвалідам, відвідувачам похилого віку під час роздягання та одягання. У разі потреби чистить одяг. Забезпечує збереження речей, зданих на зберігання працівниками або відвідувачами підприємства (установи). Утримує в чистоті та порядку приміщення гардеробної.

Повинен знати: правила приймання та зберігання особистих речей, правила оформлення документів на випадок втрати жетона; режим роботи підприємства (установи).

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

19.ГЕНЕРАТОРНИК АЦЕТИЛЕНОВОЇ УСТАНОВКИ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує і ремонтує ацетиленові газогенератори, установки або станції продуктивністю до 15 м3/год. Заряджає газогенератори карбідом кальцію і очисники очищувальною масою. Розпаковує барабани з карбідом кальцію. Перевіряє рівень води у затворах. Підключає шланги і запірні вентилі. Зливає воду, яка конденсується в трубках і водних очисниках. Спостерігає за роботою газогенераторів і якістю газу. Зважує балони на терезах. Дозує балони газом. Розбирає і складає газогенератори під час ремонту.

Повинен знати: елементарні знання з фізики та хімії про гази; принципи одержання ацетилену із карбіду кальція; будову ацетиленових газогенераторів, очисників і гідрозатворів, правила користування ацетиленовими установками, властивості карбіду кальція і правила його зберігання; будову газгольдера, ємність і максимальну висоту його підйому; строки перезарядження очисників, призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів на обслуговуваній дільниці; правила розпакування барабанів з карбідом кальцію.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує і ремонтує ацетиленові генератори, установки або станції продуктивністю понад 15 до 50 м3/год., газогенератори та установки, які виробляють освітлювальний ацетиленовий газ для засобів навігаційного устаткування, незалежно від виробництва. Здійснює перезарядження осушників, промивачів, очищувачів і розчинників. Визначає наявність домішок у ацетилені: фтористого водню, сірководню, повітря тощо в умовах роботи ацетиленової установки або станції. Обслуговує ацетиленовий компресор і усуває несправності в його роботі. Приєднує трубки до вентилів балонів і спостерігає за їх наповненням. Здійснює заміну клапанів, прокладок та іншої арматури або деталей.

Повинен знати: способи визначення домішок у ацетилені; будову різних ацетиленових газогенераторів, очисників, осушувачів гідрозатворів; технологічний процес одержання ацетилену та правила його очищення і сушіння, схему комунікації ацетиленової установки або станції; розташування вентилів, клапанів та іншої арматури; правила наповнення балонів ацетиленом; будову контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією генераторника ацетиленової установки 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує і ремонтує ацетиленові газогенератори, установки або станції продуктивністю понад 50 м3/год. Регулює параметри технологічного процесу одержання та очищення газоподібного ацетилену. Контролює і керує механізованою лінією завантаження карбіду кальцію, лінією транспортування карбідних бункерів, приводом газогенераторів, станом і регулюванням обігового водопостачання, контрольно-вимірювальною апаратурою та сигналізацією. Здійснює прийом та ведення пусконалагоджувальних робіт устаткування, яке виходить із ремонту.

Повинен знати: технологічну схему виробництва газоподібного ацетилену; конструкцію різних систем ацетиленових установок, прийоми регулювання контрольно-вимірювальної апаратури; порядок складання і ведення необхідної технологічної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією генераторника ацетиленової установки 3 розряду - не менше 1 року.

20.ДВІРНИК

Завдання та обов'язки. Прибирає закріплені за ним вулиці, тротуари та інші ділянки території, які відносяться до обслуговуваного об'єкта (будинку, промислової, господарської або іншої будівлі чи споруди). Своєчасно чистить від снігу, льоду тротуари, бруківку, доріжки і посипає їх піском, дворові ящики і вуличні урни від сміття, пожежні колодязі для вільного доступу до них у будь-який час. Утримує в санітарному стані ящики та урни, періодично промиває їх і дезінфікує. Копає і прочищає канавки та лотки для стікання води. Стежить за справністю і збереженням всього зовнішнього будинкового обладнання і майна (огорож, драбин, карнизів, водостічних труб, урн, вивісок тощо), за схоронністю зелених насаджень і їх огорож. У разі виявлення несправностей обладнання чи майна повідомляє майстрові або бригадирові.

Повинен знати: нормативні акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань санітарії, благоустрою, зовнішнього утримання будівель; правила додержання санітарного стану і прийоми виконання робіт на закріпленій території, усунення дрібних несправностей будинкового обладнання та майна; правила охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

21.ДЕЗАКТИВАТОРНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить дезактивацію спецавтотранспорту, устаткування, інвентарю і приміщень за допомогою дезактиваційного устаткування відповідно до заданої методики із застосуванням різних пристроїв і регламентованих дезактивуючих розчинів. Розбирає устаткування, яке надходить на дезактивацію. Здійснює вручну дегазацію заражених об'єктів, устаткування, інвентарю і приміщень шляхом змивання речовин, які забруднюють, розчинами (керосином, бензином тощо), знімає шар зараженого ґрунту або снігу тощо. Доставляє зі складу до місця роботи необхідні матеріали для виготовлення дегазуючих речовин. Виконує транспортні і такелажні роботи з переміщення устаткування, яке дезактивується. Очищає трапи і відстійники на пункті дезактивації.

Повинен знати: правила дезактивації і дегазації поверхонь; склад і властивості основних розчинів, які дезактивують і дегазують; правила утримання робочого інвентарю, ведення такелажних робіт і радіаційної гігієни; принцип роботи дезактиваційного устаткування, дозиметричної і радіометричної апаратури; номенклатуру дегазуючих речовин.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить дезактивацію спецодягу і засобів індивідуального захисту за допомогою дезактивуючого устаткування. Готує насоси до роботи для подавання дезактивуючого розчину та обмивальних вод, такелажних пристроїв, прального устаткування. Визначає вид розчину, який дезактивує, залежно від виду забруднення поверхні радіоактивними речовинами. Здійснює дегазацію заражених об'єктів, устаткування, інвентарю і приміщень за допомогою дегазаційних приладів дегазуючими речовинами відповідно до заданої рецептури. Виконує поточний ремонт. Підналагоджує устаткування.

Повинен знати: основні фізико-хімічні властивості розчинів, які дезактивують; правила приготування дезактивуючих розчинів і дегазуючих речовин, вплив на устаткування, захисну техніку; матеріали і засоби індивідуального захисту; будову дезактиваційного устаткування, дозиметричної, радіометричної апаратури і дегазаційних приладів; граничнодопустимі рівні і концентрацію радіоактивних забруднень; санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами і джерелом іонізуючого випромінювання; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дезактиваторника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить дезактивацію цінних матеріалів, спецодягу і засобів індивідуального захисту в ультразвукових ваннах, плавильних печах, мийних боксах тощо. Перевіряє справність і придатність до роботи устаткування і контрольно-вимірювальних приладів. Виконує демонтажні і складальні роботи під час дезактивації устаткування. Визначає закінчення процесу дезактивації за допомогою дозиметричного контролю шляхом порівняння з граничнодопустимим рівнем для певного виду радіоактивного випромінювання. Налагоджує устаткування на заданий режим роботи.

Повинен знати: будову та керування ультразвуковими ваннами, плавильними печами, мийними боксами і запірною арматурою; технологічний процес дезактивації; фізико-хімічні властивості застосовуваного дезактиваційного матеріалу; будову контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дезактиваторника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить дезактивацію зливних і змивних вод. Вибирає технологічний режим дезактивації. Розраховує і складає рецептуру залежно від виду радіоактивного забруднення та дезактиваційного матеріалу. Керує і стежить за роботою машин, які обслуговує під час дезактивації, апаратурою і контрольно-вимірювальними приладами та усуває їх несправності. Регулює показання технологічного режиму за результатами аналізів проб. Веде звітну документацію. Бере участь в освоєнні та впровадженні нових методів дезактивації.

Повинен знати: кінематичні та електричні схеми ультразвукових ванн, плавильних печей і мийних боксів; фізико-хімічні властивості реагентів і матеріалів, закони радіоактивності; властивості іонізуючого випромінювання всіх видів, правила настроювання і регулювання контрольно-вимірювальних приладів; правила ремонту обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дезактиваторника 4 розряду - не менше 1 року.

22.ДЕЗІНФЕКТОР

Завдання та обов'язки. Дезінфікує (знищує або послабляє хвороботворні мікроорганізми чи носіїв зарази, інфекції) і проводить дезодорацію одягу, речей домашнього вжитку, устаткування, машин, сировини, напівфабрикатів, транспортних засобів, територій, виробничих приміщень, будівель, споруд тощо фізичним, хімічним, біологічним і комбінованим методами. Проводить дезінсекцію (знищує і запобігає розмноженню шкідливих комах), дератизацію і дезодорацію (знищує щурів, мишей і польових гризунів-шкідників) отруйними хімічними речовинами вручну. Підносить оброблювані предмети до дезінфекційної камери, завантажує і вивантажує їх. Готує і застосовує отрутохімікати та інші речовини для дезінфекції, дезінсекції і дератизації. Приймає, веде облік, зберігає й видає отрутохімікати і продукти для приготування принад відповідно до вимог і інструкцій. Перевіряє справність засобів захисту: протигазів, спецодягу, інвентарю тощо і підготовляє їх до застосування.

Повинен знати: призначення, види і властивості речовин, застосовуваних для дезінфекції, дезінсекції, дезодорації і дератизації; способи завантаження і вивантаження дезінфекційних камер; заходи особистої і громадської безпеки під час проведення робіт з дезінфекції, дезінсекції і дератизації; ознаки отруєння і правила надання першої допомоги; правила безпеки робіт з отрутохімікатами, правила користування індивідуальними засобами захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

23.ДЕФЕКТОСКОПІСТ З ГАЗОВОГО ТА РІДИННОГО КОНТРОЛЮ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує до випробувань вироби, які підлягають контролю. Здійснює продування та обдування повітрям поверхонь виробів та вакуумних систем, протирання спиртом вакуумних шлангів і вихідних патрубків вакуумних систем. Наносить і вилучає проникні рідини та абсорбуючі покриття. Переглядає вироби в ультрафіолетових променях. Підключає і виводить гелієві та галогенні течошукачі на робочі режими. Перевіряє реакцію на гелій течошукачів за кварцовою дифузійною течею. Підключає гелієві балони і редуктори до гелієвої системи. Вимірює надлишковий тиск газу і вакууму в системах за допомогою електровимірювальних приладів. Здійснює експлуатацію механічних та пароструминних вакуумних насосів.

Повинен знати: основні знання про одержання вакууму, принцип дії ртутно-кварцевих ламп, люмінесцентних приладів, насосів; пластинчасто-роторних, пластинчасто-статорних, золотниково-плунжерних, пароструминних і охолоджувальних уловлювачів, призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання вакууму, будову та принцип дії фарборозпилювачів, гелієвих і галогенних течошукачів, методи, що застосовуються під час контролю герметичності конструкцій течошукачами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Відливки, поковки і штамповані заготовки простої конфігурації - контроль ультрафіолетовими променями.

2. З'єднання стикові зварні - контроль ультрафіолетовими променями.

3. Прилади вимірювання надлишкового тиску і вакууму - зняття показань манометрів, механічних і електронних вакуумметрів.

4. Течошукач - підготовка приладу до роботи і його запуск.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує до випробувань: складає схеми контролю (монтажу) і здійснює міжопераційний контроль окремих деталей методом обдування за допомогою гелієвого щупа, із застосуванням надлишкового тиску. Здійснює експлуатацію гелієвих і галогенних течошукачів відповідно до вимог з експлуатації та інструкції контролю герметичності. Вибирає контрольно-вимірювальні прилади для вимірювання вакууму і тиску газу. Робить висновок за результатами випробувань на герметичність контрольованих деталей. Проводить люмінесцентний і кольоровий контроль виробів у стаціонарних умовах і на об'єктах. Працює з приладами люмінесцентної дефектоскопії. Готує, відповідно до інструкції, проникну рідину та абсорбуюче покриття. Відмічає дефекти за індикаторними слідами. Розшифровує дефекти.

Повинен знати: основні методи одержання вакууму, основи процесу відкачування; швидкість дії насосу, опір і пропускну здатність трубопроводів; режим витікання газів; будову устаткування та апаратури для відкачування об'єкта; будову обертальних і пароструминних насосів; будову контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання вакууму; прості несправності електричної, радіотехнічної і вакуумної систем течошукачів; способи перевірки і регулювання чутливості течошукачів; методи випробування об'єктів контролю, сутність, переваги і недоліки методів контролю; будову люмінесцентних приладів; електричні параметри ртутно-кварцевих ламп; природу ультрафіолетових променів і флюоресценції; фізичні властивості рідини (змочування, в'язкість, поверхневий натяг, капілярні явища), види барвних речовин для кольорового методу дефектоскопії і люмінуючих речовин для люмінесцентної дефектоскопії; методи нанесення і вилучення пенетранта з поверхні виробів; правила користування аналітичними терезами для складання наважок під час приготування розчинів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з газового та рідинного контролю 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Відливки, поковки і штамповані заготовки середньої складності і складної конфігурації - контроль люмінесцентним і фарбним методами.

2. Деталі металургійного та енергетичного устаткування - контроль люмінесцентним і фарбним методами після кування, прокатування і механічного оброблення.

3. З'єднання кутові зварні на деталях і об'єктах - контроль люмінесцентним і кольоровим методами.

4. Прилади вимірювання надлишкового тиску газу і вакууму - встановлення робочого струму термопарної лампи, застосування градуйованих кривих термопарних ламп для визначення ступеня розрядження.

5. Системи вакуумні і камери випробувальні - перевірка гелієвої щільності.

6. Системи гелієві - перевірка щільності за показаннями манометра.

7. Стики трубопроводів зварні - контроль люмінесцентним і фарбним методами.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює герметичність складальних одиниць, зварних з'єднань і змійовикових систем відповідно до вимог інструкції контролю герметичності та інструкції з експлуатації гелієвих і галогенних течошукачів. Настроює чутливість течошукачів за кварцовою дифузійною течею або за допомогою камери чистого повітря. Регулює режим роботи радіоблоків. Калібрує контрольно-вимірювальні прилади для вимірювання низького вакууму і тиску газу. Проводить комплексний контроль виробів у стаціонарних умовах і на об'єктах. Визначає характер дефекту за особливостями індикаторного сліду. Складає схематичні карти контролю. Вибирає методи контролю люмінесцентного, фарбного, комплексного - залежно від стану поверхні і конфігурації зварного з'єднання. Усуває несправності в люмінесцентній апаратурі, включаючи ремонт дроселя, вакуумних затворів, сильфонних вентилів. Проводить огляд і технічне обслуговування вакуумних насосів.

Повинен знати: правила встановлення обертальних масляних пароструминних насосів; будову основних частин масспектрометричних течошукачів; вакуумні системи електричної частини; блоки живлення і керування; методи контролю герметичності; правила випробувань; принцип дії іонізаційних і механічних приладів для вимірювання вакууму; елементарні основи неорганічної та органічної хімії, основи машинобудівного креслення; призначення і властивості застосовуваних для контролю розчинів і фарб; правила обслуговування лабораторного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з газового та рідинного контролю 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Вакуумметри - перевірка і градуювання термопарної лампи.

2. Лопатки парових турбін - контроль люмінесцентним і кольоровим методами.

3. Течошукачі - перевірка і регулювання режимів роботи радіоблоків з метою забезпечення максимальної чутливості.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює герметичність виробів у складанні до і після випробувань на вібростендах, паровипробувальних стендах, стендах термокачання тощо. Контролює останній "забійний стик".

Шукає локальні течі після виявлення загальної нещільності на контрольованих виробах до і після стендових випробувань або у "забійному стику". Калібрує дифузійні, капілярні, пористі течі і голчасті натикачі. Випробовує вакуумні насоси для різних газів на випробувальному стенді. Усуває несправності в усіх типах течошукачів, у мас-спектрометричному аналізаторі.

Повинен знати: важливі властивості газів залежно від стану (тиску, розряджання, температури); швидкість відкачування об'єкта і швидкість дії насосу, потоку газу; опір і пропускну здатність трубопроводів; основні рівняння вакуумної техніки; будову термопарних пасток, компенсаційних, магнітних і електророзрядних приладів для вимірювання вакууму; призначення і будову вузлів гелієвих і галогенних течошукачів; принципові схеми підсилювачів змінного і постійного струму генераторів низької і високої частоти, випрямлячів і стабілізаторів; типи і принципи роботи електровакуумних і газорозрядних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з газового та рідинного контролю 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Вакуумметри термопарні, магнітні, електрозарядні - настроювання.

2. Змієвикові конструкції - пошук місць негазощільності.

3. Течошукачі - калібрування дифузійних течей.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює герметичність конструкцій у монтажних і ремонтних умовах із застосуванням електронної апаратури. Вибирає спосіб контролю, апаратуру та оснащення для перевірки загальної герметичності і виявлення місць наскрізних дефектів у вузлах і конструкції в цілому відповідно до вимог технічної документації. Видає остаточний висновок за результатами контролю конструкцій у зібраному стані. Проводить кількісний аналіз обсягу дефектів, які виявлені в конструкціях під час їх випробувань. Виконує експериментальні роботи з розроблення методик контролю. Оформляє одержані результати роботи. Проводить юстирування електронної оптики мас-спектрометричних аналізаторів. Здійснює метрологічне забезпечення способів контролю герметичності.

Повинен знати: елементи молекулярно-кінетичної теорії газів, поняття "газ" і "пара", тиск насиченої пари, основні газові закони, режими течі газів; будову і принцип дії насосів для одержання вакууму; конструктивні і технологічні особливості виробів, які контролюються; фізичні властивості рідини.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з газового та рідинного контролю 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Дошки трубні - визначення місць наскрізного дефекту та оцінка величини наскрізного дефекту.

2. Об'єкт контролю - вибір способу контролю і його режимів.

24.ДЕФЕКТОСКОПІСТ З МАГНІТНОГО КОНТРОЛЮ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює магнітним методом деталі простої і середньої конфігурації. Контролює вироби циліндричної і плоскої форм струмовихровим методом. Вмикає та настроює магнітні і електромагнітні дефектоскопи. Контролює магнітним методом деталі складної конфігурації під керівництвом дефектоскопіста вищої кваліфікації. Готує магнітні суспензії. Веде журнал обліку.

Повинен знати: принцип роботи магнітних і електромагнітних дефектоскопів; елементарні знання з електротехніки і радіотехніки; призначення і властивості компонентів, які входять до складу магнітної суспензії; явища намагнічування і розмагнічування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Вали гладкі, осі, шпонки - магнітопорошковий контроль на залишковій намагнічуваності.

2. Деталі кранів - магнітопорошковий контроль.

3. Лопаті гребних гвинтів - контроль кореневого перерізу.

4. Труби - контроль струмовихровим приладом з відміткою і записом дефектних дільниць.

5. Упори і кільця втулки несучого гвинта вертольота труби хвостового вала - магнітопорошковий контроль.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює деталі складної конфігурації магнітним методом на стаціонарних і переносних дефектоскопах безпосередньо на агрегатах без їх зняття. Контролює циліндричні вироби струмовихровими приладами з розшифруванням місцезнаходження дефектів за дефектограмами. Здійснює розшифрування дефектів поверхні. Контролює якість зварних з'єднань магнітографічним методом - запис на магнітну плівку. Оцінює якість зварного шва. Підбирає еталони за результатами люмінесцентного, ультразвукового і рентгенівського аналізів. Визначає магнітну проникність аустенітних сталей за кількістю фериту.

Повинен знати: будову магнітних, електромагнітних і магнітографічних дефектоскопів; основи технології металів і зварювального виробництва, призначення магнітної та електромагнітної дефектоскопії; технічні умови та інструкції з магнітного, магнітографічного і струмовихрового контролю; способи намагнічування великих деталей.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з магнітного контролю 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Вузли і деталі вертольота незнімні легкодоступні -магнітопорошковий контроль.

2. Деталі зі сталі аустенітного класу - визначення приладом кількості феритної фази після гартування.

3. З'єднання зварних фланців, кілець, проміжних штуцерів і ніпелів з трубами - магнітопорошковий контроль.

4. Зразки контрольні - виготовлення дефектограм.

5. Система запису і маркування під час струмовихрового контролю - настроювання і регулювання.

6. Шви зварні сталей аустенітного класу - реєстрація приладом розподілення феритної фази.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Визначає якість термооброблених деталей і сортує їх за марками матеріалу. Розбраковує вироби відповідно до кількості феритної фази. Вимірює товщину гальванічного покриття. Будує криві намагнічування. Визначає магнітну проникненість. Вибирає режим підмагнічування у разі струмовихрового контролю маломагнітних і магнітних виробів. Вибирає оптимальний режим контролю виробів струмовихровим методом.

Повинен знати: кінематичні та електричні схеми магнітних, електромагнітних і магнітографічних дефектоскопів; основи термообробки гальванопокриття; правила ремонту електромагнітних індукційних дефектоскопів; будову приладів для визначення магнітної проникності феритної фази.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з магнітного контролю 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Датчики ферозондові - визначення чутливості.

2. Деталі стальні - визначення товщини хромового покриття.

3. Заготовки прокатні - магнітопорошковий метод визначення тріщин.

4. З'єднання зварні відростків, відповідальних штуцерів і приваришів з трубами - магнітопорошковий контроль.

5. Крива гістерезису - визначення намагнічуваності.

6. Форсунки робочі газотурбінних двигунів - магнітопорошковий контроль паяних трубопроводів.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить магнітну дефектоскопію на всіх видах магнітних і електромагнітних дефектоскопах. Працює з точними вимірювальними приладами та установками з вимірювання магнітних і електричних параметрів матеріалу виробів. Випробовує і налагоджує дефектоскопи. Виготовляє ферозондові датчики і визначає їх чутливість. Розшифровує інформацію від апаратури з ферозондовими датчиками. Визначає розміри і глибину залягання дефектів. Будує картограми розподілення магнітної провідності по деталі або зварному шву.

Повинен знати: всі види робіт щодо магнітного контролю, типи товщиномірів; будову приладів знімання магнітних характеристик матеріалу; способи градуювання приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з магнітного контролю 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Елементи колісних пар - магнітний контроль.

2. Лопаті гребних гвинтів - визначення глибини залягання і розмірів дефектів у кореневому перерізі.

3. Установки балістичні - калібрування.

4. Цапфи, корпус осьового шарніра, важіль лопатів втулки несучого гвинта вертольота - магнітний контроль.

25.ДЕФЕКТОСКОПІСТ З УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить ультразвуковий контроль заготовок і деталей. Готує деталі і вузли до ультразвукового контролю. Включає і настроює прості дефектоскопи. Вимірює товщину металу. Визначає наявність і розміри зони розшарувань настроєним приладом у діапазоні товщин, які передбачено дефектоскопом. Визначає дефекти в деталях складної конфігурації під керівництвом дефектоскопіста з ультразвукового контролю вищої кваліфікації. Веде журнал обліку.

Повинен знати: принцип роботи ультразвукових дефектоскопів похилих і прямих та перетворювачів призначення основних органів управління дефектоскопом, основні знання з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Заготовки фланців стальні - ультразвуковий контроль.

2. Поковки циліндричні стальні - ультразвуковий контроль.

3. Сталь листова - вимірювання товщини і визначення розшарувань.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює ультразвуковий контроль прокату, відливок, поковок і зварних з'єднань із вуглецевих і низьколегованих сталей. Включає і настроює за еталонами ультразвукові дефектоскопи середньої складності. Перевіряє правильність показань глибиноміра, перевіряє дефектоскопи, перетворювачі. Працює прямими і похилими шукачами за однощуповою схемою. Визначає координати і протяжність дефектів. Ремонтує перетворювачі головок і з'єднувальних кабелів.

Повинен знати: будову ультрафіолетових дефектоскопів і перетворювачів, стандартні і випробувальні зразки для перевірки і настроювання ультразвукових дефектоскопів і перетворювачів; фізичну сутність ультразвукових методів контролю: ехоімпульсного, тіньового, дзеркально-тіньового і резонансного; методику визначення товщини і розшарування металів, основні типи хвиль; способи збудження ультразвукових хвиль і забезпечення акустичного контакту; види дефектів; типи зварних з'єднань; вимоги до контрольованої поверхні (параметри шорсткості); основи електроніки і металознавства; методики контролю прокату, відливок, поковок і зварних з'єднань із вуглецевих і низьколегованих сталей різних товщин.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з ультразвукового контролю 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Деталі вантажопідйомних механізмів - ультразвуковий контроль.

2. З'єднання зварні таврові судових корпусних конструкцій - ультразвуковий контроль.

3. Ковші сталерозливні - ультразвуковий контроль.

4. Конструкції сотові - виявлення зон непроклею обшивки.

5. Листи стальні - визначення протяжності і координат дефектів за допомогою дефектоскопа.

6. Лопатки ротора турбіни і компресора газотурбінних двигунів - ультразвуковий контроль крайок.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює ультразвуковий контроль різних типів зварних з'єднань із легованих сталей, сплавів і кольорових металів, які виконані різними видами зварювання. Настроює режим роботи за стандартними і випробувальними зразками складних ультразвукових переносних, лабораторних і стаціонарних дефектоскопів. Перевіряє прямі і похилі перетворювачі. Розшифровує дефектограми. Оцінює якість прокату, відливок, поковок і зварних з'єднань за результатами ультразвукового контролю і технічними умовами. Виготовляє пристрої для ведення ультразвукового контролю, прямих і похилих перетворювачів. Перевіряє ультразвукову дефектоскопічну апаратуру на відповідність основним параметрам. Здійснює розрахунок і експериментальне визначення кутів введення похилих перетворювачів. Проводить поточний ремонт дефектоскопів.

Повинен знати: кінематичні та електричні схеми дефектоскопів; основи електротехніки, види і способи зварювання; види дефектів, які зустрічаються у прокаті, відливках, поковках і зварних з'єднаннях; розрахунок кутів переломлення ультразвукових коливань у різних матеріалах на межі двох середовищ; основні закономірності поширення ультразвукових коливань у матеріалах; фізичні явища, які відбуваються під час проходження ультразвуку через межу двох середовищ; основні параметри контролю; способи розпізнавання помилкових сигналів, які викликано відбиттям ультразвуку від структури, змінами профілю деталей та інших факторів, від основних сигналів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з ультразвукового контролю 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Валки прокатних станів - ультразвуковий контроль.

2. Деталі литі стальні - ультразвуковий контроль.

3. Деталі повітряних несучих і рульових гвинтів вертольотів - ультразвуковий контроль.

4. З'єднання зварні з товщиною стіни до 15 мм - ультразвуковий контроль.

5. Злитки з легких сплавів - ультразвуковий контроль.

6. Прокат листовий - ультразвуковий контроль.

7. Спряження профілів шпангоутів - ультразвуковий контроль.

8. Труби із корозійностійкої сталі товщиною стінок до 4 мм у місцях прогину - замірювання товщини.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює ультразвуковий контроль деталей і виробів із кольорових металів, сталей з крупнокристалічною структурою. Настроює режим роботи за стандартними і випробувальними зразками особливо складних і точних дефектоскопів і установок автоматичного ультразвукового контролю з дистанційним передаванням показань. Виготовляє випробувальні зразки, складає ескізи. Оброблює результати контролю. Складає відомості і карти ультразвукового контролю. Настроює чутливість приладів за діаграмами: амплітуда, відстань, діаметр за допомогою атенюатора. Проводить ультразвуковий контроль роздільно-суміщеними перетворювачами.

Повинен знати: закони розповсюдження поздовжніх, поперечних та поверхневих ультразвукових коливань у тілах з різною структурою; основні закони відбиття і заломлення ультразвукових коливань на межі двох середовищ; будову електровакуумних і напівпровідникових приладів; принципові схеми і конструктивні особливості особливо складних і точних ультразвукових дефектоскопів, способи їх регулювання та юстирування; причини виникнення несправностей під час роботи приладів і способи їх усунення; основи металознавства і зварювання.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з ультразвукового контролю 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Вали гребні циліндричні порожнисті - ультразвуковий контроль.

2. Вкладиші і подушки підшипників - ультразвуковий контроль.

3. Гвинти гребні - ультразвуковий контроль зварених швів.

4. Дінця колекторів котлів - ультразвуковий контроль.

5. Елементи колісних пар - ультразвуковий контроль.

6. Заготовки катані квадратні - ультразвуковий контроль.

7. З'єднання зварні з товщиною стінки понад 15 мм - ультразвуковий контроль.

8. Пластмаси, гума - ультразвуковий контроль.

9. Поковки різних форм і розмірів - ультразвуковий контроль.

10. Труби з корозійностійкої сталі з товщиною стінок понад 4 мм у місцях прогину - замірювання товщини.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Визначає коефіцієнт згасання пружних коливань різними методами. Визначає коефіцієнти відбиття і проходження ультразвуку на межі розділення двох середовищ. Настроює чутливість приладу та оцінює еквівалентні розміри дефектів без зразків або за скороченим числом стандартних і випробувальних зразків. Виконує експериментальні роботи під час розроблення методик контролю і будує експериментальні номограми. Проводить усі види робіт з ультразвукового контролю, які зустрічаються у виробничих умовах. Проводить розрахунок і виготовлення пристроїв для ведення ультразвукового контролю. Вимірює швидкість ультразвукових коливань промисловими спеціалізованими приладами. Розшифровує дефектограми, одержані на автоматичних установках. Усуває несправності в автоматичних установках. Ремонтує і настроює прилади.

Повинен знати: кінематичні та електричні схеми автоматичних установок; основи прикладної і фізичної механіки, телемеханіки і метрології; рівняння акустичного тракту як основу будови номограм, принципи визначення затухання і швидкості розповсюдження ультразвуку; типи діючих ультразвукових дефектоскопів, товщиномірів і установок для вимірювання швидкості і згасання; основи закономірності розповсюдження хвиль Лемба і способи ультразвукового контролю за їх допомогою.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з ультразвукового контролю 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Заготовки маточин гвинта - визначення згасання на виробі і еквівалентної площини виявлених дефектів.

2. Зразки легованої сталі - вимірювання швидкості і згасання ультразвукових коливань.

3. Листи високолегованих сплавів у стані постачання - ультразвуковий контроль з розшифруванням одержаної дефектрограми.

4. Обичайки з пазовими поздовжніми швами з підсиленням - визначення можливості ультразвукового контролю та ультразвуковий контроль зварного шва з видаванням висновку.

5. Шви зварні корпусних конструкцій - ультразвуковий контроль.

26.ДЕФЕКТОСКОПІСТ РЕНТГЕНО-, ГАММА-ГРАФУВАННЯ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Просвічує вироби під керівництвом дефектоскопіста вищої кваліфікації. Готує вироби до просвічування. Розмічає та маркує відрізки під час просвічування виробів за заданими параметрами контролю. Проявляє та фіксує рентгенівську плівку.

Повинен знати: принцип дії рентгенівських установок і апаратури для гамма-дефектоскопії, види та джерела випромінювання через речовини; властивості різних сортів рентгеноплівки і способи перевірки їх якості, способи заряджання касет.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. З'єднання стикові - просвічування.

2. Зразки пластин - просвічування під час атестації на розряд зварників.

3. Шви поздовжні циліндрів і конусних оболонок -просвічування.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Просвічує прості вироби. Просвічує відповідальні трубопроводи під керівництвом дефектоскопіста вищої кваліфікації. Проводить іонізаційний і сцинтиляційний контроль простих і середньої складності виробів. Підбирає необхідні джерела випромінювання і визначає експозицію, Визначає активність радіоактивних ізотопів. Переглядає знімки з метою визначення їх якості. Регулює рентгенівську і гамма-графічну апаратуру.

Повинен знати: принцип роботи рентгенівських установок прискореної техніки, апаратури для гамма-графування, іонізаційного і сцинтиляційного контролю; основи електротехніки і металоведення; технологію лиття і різних видів зварювання металів; види зварних з'єднань і технологію їх зварювання; вплив дефектів на якість зварних швів; вимоги до зварних швів; основи дозиметрії; ослабляючі властивості матеріалів під час проходження через них випромінювання; властивості і характеристику металів, застосовуваних для рентгено-, гамма-графування, способи вибору джерел випромінювання, параметрів просвічування і необхідних експозицій.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста рентгено-, гамма-графування 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Вироби литі - просвічування.

2. З'єднання таврові і штабобульбові - просвічування.

3. Труби, втулки несучого гвинта вертольота - просвічування.

4. Труби зварні - просвічування.

5. Шви кільцеві балонів і циліндрів - просвічування.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Просвічує вироби середньої складності. Проводить іонізаційний та сцинтиляційний контроль складних виробів. Здійснює просвічування виробів за допомогою прискорювальної техніки і гамма-установок. Здійснює просвічування відповідальних трубопроводів. Працює на ксерографічних установках. Здійснює поточний ремонт і налагодження рентгенівської і радіографічної апаратури. Проводить зарядження і перезарядження джерел випромінювання. Розшифровує рентгенограми.

Повинен знати: електричні схеми рентгенівської, радіографічної апаратури для іонізаційного і сцинтиляційного контролю; взаємодію випромінювання великої енергії з просвічуваною речовиною; основи ксерографії; розрахунок допустимих доз випромінювання, відстаней від джерел і часу перебування на заданих відстанях від джерел; основні знання про будову різних прискорювачів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста рентгено-, гамма-графування 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Колектор паливний авіадвигуна - просвічування і розшифрування рентгенограм.

2. Контейнери робочі - перезарядження ізотопами.

3. Метал і шихта для металургійних цехів - просвічування.

4. Увариші в циліндричних і шарових поверхнях - просвічування.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Просвічує вироби складної конфігурації за допомогою стаціонарних і пересувних джерел випромінювання. Налагоджує апаратуру, яка застосовується для рентгено-, гамма-дефектоскопії, іонізаційного і сцинтиляційного контролю. Оцінює придатність зразків, які перевіряються, деталей і вузлів, відповідно до технічних умов, і робить висновок. Розробляє ескізи пристроїв і оснащення для контролю. Працює на рентгено-телевізійних установках.

Повинен знати: схеми і роботу всієї апаратури, яку застосовують для контролю просвічуванням, принципи одержання різних видів випромінювання і їх взаємодію з просвічуваною речовиною; розрахунок захисту від випромінювання; порядок одержання і зберігання радіоактивних джерел, діючих на підприємстві.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста рентгено-, гамма-графування 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Агрегати автоматики і форсунки газотурбінних двигунів - просвічування і розшифрування рентгенограм.

2. Гвинти гребні - просвічування і розшифрування рентгенограм.

3. Кожухи шахт і повітронагрівників доменних печей - просвічування зварних швів.

4. Стояки шасі амортизаційні - просвічування і розшифрування рентгенограм.

5. Тарілка автомата перекосу вертольота - просвічування і розшифрування рентгенограм.

6. Трубопроводи і газопроводи - просвічування зварних швів.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Просвічує вироби особливої складності в різних умовах за допомогою стаціонарних і пересувних джерел випромінювання. Розшифровує рентгенівські плівки. Проводить експериментальні роботи з визначення режимів просвічування деталей, які надходять. Обробляє та оформляє одержані результати. Видає висновки і складає звіти. Розробляє технологічну документацію. Визначає характер несправностей і ремонтує апаратуру, яка застосовується для рентгено-, гамма-дефектоскопії, іонізаційного і сцинтиляційного контролю. Проводить пусконалагоджувальні роботи на прискорювачах.

Повинен знати: основи електротехніки; теорію і принцип одержання різних видів випромінювання та їх взаємодії з речовинами; будову устаткування, застосовуваного для рентгено- і гамма-графування; види дефектів металургійного, технологічного, експлуатаційного походження і зварних швів, допустимі норми дефектів металів; принципи вибору різних лічильників і апаратури для іонізаційного і сцинтиляційного контролю.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста рентгено-, гамма-графування 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Картер турбіни і редуктора авіадвигуна - просвічування і розшифрування рентгенограм.

2. Лонжерони, вузли стикування фюзеляжу з центропланом, вузли навішування двигунів літаків - рентгено- і гамма-графування.

27.ДОЗИМЕТРИСТ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить дозиметричні і радіометричні вимірювання забруднень альфа-, бета- і гамма-активними речовинами різних поверхонь, спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту, устаткування, транспортних засобів тощо. Визначає дози і потужності іонізуючих випромінювань за допомогою відповідних дозиметричних і радіометричних приладів. Відбирає проби зовнішнього середовища, здійснює індивідуальний дозиметричний контроль. Веде відповідну первинну документацію.

Повинен знати: основні властивості іонізуючих випромінювань і методи їх реєстрації; біологічний вплив іонізуючих випромінювань; принцип дії застосовуваних дозиметричних і радіометричних приладів, санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань, прийоми радіометричних і дозиметричних вимірювань і відбирання проб зовнішнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Визначає чутливість дозиметричних і радіометричних приладів за допомогою контрольних джерел. Контролює стан радіаційної безпеки на робочих місцях. Проводить первинне опрацювання результатів дозиметричних і радіометричних вимірювань і індивідуального дозиметричного контролю.

Повинен знати: елементарні відомості про будову атома, про радіоактивність, основні властивості іонізуючих випромінювань і методи їх реєстрації, способи і засоби захисту від уражаючої дії іонізуючих випромінювань, будову дозиметричних і радіометричних приладів середньої складності і методи контролю їх чутливості; методи дозиметричних і радіометричних вимірювань середньої складності; способи відбирання, приготування і вимірювання проб зовнішнього середовища; методику проведення радіометричної зйомки території.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дозиметриста 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить дозиметричні і радіометричні вимірювання з окремих видів випромінювання за допомогою різної апаратури. Здійснює дозиметричний контроль під час проведення найбільш відповідальних робіт. Контролює додержання захисту робочих місць від іонізуючого випромінювання. Проводить радіометричну зйомку території та автогаммазйомку доріг. Обробляє результати дозиметричних і радіометричних вимірювань і індивідуального дозиметричного контролю. Оформляє графіки, діаграми, карти, таблиці.

Повинен знати: основні знання ядерної фізики; основні закони радіоактивності; властивості іонізуючих випромінювань і методи їх реєстрації; будову складних дозиметричних і радіометричних приладів і методи контролю їх чутливості; методи дозиметричних і радіометричних вимірювань; способи відбирання проб, їх приготування і вимірювання.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дозиметриста 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить дозиметричні і радіометричні вимірювання різної складності з усіх видів іонізуючого випромінювання за допомогою різної апаратури. Здійснює роботи з вивчення і вимірювання ефективності біологічного захисту. Безпосередньо здійснює контроль за всіма найбільш радіаційно-небезпечними роботами. Контролює роботу дозиметричної і радіометричної апаратури та вибраковує її в процесі експлуатації. Робить первинну оцінку результатів вимірювання ефективності біологічного захисту. Виконує статистичне оброблення результатів дозиметричних і радіометричних вимірювань. Складає зведену документацію. Бере участь у складанні звітів з дозиметричного контролю. Бере участь в освоєнні нової техніки дозиметричного і радіометричного контролю.

Повинен знати: основи ядерної фізики; закони радіоактивності; властивості іонізуючих випромінювань і методи їх реєстрації; розрахунки захисту від іонізуючих випромінювань усіх видів; будову особливо складних дозиметричних і радіометричних приладів будь-якої складності, методику їх градуювання, еталонування, контролю їх чутливості; методи інтерпретації вимірювань.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дозиметриста 4 розряду - не менше 1 року.

28.ЕЛЕКТРОМЕХАНІК З ЛІФТІВ

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює слюсарну обробку деталей без додержання розмірів. Виправляє різь плашками і мітчиками. Розмічає за шаблоном прості деталі. Розрізає стальні канати вручну. Замінює сигнальні і освітлювальні лампи. Перевіряє на функціонування механізми, контакти та електричні апарати ліфта. Перевіряє наявність і справність освітлення шахти, кабіни і машинного приміщення, а також стан огорожі шахти і кабіни. Здійснює евакуацію пасажирів з кабіни ліфта у разі його раптової зупинки. Промиває і змазує деталі. Виконує прості і середньої складності роботи з ремонту, монтажу і демонтажу ліфтового устаткування під керівництвом електромеханіка вищої кваліфікації.

Повинен знати: прийоми слюсарної обробки деталей; призначення і умови застосування слюсарного інструменту і найпростіших вимірювальних інструментів; ходові розміри різі, які застосовуються у кріпильних деталях; найменування і призначення мастильних матеріалів; елементарні відомості про будову і призначення ліфта та його складових частин; призначення електричних апаратів; марки і перерізи проводів, застосовуваних у ліфтах.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Болти, гвинти, гайки - прогонка різьби плашками і мітчиками.

2. Вузли та деталі механізмів і електроапаратів - чищення, промивання і змазування після розбирання.

3. Деталі з листової і кутової сталі - обпилювання поверхні і зачищення облою.

4. Сталь штабова, кругла і кутова - розрізування ножівкою за готовою розміткою.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює слюсарну обробку за 11 - 14 квалітетами (4 - 7 класами точності). Розмотує канати з бухти і відміряє потрібну довжину. Заготовляє і кріпить труби під електропроводку за готовою розміткою. Заправляє інструмент. Розмічає і вирубує прокладки за кресленнями та ескізами. Розбирає і складає механічні та автоматичні замки, затвори, кінцеві вимикачі, поверхові перемикачі, кнопкові і викличні апарати. Визначає та усуває прості несправності в мережах освітлення, сигналізації і керування приводом ліфтів. Читає прості креслення та електричні схеми ліфтів. Виконує складні й особливо складні роботи з ремонту, монтажу і демонтажу ліфтового устаткування під керівництвом електромеханіка вищої кваліфікації.

Повинен знати: прийоми і послідовність операцій слюсарної обробки деталей, порядок розбирання і складання простих вузлів і механізмів ліфтів; властивості і маркування металів, загальні знання про допуски та посадки і позначання їх на кресленнях, правила поводження зі стальними канатами і ланцюгами; будову вантажних механізмів (лебідок), блоків, шківів, барабанів; основні відомості про будову і призначення типових ліфтів; електричні та електросилові схеми ланцюгів освітлення і сигналізації ліфтів та системи керування приводами ліфтів; основи електротехніки, будову електродвигунів перемінного струму; правила користування простими електровимірювальними приладами і засобами лінійно-кутових вимірювань.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з ліфтів 1 розряду - не менше 0,5 року.

Приклади робіт.

1. Болти, гайки, гвинти - нарізування різьби мітчиками і плашками.

2. Деталі прості зі штабової і кутової сталі - розмічування, кернування і свердлення отворів переносними електроінструментами.

3. Електродвигуни - розбирання, чищення, складання.

4. Електропроводка освітлення і сигналізації - заготовка і прокладання в машинному і блочному приміщеннях.

5. Ніші, борозни, отвори на перегородках і стінках - пробивання за готовою розміткою і закладання.

6. Прилади електровимірювальні - виявлення наявності напруги.

7. Світильники, патрони, вимикачі, штепсельні розетки, кнопкові і викличні апарати, контакти - зарядження та встановлення.

Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи з ремонту, монтажу і демонтажу ліфтового устаткування. Налагоджує, регулює, випробовує механічне та електричне устаткування ліфтів з одиночним керуванням, яке рухається зі швидкістю до 0,71 м/с. Визначає та усуває складні несправності в мережах освітлення, сигналізації і керування приводом ліфтів. Здійснює слюсарну обробку деталей за 7 - 11 квалітетами (2 - 4 класами точності). Здійснює встановлення, центрування, вмикання електродвигунів. Обробляє кабелі, проводи та прокладає їх у трубах або джгутах у шахті і машинному приміщенні. Читає середньої складності креслення та електричні схеми ліфтів. Проводить заміну стальних канатів і кріпить їх до підвісних вузлів кабін і противаг. Клепає і паяє деталі механізмів різними припоями.

Повинен знати: технічні умови на монтаж, ремонт і демонтаж ліфтів; принципові схеми одиночного керування ліфтами; послідовність розбирання і складання механічних вузлів і електроапаратів; будову нерегульованих асинхронних двигунів, трансформаторів, реле- і магнітних пускачів, уловлювачів; правила будови електроустаткування у частині вимог до монтажу, технічного обслуговування та ремонту ліфтів; основи електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з ліфтів 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Станції керування - регулювання електроапаратів, зачищення контактів.

2. Трансформатори - встановлення і вмикання.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує середньої складності роботи з ремонту, монтажу, демонтажу ліфтового устаткування. Налагоджує, регулює і випробовує механічне та електричне устаткування ліфтів з одиночним керуванням, які рухаються зі швидкістю понад 0,71 м/с. Виготовляє встановлювальні і розмічувальні шаблони і пристрої, які прискорюють і полегшують виробництво монтажних та ремонтних робіт. Перевіряє мегомметром стан ізоляції і вимірює розмір її опору і в електродвигунах, трансформаторах, у кабельній мережі і колах систем керування. Готує ліфти до технічного огляду інспектором Держтехнагляду. Читає складні креслення та електричні схеми ліфтів. Веде необхідну технічну документацію.

Повинен знати: технологію розбирання і складання середньої складності і складних вузлів ліфтового устаткування, принципові електричні схеми обслуговуваних ліфтів; будову напівпровідникових елементів схеми; виконання електричних проводок усіх типів і технічні вимоги до них; вибирання перерізу проводів плавких вставок і апаратів захисту залежно від струмового навантаження; основи радіотехніки; принцип дії двостороннього гучномовного зв'язку під час диспетчерського керування ліфтами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з ліфтів 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Випрямлячі напівпровідникові - складання, заміна і вмикання в коло.

2. Лебідки різних типів - розбирання, складання, регулювання, заміна сальників, підшипників.

3. Шахти ліфтів залізосітчасті і каркасно-підвісні - монтаж і вивірення розмірів за встановлювальним кресленням.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з ремонту, монтажу і демонтажу ліфтового устаткування. Налагоджує, регулює і випробовує ліфти, які рухаються зі швидкістю до 1 м/с, з парним керуванням, у тому числі із застосуванням друкувального монтажу електричних схем керування з електронними мікроелементами. Читає особливо складні креслення та електричні схеми ліфтів. Визначає несправності у системах парного керування та усуває їх.

Повинен знати: технічні умови на випробування ліфтів; вимоги до якості монтажу, ремонту і випробувань механічного та електричного устаткування ліфтів, строки служби деталей і вузлів та заходи щодо їх збільшення; систему планово-запобіжних ремонтів; конструктивну будову складових частин ліфта; принципові схеми парного керування ліфтами; основи радіоелектронної техніки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з ліфтів 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Плати друкувальні, окремі елементи електротехніки - заміна.

2. Приводи телескопічних дверей - налагодження і регулювання.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з ремонту, монтажу і демонтажу ліфтового устаткування. Налагоджує, регулює і випробує ліфти, які рухаються зі швидкістю понад 1 м/с, з парним і груповим керуванням, у тому числі із застосуванням логічних елементів в електричних схемах керування. Визначає несправності в механічних вузлах, системах керування, освітлення і сигналізації швидкісних ліфтів та усуває їх. Знімає характеристики напівпровідниковий елементів.

Повинен знати: технічні умови на монтаж і ремонт швидкісних ліфтів; електричні схеми швидкісних ліфтів, основи радіоелектроніки, принципові схеми групового керування ліфтами; будову масляних буферів; схеми внутрішніх з'єднань обмоток електричних машин постійного струму, генераторів, тиристорних регуляторів, застосовуваних на швидкісних ліфтах; причини і методи усунення вібрацій устаткування, які виникають; методику проведення статичних і динамічних випробувань швидкісних ліфтів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з ліфтів 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Буфери масляні - монтаж та випробування.

2. Ліфти з автоматичним приводом дверей шахт і кабіни - монтаж та налагоджування.

29.ЕЛЕКТРОМОНТЕР ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ТЕЛЕАВТОМАТИКИ

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує прості допоміжні роботи із заміни, промивання і чищення деталей під час ремонту та експлуатаційно-технічного обслуговування знеструмленого диспетчерського устаткування та апаратури телеавтоматики. Перевіряє наявність напруги за допомогою контрольної машини або вольтметра. Знімає джут з кабелю. Заготовляє залізні скоби та болти. Здійснює слюсарну обробку нескладних деталей під розмір після відливання. Сортує і розбирає вироби і матеріали за зовнішнім виглядом. Упаковує електровимірювальні прилади і апаратуру для перевезення та транспортує їх. Маркує і фарбує поверхні готовими фарбами без термічного оброблення. Здійснює антикорозійне змазування деталей.

Повинен знати: елементарні знання про електротехніку, телеавтоматику, диспетчерське устаткування та апаратуру, призначення і умови застосування найбільш розповсюджених простих пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів; назву та призначення простої перевірної та вимірювальної апаратури; способи запобігання корозії металів; загальні відомості про властивості сталі, міді, латуні, алюмінію, ізоляційних матеріалів, обмотувальних проводів, мастильних матеріалів; правила поводження з масляними фарбами і розчинниками; основні марки покривних лаків, фарб і кабельних мастик.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Бирки, маркування - заміна.

2. Затискачі на складаннях - чищення.

3. Кабелі - зачищення, лудіння і паяння кінців.

4. Лампи сигнальні та освітлювальні - заміна.

5. Отвори у перегородках і стінках - пробивання.

6. Панелі та інші деталі - ґрунтування та фарбування.

7. Прокладки, скоби, шайби - виготовлення.

8. Шнури - заготівля.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування, розбирання, ремонт і складання диспетчерського устаткування та апаратури телеавтоматики. Встановлює на щитах прилади з вмиканням їх для перевірки під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. Здійснює лудіння та паяння твердим і м'яким припоями. Монтує всі типи запобіжників на панелях. Прокладає, обробляє і зрощує контрольні кабелі. Чистить контакти і контактні поверхні.

Повинен знати: правила виконання нескладних робіт з ремонту і обслуговування лінійних та кабельних споруд, конструкції і типи обслуговуваних кабелів, ізоляційних матеріалів, обмотувальних та монтажних проводів; призначення та умови застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів середньої складності; прийоми обробки чорних і кольорових металів та ізоляційних матеріалів; властивості просочувальних і покривних лаків та ущільнювальних і мастильних матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера диспетчерського устаткування та телеавтоматики 1 розряду - не менше 0,5 року.

Приклади робіт.

1. Апаратура і прилади - вирізання за розміром скла, встановлення, укріплення та промазування його.

2. Деталі приладів - свердління, зенкування і розпилювання некруглих отворів.

3. Кабелі - продзвонювання.

4. Кабелі контрольні - прокладання по стіні у трубках по конструкціях і закріплення у кабельних шахтах або тунелях.

5. Коробки затискні - складання із заміною затискачів.

6. Панелі - закладання отворів, установлення ламп і рубильників.

7. Поверхні металеві - зачищення і зашліфовування під паяння, полуду і оксидування.

8. Шнури, штепселі, кнопки, мікрофонні трубки - ремонт.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування кабельних і лінійних споруд диспетчерського устаткування, високочастотних каналів, апаратури телеавтоматики і підтримання встановлених режимів їх роботи. Перевіряє емісії радіоламп. Вимірює напругу розжарення ламп, мережі та рівнів сигналу. Здійснює механічне регулювання реле схем телеавтоматики. Ревізує блоки живлення. Ремонтує і регулює контактори і ключі керування. Встановлює на щитах прилади з підключенням їх для перевірки. Здійснює в'язання джгутів і регулювання кіл телеавтоматики. Перевіряє маркування монтажної і принципової схеми. Обробляє згідно з кресленням ізоляційні матеріали - текстоліт, фібру, азбоцемент, гетинакс тощо. Усуває пошкодження кабелю. Здійснює гаряче паяння виробів. Відновлює ізоляцію. Складає схеми ескізів і креслень на прості деталі і виконує за допомогою них роботи. Шукає "землю" у колах постійного струму.

Повинен знати: основи електротехніки і радіотехніки; основи високочастотного зв'язку і телеавтоматики по лінії електропередач і багатоканальних систем; блок-схеми обслуговуваного устаткування, каналів високочастотного зв'язку, телемеханіки і радіозв'язку, вибір запобіжників згідно з номінальною напругою; загальні знання про джерела і схеми живлення постійним і перемінним струмом; режими роботи акумуляторних батарей; будову універсальних і спеціальних пристроїв, простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Випрямлячі селенові - ревізія.

2. Згасання залишкові - регулювання.

3. Ключі керування всіх типів - ремонт і регулювання.

4. Коробки клемні - ревізія.

5. Опори, конденсатори і напівпровідникові прилади - заміна несправних.

6. Опір шлейфа - вимірювання.

7. Пости високочастотні - ремонт механічної частини.

8. Провід - вимірювання асиметрії.

9. Реостати секційні з послідовним і паралельним вмиканням секцій - ремонт.

10. Шаблони для розшиття кабелів різних ємностей - виготовлення.

11. Щити - встановлення приладів з підключенням їх для перевірки і регулювання.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування і ремонт високочастотних систем ущільнення та апаратури телеавтоматики, релейних комутаторів і простого та середньої складності штативного устаткування кабельних ланцюгів, каналів телеавтоматики каналізаційних споруд; пошук і усунення в них пошкоджень; монтаж і демонтаж кабель-зростів. Розбирає і складає ключі та реле-схеми телеавтоматики. Проводить електричні перевірки обслуговуваного диспетчерського устаткування та апаратури телеавтоматики. Обслуговує радіостанції для зв'язку з рухомими об'єктами і стаціонарні станції, які забезпечують передавання телемеханічної інформації з необслуговуваних енергетичних об'єктів та диспетчерських пунктів. Продзвонює багатошаровий і прихований монтаж та пристрої телеавтоматики. Обслуговує комплексні випробувальні пристрої для перевірки схем телеавтоматики. Складає випробувальні схеми для перевірки і налагодження схем телеавтоматики під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. Випробовує ізоляцію ланцюгів схем телеавтоматики.

Повинен знати: принципи передавання і приймання інформації лініями електромереж та багатоканальними системами; основні принципові та монтажні схеми диспетчерського устаткування та апаратури телеавтоматики, схеми подавання та розподілення електроживлення і схеми сигналізації; основні електричні норми настроювання обслуговуваного устаткування, кабельних ланцюгів і каналів, телеавтоматики, методи перевірки і вимірювання їх; основні знання про кабельні та лінійні споруди, їх будову і порядок обслуговування, визначення дефектів у деталях і апаратурі та способи їх усунення; способи перевірки опору ізоляції і випробування її підвищеною напругою; принцип дії устаткування джерел живлення; будову, призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Кабелі контрольно-сигнальні - нанесення захисного покриття на гуму відкритих кінців.

2. Прилади звукової та світлової сигналізації - підбирання, встановлення і перевірка.

3. Пристрій перевірки ізоляції - ревізія і ремонт.

4. Реле схем телеавтоматики - ревізія і регулювання.

5. Пристрій контролю ізоляції мережі постійного струму - монтаж.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування і ремонт напівпровідникової апаратури високочастотних систем ущільнення, телеавтоматики самописних і електронно-реєструючих приладів та складного штативного обладнання кабельних ланцюгів. Виявляє та усуває несправності обслуговуваного устаткування. Проводить вимірювання електричних характеристик обслуговуваного диспетчерського устаткування та апаратури телеавтоматики. Регулює ключі, лічильники. Складає випробувальні схеми для перевірки і налагодження схем телеавтоматики. Розбирає і складає, а також здійснює механічне та електричне регулювання устаткування. Здійснює монтаж і модернізацію устаткування. Веде технічну документацію. Виявляє деферсти і причини спрацювання деталей шляхом огляду апаратури телеавтоматики на місці встановлення. Настроює спеціальні установки зі складною електричною схемою, призначеною для регулювання і випробування апаратури телеавтоматики. Обслуговує і ремонтує годинникові станції. Перевіряє і ремонтує контрольні установки. Випробовує та налагоджує кола схем телеавтоматики. Ремонтує та налагоджує контрольно-релейну апаратуру.

Повинен знати: технічні характеристики обслуговуваного устаткування; принципові і монтажні схеми багатоканальних високочастотних систем ущільнення, телеавтоматики і комутаторів; принципові схеми і принципи роботи групового генераторного і загальностанційного устаткування; принципові схеми кіл телеавтоматики і телесигналізації; електричні норми устаткування і каналів телеавтоматики; основні методи вимірювання, настроювання і регулювання устаткування і систем керування, конструктивну будову самописних і електронно-реєструючих приладів; будову джерел живлення струму; правила настроювання і регулювання складних контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера диспетчерського устаткування та телеавтоматики 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Генератори виклику, задавальні, групові та загальностанційне устаткування - настроювання.

2. Модулятори і демодулятори - перевірка і настроювання.

3. Схеми телеавтоматики - ремонт і настроювання.

4. Фільтри та загороджувачі - настроювання.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування встановленого нового і дослідного устаткування з електричним і механічним регулюванням усіх видів апаратури. Настроює і регулює системи ущільнення. Налагоджує та тренує нове устаткування. Складає монтажні схеми і проводить роботи з монтування систем ущільнення апаратури телеавтоматики. Усуває пошкоджені різні ділянки устаткування. Використовує в роботі електронну вимірювальну апаратуру - осцилографи, високочастотні вимірювачі та генератори. Налагоджує і ремонтує особливо складну перевірну апаратуру. Складає схеми для перевірки спеціальних нетипових випробувань апаратури телеавтоматики. Знімає амплітудні і частотні характеристики. Перевіряє особливо складні пристрої апаратури телеавтоматики.

Повинен знати: основи електроніки і напівпровідникової техніки у межах виконуваної роботи; способи та правила налагодження і перевірки диспетчерського устаткування та апаратури телеавтоматики; номенклатуру і властивості матеріалів, потрібних для проведення ремонтних робіт; схеми комутації, характеристики і режими роботи апаратури телеавтоматики, ліній електропередач та іншого устаткування ділянки; принципові монтажні схеми устаткування; зняття і побудування амплітудних і частотних характеристик.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера диспетчерського устаткування та телеавтоматики 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Канали високочастотні телеавтоматики - обробка і настроювання.

2. Магнітофони - ремонт.

3. Осцилографи електронні - ревізія.

4. Пульти складних випробувань - ремонт.

5. Схеми приладів і устаткування - виявлення пошкоджень методом продзвонювання.

6. Шукачі телемеханічні покрокові - ремонт.

30.ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує окремі нескладні роботи з ремонту та обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. Монтує і ремонтує розподільні коробки клемників, запобіжних щитків та освітлювальної арматури. Очищає і продуває стисненим повітрям електроустаткування з частковим розбиранням, промиванням і протиранням деталей. Чистить контакти і контактні поверхні. Здійснює оброблення, зрощування, ізолювання і паяння проводів напругою до 1000 В. Прокладає встановлювальні проводи і кабелі. Обслуговує і ремонтує сонячні і вітрові енергоустановки потужністю до 50 кВт. Виконує прості слюсарні, монтажні і теслярські роботи під час ремонту електроустаткування. Вмикає і вимикає електроустаткування і виконує прості вимірювання. Працює пневмо- та електроінструментом. Виконує такелажні роботи із застосуванням простих вантажних засобів і кранів, якими керують з підлоги. Перевіряє і вимірює мегомметром опір ізоляції розподільної мережі статорів та роторів електродвигунів, обмоток трансформаторів, уводів і виводів кабелів.

Повинен знати: будову і принцип роботи електродвигунів, генераторів, трансформаторів, комутаційної та пускорегулювальної апаратури, акумуляторів і електроприладів; основні види електротехнічних матеріалів; їх властивості і призначення, правила і способи монтування і ремонту електроустаткування в обсязі виконуваної роботи; назву, призначення і правила користування робочим та контрольно-вимірювальним інструментом і основні знання про виробництво та організацію робочого місця; прийоми і способи заміни, зрощування і паяння проводів низької напруги; правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом; правила охорони праці під час обслуговування електроустановок в обсязі кваліфікаційної групи II; прийоми і послідовність виконання такелажних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Арматура освітлювальна: вимикачі, штепсельні розетки, патрони тощо - встановлення з вмиканням у мережу.

2. Вводи і виводи кабелів - перевірка опору ізоляції мегомметром.

3. Деталі прості - спіральні пружини, скоби, перемички, наконечники і контакти - виготовлення та встановлення.

4. Електродвигуни і генератори - часткове розбирання, очищення та продування стисненим повітрям, змазування, заміна щіток.

5. Електроди заземлюючі - встановлення і забивання.

6. Ілюмінація - встановлення.

7. Конструкції зі сталі та інших металів під електроприлади - виготовлення і встановлення.

8. Контактори, реле, контролери, командоапарати - перевірка і підтягнення кріплень, зачищення і обпилювання контактів, їх заміна та змазування, заміна дугогасних пристроїв.

9. Прилади електричні побутові: плити, праски тощо - розбирання, ремонт і складання.

10. Проводи і троси (повітряні) - монтаж, демонтаж, ремонт та заміна.

11. Трансформатори зварювальні - розбирання, нескладний ремонт, складання, встановлення клемного щитка.

12. Цоколі електроламп - паяння кінців.

13. Щити силової або освітлювальної мережі з простою схемою (до восьми груп) - виготовлення і встановлення.

14. Щитки та коробки розподільні - заміна і встановлення запобіжників та рубильників.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує нескладні роботи на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях з повним їх вимиканням від напруги оперативних перемикань у електромережі, ревізією трансформаторів, вимикачів, роз'єднувачів і приводів до них без розбирання конструктивних елементів. Регулює навантаження електроустаткування, встановленого на обслуговуваній дільниці. Ремонтує, заряджає і встановлює вибухобезпечну арматуру. Обробляє, зрощує, ізолює і паяє проводи напругою понад 1000 В. Обслуговує і ремонтує сонячні і вітрові енергоустановки потужністю понад 50 кВт. Бере участь у ремонті, оглядах і технічному обслуговуванні електроустаткування з виконанням робіт з розбирання, складання, налагодження та обслуговування електричних приладів, електромагнітних, магнітоелектричних і електродинамічних систем. Ремонтує трансформатори, перемикачі, реостати, пости управління, магнітні пускачі, контактори та іншу нескладну апаратуру. Виконує окремі складні ремонтні роботи під керівництвом електромонтерів вищої кваліфікації. Виконує такелажні операції із застосуванням кранів та інших вантажопідйомних машин. Бере участь у прокладанні трас і проводки. Заряджає акумуляторні батареї. Фарбує зовнішні частини приладів і устаткування. Реконструює електроустаткування. Обробляє за кресленням ізоляційні матеріали: текстоліт, гетинакс, фібру тощо. Перевіряє маркування простих монтажних і принципових схем. Виявляє та усуває відмовлення, несправності і пошкодження електроустаткування з простими схемами вмикання.

Повинен знати: основи електротехніки; знання про постійний і змінний струм у обсязі виконуваної роботи; принцип дії та будову обслуговуваних електродвигунів, генераторів, апаратури розподільних пристроїв, електромережі та електроприладів, масляних вимикачів, запобіжників, контакторів, акумуляторів, контролерів, ртутних кремнійових випрямлячів та іншої електроапаратури та електроприладів; конструкцію та призначення пускових і регулюючих пристроїв; прийоми і способи заміни зрощування та паяння проводу високої напруги; безпечні прийоми роботи, послідовність розбирання, ремонту і монтажу електроустаткування, позначення виводів обмоток електричних машин; припої і флюси; провідникові електроізоляційні матеріали та їх основні характеристики і класифікації; будову і призначення простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв; способи замірювання електричних величин; прийоми виявлення та усунення несправностей у електромережах; правила прокладання кабелів у приміщеннях, під землею та підвісних тросах; правила охорони праці в обсязі кваліфікаційної трупи III.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Амперметри і вольтметри електромагнітної та магнітоелектричної систем - перевірка у спеціальних умовах.

2. Апарати гальмівні і кінцеві вимикачі - ремонт і встановлення.

3. Апаратура пускова магнітних станцій прокатних станів - розбирання, ремонт і складання.

4. Апаратура пускорегулювальна: реостати, магнітні пускачі, пускові ящики тощо - розбирання, ремонт і складання із зачищенням підгорілих контактів, щіток або зміна їх.

5. Випрямлячі селенові - перевірка і ремонт.

6. Лійки, кінцеві муфти - розробка і монтаж на кабелі.

7. Гірлянди із електроламп - виготовлення з паралельним і послідовним вмиканням.

8. Деталі складної конфігурації для електроапаратури: фіксатори, рубильники, пальці та ящики опору - виготовлення.

9. Електродвигуни асинхронні з фазовим ротором потужністю до 500 кВт - розбирання та складання.

10. Електродвигуни вибухобезпечного виконання потужністю до 50 кВт - розбирання, ремонтування та складання.

11. Електродвигуни короткозамкнені потужністю до 1000 кВт - розбирання та складання.

12. Електроінструмент - розбирання, ремонтування та складання.

13. Кабелі - перевірка стану ізоляції мегомметром.

14. Контролери станцій управління бурової установки - перевірка, ремонт, складання і встановлення.

15. Крани портальні, контейнерні перевантажувачі - розбирання, ремонтування, складання контакторів, командоапаратів, реле, рубильників, вимикачів.

16. Навантажувачі спеціальні, трюмні, вилочні і складські машини - розбирання, ремонтування і складання контролерів, контакторів, вимикачів, пускових опорів, приладів освітлення і сигналізації.

17. Підшипники ковзання електродвигунів - заміна, заливання.

18. Потенціометри електронні автоматики регулювання температури прожарювальних печей та сушильного устаткування - монтаж, ремонт із заміною.

19. Прилади автоматичного вимірювання температури та опору - усунення простих несправностей, заміна датчиків.

20. Проводи кабелів електроживлення - підвід до верстата у газовій трубі.

21. Реле проміжного авторегулятора - перевірка і заміна.

22. Реклама світлова - монтаж.

23. Рубильник, роз'єднувачі - регулювання контактів на одночасне вмикання і вимикання.

24. Центрифуга - ревізія із чищенням тарілок.

25. Щити силової або освітлювальної мережі зі складною схемою (більше восьми груп) - виготовлення і встановлення.

26. Якорі, магнітні котушки, щіткотримачі електромашин - ремонт та заміна.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, здійснює капітальний ремонт електроустаткування будь-якого призначення, всіх типів і габаритів під керівництвом електромонтера більш високої кваліфікації. Регулює та перевіряє апаратуру і прилади електроприводів після ремонту. Ремонтує підсилювачі, прилади світлової та звукової сигналізації, контролери, пости керування, магнітні станції. Обслуговує силові та освітлювальні електроустановки зі складними схемами вмикання. Виконує роботу на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях з повним їх вимиканням від напруги. Виконує оперативні перемикання в електромережі з ревізією трансформаторів, вимикачів роз'єднувачів і приводів до них з розбиранням конструктивних елементів. Здійснює перевірку, монтаж і ремонт схем люмінесцентного освітлення. Розмотує, розробляє, дозує, прокладає кабель, монтує ввідні пристрої і з'єднувальні муфти, виконує кінцеві заправлення у кабельних лініях напругою до 35 кВ. Визначає місце пошкодження кабелів, вимірює опори заземлення, потенціали на оболонці кабелю. Виявляє та ліквідує відмовлення і несправності електроустаткування зі схемами вмикання середньої складності. Здійснює паяння м'якими та твердими припоями. Виконує роботи за кресленнями та схемами. Підбирає пусковий опір для електродвигунів.

Повинен знати: основи електротехніки; будову різних типів електродвигунів постійного та змінного струму, захисних і вимірювальних приладів, комутаційної апаратури; найбільш раціональні способи перевірки, ремонту, складання, встановлення і обслуговування електродвигунів і електроапаратури, способи захисту їх від перенапруги; призначення релейного захисту; принцип дії та схеми максимально-струмового захисту; вибір перерізу проводу, плавких вставок і апаратів захисту залежно від струмового навантаження; будову і принцип роботи напівпровідникових та інших випрямлячів; технічні вимоги до виконання електричних проводок усіх типів; номенклатуру, властивості і взаємозамінність застосовуваних під час ремонту електроізоляційних і провідних матеріалів; методи проведення регулювально-здавальних робіт і здавання електроустаткування з пускорегулювальною апаратурою після ремонту; основні електричні норми настроювання обслуговуваного устаткування, методи перевірки і вимірювання їх; принцип дії устаткування, джерел живлення; будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту; конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв; правила охорони праці в обсязі кваліфікаційної групи III.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 3 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Блокування електромагнітні та електромеханічні - ремонт і регулювання.

2. Вимикачі масляні - ремонт з виготовленням і заміною контактів, регулювання на одночасне вмикання трьох фаз і перевіркою площини контактів.

3. Електродвигуни асинхронні потужністю понад 500 кВт і короткозамкнені потужністю понад 1000 кВт - розбирання, складання з усуненням пошкоджень.

4. Електродвигуни вибухобезпечного виконання потужністю понад 50 кВт - розбирання, ремонт, складання.

5. Електроколонки кранові живильні - розбирання, ремонт, складання і регулювання.

6. Електрофільтри - перевірка, ремонт і встановлення.

7. Затемнювачі - ремонт з виготовленням кінцевих вимикачів, заміною щіток і мікровимикачів.

8. Командоапарати, виконавчі механізми, датчики температури - перевірка, ремонт і налагодження.

9. Командоапарати керування підйомними столами прокатних станів - перевірка і ремонт.

10. Крани портальні, контейнерні перевантажувачі - поточний ремонт, регулювання та випробування електроустаткування.

11. Ланцюги вторинної комутації - перевірка індикаторів.

12. Лінії електроживлення високої напруги - перевірка під напругою.

13. Перевантажувачі пневматичні - технічне обслуговування, поточний ремонт приводів і пускорегулювальної апаратури, перевірка і регулювання.

14. Підшипники ковзання електродвигунів усіх потужностей - шабрування.

15. Потенціометри електронні автоматичні регулювання температури сушильних і прожарювальних печей - ремонт і налагодження.

16. Реле часу - перевірка та усунення несправностей в електромагнітному проводі.

17. Селенові випрямлячі - ремонт із заміною шайб, виготовлення перемичок з регулюванням та налагодженням.

18. Щити розподільні високовольтні - монтаж з установленням арматури.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, здійснює капітальний ремонт, складає, встановлює і центрує високовольтні електричні машини та електроапарати різних типів і систем з напругою до 15кВ. Налагоджує схеми та усуває дефекти у складних пристроях засобів захисту та приладах автоматики і телемеханіки. Обслуговує силові та освітлювальні установки з особливо складними схемами вмикання електроустаткування та схем машин і агрегатів, зв'язаних у поточну лінію, а також устаткування з автоматичним регулюванням технологічного процесу. Здійснює монтаж і ремонт кабельної мережі напругою понад 35 кВ, з монтуванням увідних пристроїв і з'єднувальних муфт. Виконує ремонт, монтаж, установлення і налагодження ртутних випрямлячів і високочастотних установок потужністю понад 1000 кВт. Проводить монтаж, ремонт, налагодження та обслуговування пристроїв автоматичного регулювання режимів роботи доменних, сталеплавильних печей, прокатних станів, блокувальних, сигналізаційних, керуючих пристроїв тунельних печей, систем диспетчерського автоматизованого керування, поточно-транспортних технологічних ліній, зварювального устаткування з електронними схемами керування, агрегатів електроустаткування і верстатів із системами електромашинного керування, із зворотним зв'язком по струму та напрузі. Ремонтує складне електроустаткування сушильних та вакуумних печей, унікальних автоматів максимального струму та автоматичних стрічок. Проводить балансування роторів електричних машин, виявляє та усуває вібрацію.

Повинен знати: основи телемеханіки; будову та електричні схеми різних електричних машин, електроапаратів, електроприладів вимірювання та автоматичного регулювання; загальні знання про призначення та основні вимоги до максимального струмового і захисту; методи проведення випробувань електроустаткування і кабельних мереж, схеми електродвигунів та іншого обслуговуваного електроустаткування; будову реле різних систем і способи його перевірки і налагодження; прийоми робіт і послідовність операцій із розбирання, складання, ремонту і налагодження електричних машин великих потужностей, складного електроустаткування; правила випробування захисних засобів, які застосовуються в електричних установках; порядок організації безпечного ведення робіт в електроустановках, нагляду та обслуговування працюючого електроустаткування; побудову геометричних кривих, необхідних для користування застосовуваними під час ремонту приладами; принцип роботи перетворювачів, установок високої частоти з машинними і ламповими генераторами; розрахунок потреби в статичних конденсаторах для підвищення косинуса фі; способи центрування і балансування електродвигунів; призначення і види високочастотного захисту; правила настроювання і регулювання контрольно-вимірювальних інструментів, правила охорони праці в обсязі кваліфікаційної групи III.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Автоматичні пристрої башт тушіння коксохімічних заводів - ремонт та налагодження електросхеми.

2. Вимикачі масляні високовольтні - капітальний ремонт.

3. Електрогодинникові станції всіх систем - середній і капітальний ремонт.

4. Електродвигуни високовольтні - капітальний ремонт, складання, встановлення і центрування.

5. Електросистеми механізмів завантаження доменних печей - повний ремонт і налагодження.

6. Електроприводи багатодвигунні з магнітними станціями і складними схемами автоматики і блокування - перевірка та ремонт.

7. Елементи лічильних схем спеціальних систем керування довжини розкоту, телемеханічних пристроїв на агрегатах металургійних заводів - ремонт, монтаж і налагодження.

8. Кабель високої напруги - визначення пошкодження, вилучення пошкодженого відрізку і монтаж вставки.

9. Контактори, магнітні контролери, дорожні вимикачі - ремонт та регулювання.

10. Навантажувачі, пневмоперевантажувачі вагонні, складські, трюмні та інші спеціальні машини - капітальний ремонт і регулювання електроустаткування в повному обсязі.

11. Обмежувачі вантажопідйомності магнітоелектричні - перевірка, налагодження і регулювання.

12. Панелі керування багаторазового волочіння зі складною схемою автоматичного пуску п'яти барабанів однією кнопкою за допомогою реле часу - ремонт і налагодження.

13. Панелі керування і магнітні станції високовольтних електродвигунів прокатних станів - перевірка і ремонт.

14. Потенціометри, сельсинові датчики з передачами - ремонт з виготовленням деталей.

15. Прилади радіоізотопні - монтаж та налагодження.

16. Пульти керування операторського освітлення - ремонт та монтаж.

17. Реле максимальне, фотореле - перевірка, ремонт і регулювання.

18. Ротори електродвигунів - балансування, виявлення та усунення вібрації.

19. Спредери автоматичні - визначення несправності, ремонт, монтаж, демонтаж.

20. Схеми автоматики рольгангів, упорів, перекидання клапанів повітронагрівачів мартенівських печей - ремонт і налагодження.

21. Устаткування та апаратура розподільних пристроїв високої напруги - ремонт і монтаж.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, здійснює капітальний ремонт, складає, встановлює і проводить центрування високовольтних електричних машин та електроапаратів різних типів і систем напругою понад 15 кВ. Обслуговує виробничі дільниці або цехи з особливо складними схемами первинної і вторинної комутації та дистанційного керування. Налагоджує, ремонтує і регулює відповідальні, особливо складні та експериментальні схеми технологічного устаткування, складні електричні схеми автоматичних ліній, а також відповідальні й експериментальні електричні машини, електроапарати, електроприлади та електричні схеми унікального і прецизійного металообробного устаткування. Обслуговує, налагоджує і регулює електричні самописні та електронні прилади. Обслуговує і налагоджує ігнітронні зварювальні апарати з електронікою, ультразвукові, електронні, електроімпульсні установки особливо складного захисту, пристрої автоматичного включення резерву, а також складні схеми із застосуванням напівпровідникових установок на транзисторних і логічних елементах. Перевіряє класи точності вимірювальних трансформаторів. Виконує роботи з ремонту, монтажу та демонтажу кабельних ліній у спеціальних трубопроводах, заповнених маслом або газом під тиском. Здійснює складні епоксидні кінцеві обробки у високовольтній кабельній мережі, а також монтаж з'єднувальних муфт між мідними та алюмінієвими кабелями. Здійснює комплексні випробування електродвигунів, електроапаратів трансформаторів різної потужності після капітального ремонту. Готує відремонтоване електроустаткування до здавання в експлуатацію.

Повинен знати: конструкцію, електричні схеми, способи і правила перевірки на точність різних електричних машин, електроапаратів, електроприводів будь-якої потужності і напруги та автоматичних ліній; схеми телекерування та автоматичного регулювання та способи їх налагодження; будову і конструкцію складних реле та приладів електронної системи; правила обслуговування ігнітронних зварювальних апаратів з електронікою, ультразвукових, електроімпульсних і електронних установок; методи комплексних випробувань електромашин, електроапаратів і електроприладів; правила складання електричних схем та іншої технічної документації на електроустаткування в мережі електроживлення; електричні схеми первинної і вторинної комутації розподільних пристроїв; принцип дії захисту з високочастотними блокуваннями; схеми стабілізаторів напруги, напівпровідникових, селенових випрямлячів і телеметричного керування оперативним освітленням і пультів оперативного керування; правила охорони праці в обсязі кваліфікаційної групи III.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 5 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Апаратура автоматична дозувальна для рідких компонентів з електронним реле і терморегуляторами - перевірка, ремонт та налагодження електросхеми.

2. Генератори постійного струму - капітальний ремонт, регулювання і налагодження.

3. Електроприводи зі складними схемами керування - дистиліграфування режимів роботи.

4. Колектори машин постійного струму - складання, виготовлення шаблонів і доведення пластин колектора вручну.

5. Крани портальні, контейнерні перевантажувачі - капітальний ремонт електроустаткування.

6. Лінії автоматичні металорізальних верстатів - складний ремонт і налагодження електросхеми.

7. Лінії поточні з багатодвигунними, синхронізованими і автоматизованими приводами - ремонт і налагодження.

8. Машини електрозварювальні шовні, багатоточкові - ремонт і налагодження.

9. Печі електроплавильні і гартувальні установки високочастотні - перевірка, усунення несправностей і налагодження.

10. Прилади та апарати електронної системи - ремонт і налагодження схеми.

11. Реле електронної башти гасіння коксохімічних заводів - ремонт, установлення і налагодження.

12. Рентгеноапарати - перевірка, усунення дефектів і налагодження.

13. Системи тиристорного керування - налагодження.

14. Спредери, вантажопідйомні електромагніти - капітальний ремонт, регулювання і налагодження електроустаткування.

15. Схеми електричні автоматичного дистанційного керування - перевірка, ремонт і налагодження.

16. Схеми складні електричні із застосуванням електроніки і фотоелементів - перевірка, ремонт і налагодження.

Правила сайта

Мы рады приветствовать Вас на сайте JobForYou - информационном ресурсе, посвященном вопросам трудоустройства. Воспользовавшись услугами сайта, вы подтверждаете согласие с Правилами Сайта.

Интернет сайт JobForYou предназначен для использования частными лицами с целью поиска работы, и/или информации, связанной с рынком труда, развитием карьеры и т.п., а также для общения с работодателями через интернет. Организации используют Сайт для подбора персонала, размещения информации о компаниях и вакансиях, а также общения с соискателями.

Внимательно прочтите Правила сайта перед его использованием!

You are here Справочник квалификационных характеристик Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників - ч.15