Хочешь найти работу?

Здесь ответы на все вопросы!

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників - ч.16

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників - ч.16


Кваліфікаційні характеристики: Робітники (31.Емульсовар- 60.Лаборант мінералогічного аналізу)
31.ЕМУЛЬСОВАР

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує емульсії, розчини, суспензії, пасти, мастики, маси та замаслювачі за заданою рецептурою. Зважує хімікати за рецептами та завантажує їх у ємності: котли, баки, ванни і реактори. Стежить за варінням хімічних матеріалів і роботою мішалки. Визначає готовність емульсії, розчинів тощо і перекачує їх у відстійну апаратуру або переносить у визначене місце. Веде журнал витрат матеріалів. Чистить устаткування, яке обслуговує.

Повинен знати: рецептуру і способи виготовлення емульсії, розчинів, суспензії, паст, мастик, мас і замаслювача та методи визначення їх готовності; властивості хімічних матеріалів, які йдуть на приготування емульсії, розчинів, паст тощо; принцип роботи і будову мішалок.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує емульсії, розчини, суспензії, пасти, мастики, маси і замаслювані за заданими рецептами із застосуванням автоматичних систем підтримання температури дозованих хімікатів. Зважує хімікати за рецептами і завантажує їх у підготовлені ємності. Дозує і зливає у реактори по трубопроводу хімікати з додержанням черговості. Стежить за варінням хімічних матеріалів і роботою мішалки реактора. Контролює автоматичні системи підтримання заданої температури у реакторах, ємностях. Стежить за роботою дистиляторів. Визначає готовність емульсій, розчинів тощо, стежить за їх перекачуванням насосами або компресорами у відстійну апаратуру і витратні ємності. Веде журнал витрат матеріалу і результатів лабораторного аналізу готових емульсій, розчинів тощо. Бере участь у поточному ремонті устаткування.

Повинен знати: рецептуру, способи і правила приготування емульсій, розчинів, суспензій, паст, мастик, мас та замаслювачів і методи визначення їх готовності; властивості хімічних матеріалів, які ідуть на приготування емульсій, розчинів тощо; будову автоматичних систем підтримання температури в реакторах, мішалках, дистиляторах та іншому устаткуванні, яке обслуговує.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією емульсовара 2 розряду - не менше 1 року.

32.ЗАПРАВНИК ПОЛИВАЛЬНО-МИЙНИХ МАШИН

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Наповнює цистерни поливально-мийних машин водою. Приєднує заливну трубу з пробковим краном до цистерни поливально-мийної машини, пожежної колонки (стендера) і до гідранта водопровідного колодязя, від'єднує їх. Відкриває і закриває кришки водопровідного колодязя. Тримає заливну трубу, стендер і гідрант у справному стані. Усуває дрібні несправності заливної труби, стендера і пожежного гідранта.

Повинен знати: будову гідрантів, стендерів і правила усунення дрібних несправностей у них.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

33. ЗАРЯДНИК ВОГНЕГАСНИКІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує підготовчі роботи з перевірки, ремонту, зарядки і перезарядки пінних, порошкових, вуглекислотних і фреонових літакових вогнегасників. Приймає, здійснює первинний огляд, розряджає вогнегасники, чистить і промиває балони, фарбує і готує їх до випробування. Розпаковує колби і коробки із зарядами; чистить їх від пакувальних матеріалів. Готує розчини для заряджання вогнегасників. Проводить гідравлічне випробування корпусів, заряджає і відбраковує несправні вогнегасники, ремонтує балони, арматуру і запобіжні пристрої під керівництвом зарядника вогнегасників вищої кваліфікації.

Повинен знати: принцип роботи пінних, порошкових, вуглекислотних і фреонових літакових вогнегасників різних типів; призначення та умови застосування інструменту і контрольно-вимірювальних приладів під час випробування і заряджання вогнегасників; властивості хімічних зарядів, правила їх транспортування і зберігання; способи розряджання і заряджання вогнегасників, фарбування і ремонту корпусів і арматури.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Заряджає і перезаряджає пінні, порошкові, вуглекислотні і фреонові літакові вогнегасники. Перевіряє якість заряду, справність арматури і запобіжних пристроїв. Проводить гідравлічне випробування корпусів, ремонт балонів, арматури і запобіжних пристроїв, відбраковує несправні вогнегасники. Веде облік заряджених вогнегасників і оформляє встановлену технічну документацію. Обслуговує устаткування зарядної станції, компресори, насоси і прилади під час заряджання вогнегасників і випробування балонів. Виконує поточний ремонт обслуговуваного устаткування і бере участь у більш складних видах ремонту.

Повинен знати: будову пінних, порошкових, вуглекислотних і фреонових літакових вогнегасників різних типів; хімічний склад і властивості компонентів, які входять до зарядів вогнегасників; правила перевірки і випробування корпусів балонів, вентилів і запобіжних пристроїв; умови транспортування вогнегасників; типи зарядних станцій; принцип роботи апаратів і приладів, застосовуваних під час заряджання вогнегасників; порядок оформлення технічної документації на заряджені вогнегасники.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією зарядника вогнегасників 2 розряду - не менше 1 року.

34.ЗАРЯДНИК ПРОТИГАЗОВИХ КОРОБОК

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Заряджає і перезаряджає протигазові коробки протигазів. Випробовує за допомогою контрольно-вимірювальних приладів коробки на вбирну здатність, герметичність і опір. Веде процес регенерації протигазових коробок протигазів продуванням повітря.

Повинен знати: марки протигазових коробок, їх призначення; склад вбирачів для кожної марки і властивості вбирачів; правила заряджання, перезаряджання і регенерації поглинальних сумішей протигазових коробок протигазів, а також адсорбентів та їх замінників.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

35.ЗАРЯДНИК ХОЛОДИЛЬНИХ АПАРАТІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Заливає резервуари насичення водним розчином хромату натрію. Стежить за роботою вакуум-насосів, резервуарів насичення, холодильних установок для охолодження водоаміакового розчину, зарядних стендів і трубопроводів. Замінює водневі та аміакові балони. Веде записи про роботу апаратів зарядної станції. Підносить холодильні апарати для зарядження. Бере участь у поточному ремонті апаратури зарядної станції.

Повинен знати: принцип роботи устаткування зарядної станції: холодильних установок, вакуум-насосів, зарядних стендів; способи заливання резервуарів насичення водним розчином хромату натрію і заміни водневих і аміакових балонів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Заряджає холодильні апарати водоаміаковим розчином, воднем і перевіряє якість їх заповнення. Готує водоаміаковий розчин у резервуарах насичення. Регулює подавання охолоджувальної води для насичення розчину і регулює тиск у резервуарах насичення. Готує холодильні апарати під заряджання (вакуумування, продування вогнем, вторинне вакуумування). Перевіряє зарядний штуцер на герметичність. Проводить поточний ремонт і випробування після ремонту зарядної станції.

Повинен знати: будову і призначення основних частин устаткування зарядної станції: зарядних стендів, холодильних установок, вакуум-насосів, колекторів, приладів регулювання, трубопроводів і арматури; будову холодильних апаратів побутових холодильників, правила регулювання подавання охолоджувальної води для насичування розчину; правила поводження з холодильним апаратом під час заряджання; способи приготування водоаміакового розчину; фізико-хімічні властивості аміаку, водню і розчинів у межах виконуваної роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією зарядника холодильних апаратів 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Регулює подавання водню в резервуари насичення для перемішування водоаміакового розчину. Відбирає проби на аналіз. Розбавляє розчин у разі високої концентрації аміаку або добавляє аміак при недостатній концентрації розчину за даними аналізу.

Повинен знати: будову устаткування зарядної станції: зарядних стендів, холодильних установок, вакуум-насосів, колекторів, приладів регулювання, трубопроводів і арматури; будову обслуговуваних контрольно-вимірювальних приладів; правила і послідовність відбирання проб водоаміакового розчину на аналіз; правила регулювання подавання водню та аміаку під час розбавляння водоаміакового розчину в резервуарах насичення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією зарядника холодильних апаратів 3 розряду - не менше 1 року.

36.ЗЛИВАЛЬНИК-РОЗЛИВАЛЬНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Приймає кислоту, луги, молоко, патоку, розчинники, водні розчини в різні ємності. Зливає рідину в резервуари, баки, цистерни, контейнери, бочки та іншу тару із зважуванням, замірюванням, наклеюванням етикеток, фільтрацією. Розливає продукцію вручну в розливну тару. Закупорює, відкочує, відносить наповнену тару, обв'язує та змащує тару. Промиває та очищує розливні машини та пристрої. Виконує поточний ремонт і змащування насосів, ємностей та комунікаційного зливного вузла.

Повинен знати: основні фізико-хімічні властивості продуктів, що зливаються та наливаються; правила приймання, передавання та зливання рідких продуктів; вимоги державних стандартів до якості тари та її закупорювання; норми розливання продукції в тару.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Приймає бензин, гас, нафту та інші нафтопродукти, масляні антисептики різної в'язкості, плавлений каустик, рідкий аміак, хлорал, парахлорбензолсульфокислоти, акрилову емульсію, жирні спирти, гексахлоран, пергідроль, емульсію ядохімікатів, паронітрохлорбензол, динітрохлорбензол у різні сховища. Розливає продукцію на автоматичних і напівавтоматичних машинах у розливну тару. Розташовує вагони-цистерни під зливоналивні стояки залізничної естакади. Доводить і опускає шланги зливоналивних стояків у люки. Відкриває і закриває засувки на стояках. Зачищає вагони-цистерни від залишків продуктів. Підігріває цистерни і комунікації. Веде облік надходження продуктів, що зливаються та наливаються.

Повинен знати: основні фізико-хімічні властивості продуктів, що зливаються та наливаються, правила поводження із шкідливими і отруйними продуктами; властивості, правила приймання, передавання та зливання рідких продуктів; вимоги державних стандартів до якості тари та її закупорювання; норми розливання продукції в тару.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією зливальника-розливальника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

- у разі зливання жовтого та червоного фосфору, зрідженого газу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією зливальника-розливальника 3 розряду - не менше 1 року.

37. КАСТЕЛЯНКА

Завдання та обов'язки. Одержує, перевіряє і видає спецодяг, спецвзуття, санітарний одяг, білизну, чохли, портьєри тощо та запобіжні засоби. Сортує одяг, білизну і таке інше, що було у вжитку, намічує його, відправляє до пральні. Виконує дрібний ремонт та підпрасовує після прання. Веде облік і контроль за правильним використанням спецодягу, білизни тощо. Бере участь у складанні актів на списання спеціального і санітарного одягу, взуття, білизни та інших предметів, які непридатні до вжитку. Оформляє встановлену документацію.

Повинна знати: порядок одержання, видання, зберігання і списання внаслідок зносу спеціального і санітарного одягу, взуття, білизни, запобіжних засобів; терміни носіння спеціального та санітарного одягу, взуття, білизни, терміни заміни та правила налічування, порядок ведення встановленої документації.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

38. КЛЕЄВАР
(загальні професії для всіх галузей)

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить розварювання, розмочування, розчинення клейового розчину із різних готових клеїв: декстрину, казеїнового, силікатного, столярного тощо із застосуванням антисептиків. Здійснює підвезення, дроблення, завантажування, вивантажування, просіювання і перемішування компонентів, які утворюють клейові розчини. Визначає готовність клейових розчинів. Розігріває і розливає готовий клейовий розчин. Чистить і миє котли, баки, ванни, клеєварки та інший інвентар, застосовуваний для приготування клейових розчинів.

Повинен знати: правила приготування клейових розчинів; основні знання про будову і принцип роботи устаткування для приготування і варіння клейових розчинів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує різні види клейових розчинів холодним або гарячим способом із готових клеїв. Підбирає рецептури і режими для оброблювання клейових речовин. Регулює температуру відповідно до вибраного режиму. Регулює концентрацію шляхом додаткового уведення окремих компонентів. Перевіряє концентрацію розчинів ареометром або клейоміром. Подає готовий розчин у виробництво. Визначає придатність матеріалів для виготовлення клейових розчинів. Сортує клеї за зовнішніми ознаками.

Повинен знати: рецептуру клейових розчинів; правила приготування клейових розчинів і режими їх варіння; властивості клейових речовин і клейових розчинів; вимоги до вихідних матеріалів, які утворюють клейові розчини, а також до клейових розчинів залежно від структури і призначення склеюваних виробів; будову котлів, баків, ванн, клейоварок; призначення і правила застосування приладів регулювання, контролю температури і сигналізації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією клеєвара 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує клейові розчини різних видів і призначення із готових клеїв (крім клеїв із синтетичних смол). Веде процес варіння клейових розчинів під тиском. Випробовує виготовлені клеї і клейові розчини на в'язкість, липкість, міцність клейової плівки. Заливає клей у ванни агрегата. Підтримує потрібну консистенцію клею у ваннах агрегата. Зважує сировину і матеріали. Зливає і видає виготовлений клей. Стежить за процесом варіння і визначає готовність клею. Веде технологічний процес приготування бітумно-каніфольної і проклеюючих емульсій під керівництвом клеєвара вищої кваліфікації. Контролює зберігання і використання клейових матеріалів і розчинів.

Повинен знати: будову клейоварочних котлів, що працюють під тиском; державні стандарти і технічні умови на клейові матеріали; будову обслуговуваного устаткування; способи випробування клеїв і клейових розчинів на в'язкість, липкість, міцність клейової плівки; види клеїв і клейових розчинів залежно від призначення; правила зберігання і використання різних клеїв, клейових матеріалів, розчинів і емульсій.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією клеєвара 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує і варить клей із синтетичних смол різних видів і призначення в клейоварильних котлах і реакторах відповідно до заданого режиму. Дозує компоненти (сечовину, формалін, етиленгліколь, їдкий натр, аміак). Веде технологічний процес приготування бітумно-каніфольної і проклеюючих емульсій. Регулює технологічний процес приготування клею за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Контролює хід процесу варіння клею, смоли і емульсій. Випробовує виготовлені клеї на в'язкість, липкість, міцність клейової плівки, розтирання з водою. Спускає готові емульсії в баки зберігання.

Повинен знати: фізико-хімічні і технологічні властивості речовин, рецептуру і способи приготування клею та емульсій; будову і принцип роботи обслуговуваного устаткування, апаратури і комунікацій; будову і призначення контрольно-вимірювальних приладів та правила користування ними; спосіб випробування; правила зберігання клеїв і вапна; вимоги до якості готової продукції.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією клеєвара 3 розряду - не менше 1 року.

39. КОМЕНДАНТ

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання робіт з утримання будівель, а також суміжних споруд та прилеглої території в належному стані. Організовує прибирання та стежить за додержанням чистоти у внутрішніх приміщеннях будівлі. Готує приміщення до осінньо-зимової експлуатації, організовує своєчасний ремонт дверей, вікон, замків, штор тощо. Забезпечує збереження та утримання в справному стані майна, яке знаходиться в будівлі. Веде облік наявності майна, проводить періодичний огляд і складає акти на його списання. Одержує і видає підсобним робітникам та прибиральницям інвентар і предмети господарського обслуговування та здійснює відповідний оперативний облік. Контролює виконання правил протипожежної безпеки. Веде книгу записів санітарного і протипожежного нагляду.

Повинен знати: порядок утримання службових, побутових, житлових та інших приміщень будівель; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи первинного обліку та звітності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

40. КОМІРНИК

Завдання та обов'язки. Приймає на склад, зважує, зберігає і видає зі складу різні матеріальні цінності: паливо, сировину, напівфабрикати, готову продукцію, деталі, інструменти, речі тощо. Перевіряє відповідність цінностей, які приймає, супровідним документам. Переміщує матеріальні цінності до місць зберігання вручну або за допомогою штабелерів та інших механізмів з розкладанням (сортуванням) їх за видами, якістю, призначенням та іншими ознаками. Керує роботою під час навантаження, вивантаження вантажів і розташування їх усередині складу. Комплектує партії матеріальних цінностей за заявками споживачів. Складає дефектні відомості на несправні інструменти, прилади тощо, акти на їх ремонт і списання, а також на недостачу і псування матеріалів. Приймає особистий автотранспорт від населення на тимчасове зберігання з оформленням відповідних документів. Організовує зберігання матеріалів і продукції з метою запобігання їх псуванню та втратам. Веде облік наявних на складі матеріальних цінностей і звітну документацію про їх рух. Бере участь у проведенні інвентаризацій. Забезпечує зберігання матеріальних цінностей.

Повинен знати: правила ведення складського господарства; номенклатуру, сортамент матеріальних цінностей, що зберігаються, їх властивості і призначення; правила обліку, зберігання, руху матеріальних цінностей на складі і правила оформлення супровідних документів на них; правила комплектування партій різних матеріальних цінностей за технологічними документами; правила застосування складського вимірювального інструменту, пристроїв, механізмів і способи перевірки їх на придатність до роботи; способи зберігання речей, продукції і сировини від псування під час розвантаження, навантаження і утримання на складі; правила проведення інвентаризацій; правила безпечного зберігання і переміщення токсичних, пожежо- і вибухонебезпечних матеріалів, палива та мастила; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту під час зберігання і переміщення матеріалів та утримання службових приміщень.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

41. КОНСЕРВУВАЛЬНИК УСТАТКУВАННЯ ТА МЕТАЛОВИРОБІВ

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує зовнішню консервацію і розконсервацію деталей, виробів, окремих вузлів, інструменту та іншої подібної готової продукції на короткий і тривалий час зберігання. Чистить, промиває і змащує різними способами готову продукцію вручну в підігрітих масляних ваннах з витримуванням і без витримування. Виконує фарбування, обвуглювання, просочування і обгортання. Підготовлює тару і пакує деталі, вироби, окремі вузли машин та інструменту. Транспортує їх до місця зберігання. Використовує прості підйомно-транспортні механізми.

Повинен знати: призначення і види консервації і розконсервації, найменування деталей, виробів, окремих вузлів устаткування та інструменту, які надходять на консервацію; види корозії, матеріали і хімічні розчини, застосовувані для чищення, промивання і підготовку деталей, виробів, окремих вузлів устаткування, інструментів та іншої подібної готової продукції, а також консервації і розконсервації; основні знання про призначення установок, стендів і спеціального устаткування, застосовуваного під час консервації, основні властивості, марки і найменування антикорозійних матеріалів; технологічний процес консервування; режими антикорозійної обробки; порядок укладання і пакування готової продукції, оформлення документації на виконану роботу; призначення та умови застосування простих контрольно-вимірювальних приладів; правила керування простими підйомними механізмами.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Агрегати та авіадвигуни - зовнішня очистка від пилу і бруду.

2. Інструмент - консервація і розконсервація.

3. Листи стальні - промаслювання.

4. Трубки паливної системи - консервація.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить зовнішню консервацію і розконсервацію машин, верстатів, двигунів і апаратури на тривале і коротке зберігання. Підготовляє мастильний матеріал для консервації. Виконує чищення, промивання, змазування, фарбування, обвуглювання, просочування та обгортання устаткування і виробів. Пакує машини, верстати, агрегати електро- й авіадвигуни та інше устаткування. Управляє маслопідігрівальним пристроєм і підйомно-транспортними механізмами.

Повинен знати: види і призначення зовнішньої консервації і розконсервації машин, верстатів, двигунів та іншого устаткування та їх основні конструктивні дані; причини виникнення корозії і методи боротьби з нею; матеріали, застосовувані для пакування і консервації; марки і найменування масел і мастильних матеріалів, застосовуваних для консервації і розконсервації; правила користування установками, приладами, пристроями; будову простих контрольно-вимірювальних приладів; найменування і призначення агрегатів, вузлів, деталей, машин, верстатів і двигунів, які підлягають консервації.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією консервувальника устаткування та металовиробів 1 розряду - не менше 0,5 року.

Приклади робіт.

1. Авіадвигуни - зовнішня консервація і пакування.

2. Бензо- і маслонасоси - консервація.

3. Компресори повітряні - консервація зовнішня і розконсервація.

4. Редуктори - прокачування масла.

5. Циліндри, поршні, втулки головного шатуна - розконсервація.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить зовнішню і внутрішню консервацію і розконсервацію із частковим розбиранням, складанням і комплектуванням машин, верстатів, апаратів, агрегатів, авіаційних та інших тягових двигунів на тривале зберігання. Просушує апарати та устаткування гарячим повітрям у спецкамері і прокачує гарячим маслом. Комплектує авіадвигуни та інше устаткування необхідними агрегатами і запасними частинами та пакує в плівковий чохол. Керує спеціальними камерами і пристроями для консервації двигунів. Налагоджує і робить поточний ремонт обслуговуваного устаткування та інструменту.

Повинен знати: призначення і види консервації; матеріали і хімічні розчини, застосовувані для чищення, промивання і підготовки машин, верстатів і апаратури до консервації, розконсервації і переконсервації; види корозії та антикорозійні покриття; основні метали, сплави і неметалеві матеріали, застосовувані в конструкції авіадвигуна, та їх властивості; оформлення технічної документації на виконані роботи з консервації.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією консервувальника устаткування та металовиробів 2 розряду - не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Авіадвигуни - консервація і розконсервація.

2. Авіадвигуни - прокачування гарячим маслом.

3. Компресори повітряні - внутрішня консервація.

42. КОНТРОЛЕР З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

I рівень кваліфікації1

___________
1 Відповідно до Державного нормативного акта про охорону праці (ДНАОП) 0.00-1.27-97, Європейського стандарту EN 473 та Європейського стандарту EN 45013 встановлений такий професійний ряд працівників з неруйнівного контролю:

робітники
Контролер з неруйнівного контролю, I рівень кваліфікації (початковий рівень),


Контролер з неруйнівного контролю, II рівень кваліфікації (вищий рівень);

фахівці
Фахівець з неруйнівного контролю, II рівень кваліфікації (початковий рівень),


Фахівець з неруйнівного контролю, III рівень кваліфікації (вищий рівень),


Фахівець з неруйнівного контролю, III рівень кваліфікації /адміністратор/ (вищий рівень).


Завдання та обов'язки. Здійснює контроль об'єктів (продукції) із застосуванням певного методу та апаратури для неруйнівного контролю (НК) без права робити висновки про їх якість. Відповідно до нормативної документації (НД) на технологію НК перевіряє на справність, налагоджує та приводить у готовність до роботи засоби контролю. Готує об'єкти (перевіряє поверхні зон сканування, розмітки тощо). Позначає на об'єктах (продукції) та у відповідній документації описує зони, де передбачається наявність дефектів. Виконує контрольні операції. Фіксує параметри контролю, схеми монтування установки, прив'язки джерел інформації до об'єктів контролю (схеми викладок рентгенівської плівки, схеми монтування конструкції автоматичного сканера, масштаб та інші дані). Виявляє та ідентифікує дефекти, вимірює їх параметри. Аналізує види дефектів, типізує їх. Готує документацію для остаточного висновку про якість об'єктів (продукції) для контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Повинен знати: типи дефектів, які підлягають виявленню, та можливі зони їх утворення у конкретних об'єктах контролю, принцип дії та основи знань про метод НК; принцип роботи, органи керування, порядок перевірки на справність та налагодження апаратури для НК; основні положення методики (технології) та НД з НК конкретних об'єктів; фактори, які впливають на достовірність виявлення дефектів; порядок оформлення результатів контролю відповідно до вимог НД; правила охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи з неруйнівного контролю - не менше 0,5 року.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Контролер з неруйнівного контролю (радіаційний метод контролю - РК/КТ), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) радіаційним методом без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (ультразвуковий метод контролю - УК/UT), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) ультразвуковим методом без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (вихрострумовий метод контролю - ВК/ЕТ), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) вихрострумовим методом без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НІС відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (магнітний метод контролю - МК/МТ) I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) магнітним методом без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (візуально-оптичний метод контролю - BO/VT), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) візуально-оптичним методом без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з ПК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (капілярний метод контролю - КК/РТ), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) капілярним методом без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (радіографічний метод контролю - РГК/RGT), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) радіографічним методом без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (радіохвильовий метод контролю - РХК/RWT), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) радіохвильовим методом без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (метод контролю герметичності ГК/LT), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) методом герметичності без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (тепловий метод контролю - TK/WT), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) тепловим методом без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Контролер з неруйнівного контролю (метод контролю акустичної емісії АЕК/АЕТ), I рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) методом акустичної емісії без права робити висновок про їх якість. Працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

ПРИКЛАДИ РОБІТ

Литво; поковки, прокат, листи; зварювання та наплавки; труби; металовироби та напівфабрикати - контролювання за вимогами галузевої НД і специфікою виробничого сектору поверхні та інших параметрів об'єктів (продукції). Робота без права робити висновок про їх якість.

II рівень кваліфікації2

___________
2 Відповідно до Державного нормативного акта про охорону праці (ДНАОП) 0.00-1.27-97, Європейського стандарту ЕН 473 та Європейського стандарту ЕН45013 встановлений такий професійний ряд працівників з неруйнівного контролю:

робітники
- Контролер з неруйнівного контролю, I рівень кваліфікації (початковий рівень),


Контролер з неруйнівного контролю, II рівень кваліфікації (вищий рівень);

фахівці
- Фахівець з неруйнівного контролю, II рівень кваліфікації (початковий рівень),


Фахівець з неруйнівного контролю, III рівень кваліфікації (вищий рівень),


Фахівець з неруйнівного контролю, III рівень кваліфікації /адміністратор/ (вищий рівень).


Завдання та обов'язки. Здійснює контроль об'єктів (продукції) із застосуванням певного методу та апаратури для неруйнівного контролю (НК) і робить висновок про їх якість. Готує технологічні карти контролю конкретних об'єктів (продукції, виробів) згідно з чинними нормативними документами (НД). Налагоджує апаратуру на задані параметри. Виконує контрольні операції, робить остаточні висновки про якість проконтрольованих об'єктів (продукції). Перевіряє результати контролювання і робить остаточні висновки про якість об'єктів (продукції), яка контролювалася контролерами з НК I рівня кваліфікації. Маркує (ставить маркери) на проконтрольовані об'єкти (продукції). Керує, наглядає за роботою, провадить інспекційні перевірки об'єктів (продукції), які контролювалися контролерами з НК I рівня кваліфікації. Бере участь у підготовці та атестації контролерів з НК.

Повинен знати: визначення понять якості та контролю якості; особливості застосування методів НК; основи технології виготовлення об'єктів контролю; основи технології контролю конкретних об'єктів певним методом НК; будову і правила експлуатації апаратури та витратних матеріалів для певного методу НК; основні неполадки дефектоскопічної апаратури і способи їх усунення; способи та прийоми вимірювання параметрів, вимірювані характеристики та ознаки дефектів; правила інтерпретації результатів контролювання; порядок оформлення остаточних результатів контролювання; ведення документації з НК; основи керівництва і нагляду за контролерами з НК.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера з неруйнівного контролю I рівня кваліфікації - не менше 1 року.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Контролер з неруйнівного контролю (радіаційний метод контролю - PK/RT) II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) радіаційним методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (ультразвуковий метод контролю - УК/UT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) ультразвуковим методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (вихрострумовий метод контролю - ВК/ЕТ); II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) вихрострумовим методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (магнітний метод контролю - МК/МТ), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) магнітним методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (візуально-оптичний метод контролю - BO/VT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) візуально-оптичним методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (капілярний метод контролю - КК/РТ), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) капілярним методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (радіографічний метод контролю - РГК/RGT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) радіографічним методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (радіохвильовий метод контролю - PXK/RWT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) радіохвильовим методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (метод контролю герметичності ГК/LT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) методом герметичності і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (тепловий метод контролю ТКЛУТ), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) тепловим методом і робить висновок про їх якість.

Контролер з неруйнівного контролю (метод контролю акустичної емісії - АЕК/АЕТ), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів (продукції) методом акустичної емісії і робить висновок про їх якість.

ПРИКЛАДИ РОБІТ

Литво; поковки, прокат, листи; зварювання та наплавки; труби; металовироби та напівфабрикати - контролювання за вимогами галузевої НД і специфікою виробничого сектору поверхні та інших параметрів об'єктів (продукції) з оцінюванням їх якості відповідно до особливостей застосування конкретного методу НК.

43. КОТЛОЧИСТИЛЬНИК

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить зовнішні і внутрішні поверхні нагрівання котлів усіх типів від накипу, нагару, шлаку, золи із застосуванням ручного котлочистильного інструменту під керівництвом котлочистильника вищої кваліфікації. Продуває і промиває поверхні нагрівання котлів і труб після чищення. Розбирає, чистить і складає простий котлочистильний інструмент.

Повинен знати: найменування і розташування поверхонь нагрівання котлів; призначення інструменту і пристроїв, які використовуються під час чищення поверхонь нагрівання котлів; правила чищення поверхонь нагрівання котлів; способи розбирання, чищення і складання ручного котлочистильного інструменту; порядок користування індивідуальними засобами захисту і протипожежним інвентарем.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить зовнішні і внутрішні поверхні нагрівання водогрійних котлів від накипу, нагару, шлаку, золи із застосуванням котлочистильного інструменту. Чистить топки, газоходи, лежаки, електрофільтри і бункери котлів усіх типів. Обслуговує дробоструминні установки. Виконує поточний ремонт котлочистильного інструменту.

Повинен знати: коротку характеристику обслуговуваних котлоагрегатів; будову застосовуваного котлочистильного інструменту; способи внутрішнього і зовнішнього чищення поверхонь нагрівання котлів і допоміжного обладнання; правила поточного ремонту котлочистильного інструменту; порядок підготовки спецодягу та індивідуальних засобів захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією котлочистильника 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить внутрішні поверхні нагрівання жаротрубних і горизонтально-водотрубних котлів від накипу, нагару, шлаку, золи із застосуванням котлочистильного інструменту. Чистить трубчасті повітропідігрівники, циклони, скрубери, колектори, канали гідрозоловидалення, обертові механізми, золопроводи і зовнішні поверхні нагрівання котлів усіх типів, крім водогрійних. Розшлаковує екрани пальників, топок котлів усіх типів із замірюванням температури в топці. Готує присадки і завантажує їх у бункери або відповідні ємності. Проводить заміну і реставрацію дробу. Готує лужні розчини необхідної концентрації. Влаштовує риштування і помости.

Повинен знати: характер забруднення поверхонь нагрівання і вплив їх на роботу котлоагрегатів, правила підбирання інструменту залежно від ступеня забрудненості і конструктивних особливостей поверхонь нагрівання; правила заміни і реставрації дробу; призначення хімічних присадок; способи приготування лужних розчинів; правила влаштування риштувань і помостів для виконання робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією котлочистильника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить внутрішні поверхні нагрівання вертикальних водотрубних і газотрубних котлів від накипу, нагару, шлаку, золи із застосуванням котлочистильного інструменту. Чистить регенеративні повітропідігрівники, економайзери, трубні пучки конденсаторів, водо-паропідігрівники та охолодники котлів усіх типів. Чистить турбіни під керівництвом котлочистильника вищої кваліфікації. Контролює якість усіх видів котлочистильних робіт, підготовлює і здає вичищене устаткування. Підналагоджує котлочистильний інструмент. Веде технічну документацію про роботу обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: будову котлоагрегатів і теплообмінного устаткування; технологічну послідовність основних видів котлочистильних робіт; методи контролю якості котлочистильних робіт; способи підналагоджування котлочистильного інструменту; правила ведення технічної документації про роботу обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією котлочистильника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить внутрішні поверхні нагрівання барабанних котлів від накипу, нагару, шлаку, золи із застосуванням котлочистильного інструменту. Чистить турбіни, екранні пароперегрівні поверхні нагрівання котлів усіх типів. Визначає обсяг робіт за станом забрудненості поверхонь нагрівання котлоагрегатів і теплообмінників. Здійснює контроль за ефективною дією і своєчасним пуском у роботу технічних засобів комплексної очистки залежно від змін температури вихідних газів, опору ділянок газового тракту, температури холодного повітря. Налагоджує котлочистильний інструмент, використовувані пристрої і механізми. Заповнює акти на виконані роботи.

Повинен знати: конструкцію і характеристики котельних і турбінних установок усіх типів; технологію котлочистильних робіт; методи визначення обсягу робіт за станом забрудненості поверхонь нагрівання; призначення технічних засобів комплексної очистки; правила налагодження котлочистильного інструменту, використовуваних пристроїв і механізмів; правила заповнення актів на виконані роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією котлочистильника 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить внутрішні поверхні нагрівання прямоточних котлів, котлів-утилізаторів, парогазових установок від накипу, нагару, шлаку, золи із застосуванням котдочистильного інструменту і устаткування. Чистить мембранні ширмові, конвективні пароперегрівники, вертикальні і горизонтальні трубні панелі екранів. Визначає найбільш ефективний спосіб технологічної послідовності і оптимального режиму очистки поверхонь нагрівання котлоагрегатів. Здійснює хімічну очистку поверхонь навівання котлоагрегатів усіх типів і різного теплообмінного устаткування. Налагоджує і регулює технічні засоби комплексної очистки поверхонь нагрівання. Керує бригадою і контролює якість усіх котлочистильних робіт.

Повинен знати: основи теплотехніки і тепломеханіки; способи визначення оптимального режиму очистки поверхонь нагрівання; особливості хімічної очистки поверхонь нагрівання тепло-енергетичного устаткування, правила налагодження і регулювання технічних засобів комплексної очистки поверхонь нагрівання; технічну документацію, схеми та інструкції щодо роботи котлочистильних засобів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією котлочистильника 5 розряду не менше 1 року.

44. КОЧЕГАР ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЕЧЕЙ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес спалювання твердого, рідкого і газоподібного палива в різного типу топках сушильних барабанів, випалювальних, муфельних та інших технологічних печах. Обслуговує камери висотою до двох поверхів для обжарювання і копчення ковбас та свинокопченостей. Регулює процес горіння, дуття, тяги і температурного режиму на обслуговуваному устаткуванні. Готує устаткування і паливо до роботи: чистить топки від шлаку і золи, чистить форсунки, мазутофільтри, перевіряє справність кладки колосників топки, стан і роботу шиберів, справність іскроуловлювальних пристроїв, стан форсунок, вентиляторів, регулювальної і контрольно-вимірювальної апаратури. Вибирає режим роботи топок. Стежить за роботою топок, насосів, двигунів, газової комунікації, повітродувок, ексгаустерів тощо. Проводить поточний ремонт обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: будову топок різного типу технологічних печей, вентиляторів, насосів двигунів, повітродувок, ексгаустерів, контрольно-вимірювальних приладів; методи ефективного використання устаткування; теплотворну здатність палива; нормальний технологічний режим і правила регулювання горіння палива.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес спалювання твердого, рідкого і газоподібного палива в топках багатоподових і содових печей. Обслуговує камери висотою понад два поверхи для обжарювання і копчення ковбас і свинокопченостей. Регулює процес горіння, дуття, тяги і температурного режиму на обслуговуваному устаткуванні. Готує устаткування і паливо до роботи: чистить топки від шлаку і золи, чистить форсунки, мазутофільтри, перевіряє справність кладки колосників топки, стан і роботу шиберів справність іскроуловлювальних пристроїв, стан форсунок, вентиляторів, пускової, регулюючої і контрольно-вимірювальної апаратури. Вибирає режим роботи топок. Стежить за роботою топок, газової комунікації, повітродувок тощо. Проводить поточний ремонт обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: будову топок багатоподових і содових печей, вентиляторів, повітродувок, контрольно-вимірювальних приладів; методи ефективного використання устаткування; теплотворну здатність палива; нормальний технологічний режим і правила регулювання горіння палива.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кочегара технологічних печей 3 розряду - не менше 1 року.

45. КУБІВНИК

Завдання та обов'язки. Наповнює бачки водою і вмикає в електромережу. Стежить за нагріванням води і своєчасним вимкненням бачків з мережі. Зливає застояну воду. У разі виявлення несправності бачків викликає електромонтера або слюсаря. Обслуговує відкриті водяні котли для кип'ятіння води. Додержується правил санітарії і гігієни.

Повинен знати: будову і правила експлуатації обслуговуваного устаткування; види палива та їх теплотворну здатність.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

46. КУР'ЄР

Завдання та обов'язки. Доставляє ділові папери, пакети, листи, книги тощо за призначенням і вказівкою старшої посадової особи, а також одержує їх і доставляє з інших організацій. Записує одержані ділові папери і ті, що розсилаються, у розсильну книгу. Викликає працівника до керівників служби або підрозділу.

Повинен знати: правила обліку, зберігання і доставки ділових паперів, пакетів, листів, книг тощо за призначенням; розташування обслуговуваних об'єктів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

47. ЛАБОРАНТ-ЕЛЕКТРОАКУСТИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить імпульсні або окремі електроакустичні і магнітні випробування магнітних стрічок і порошків за допомогою електричних контрольно-вимірювальних приладів під керівництвом лаборанта-електроакустика вищої кваліфікації.

Повинен знати: принцип роботи установок для контролю електроакустичних і магнітних випробувань магнітних стрічок і порошків; основні принципи магнітного запису електричних сигналів; призначення та умови застосування електричних контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить імпульсні або окремі електроакустичні і магнітні випробування магнітних стрічок і порошків за допомогою електричних контрольно-вимірювальних приладів. Вимірює та установлює частоти проходження імпульсних сигналів на магнітній стрічці. Проводить електроакустичні магнітні випробування магнітних стрічок і порошків під керівництвом лаборанта-електроакустика вищої кваліфікації.

Повинен знати: будову установок для контролю електроакустичних і магнітних випробувань магнітних стрічок і порошків; будову електричних контрольно-вимірювальних приладів; правила і способи проведення імпульсних випробувань магнітних стрічок і порошків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-електроакустика 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить електроакустичні і магнітні випробування магнітних стрічок і порошків за допомогою електричних контрольно-вимірювальних приладів. Вимірює та установлює величини напруги, сили і частоти струму, тривалості амплітуди і шпаруватості на магнітній стрічці. Здійснює запис-відтворення на еталонній і випробовуваній стрічці синусоїдних та імпульсних сигналів. Визначає відносну чутливість, нерівномірність чутливості, частотну характеристику, власний шум стрічок, модуляційний шум, розмагнічуваність, копір-ефект, нелінійність викривлень, оптимальність струму зміщень магнітності, характеристики феромагнітної стрічки і порошку. Калібрує та установлює нуль і регулює електричні контрольно-вимірювальні прилади. Пред'являє окремі типи магнітних стрічок приймальникові, споживачеві. Оформляє паспорти на готову продукцію.

Повинен знати: правила настроювання установок для проведення електроакустичних і магнітних випробувань магнітних стрічок і порошків; основи електротехніки, радіотехніки електроакустики, електричних і радіовимірювань; фізичні основи магнітного запису електричних сигналів; технологічний процес виготовлення магнітних стрічок; методи електроакустичних і магнітних випробувань.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-електроакустика 3 розряду - не менше 1 року.

48. ЛАБОРАНТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ВИМІРЮВАНЬ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Складає за ескізами і кресленнями прості схеми випробувань. Проводить контрольні вимірювання діелектричних характеристик зразків пластмас, компаундів, лакових плівок, рідких діелектриків. Перевіряє якість ізоляції електроелементів. Проводить тривалі кліматичні випробування на вологість діелектриків і електроелементів з проміжним контролем їх електричних властивостей. Визначає механічні властивості твердих діелектриків шляхом випробувань на розтяг, ударну в'язкість, згин і стиск у різних температурних умовах. Перевіряє прилади постійного і змінного струму методом порівняння з еталонами. Складає схеми для перевірки амперметрів і вольтметрів. Вимірює опір на місці постійного струму. Готує матеріали для пресування зразків і виробів із поліетилену, фторопласту, пластмас для випробувань і вимірів. Ізолює електроелементи лаками, емалями та іншими складними електроізоляційними речовинами (компаундами). Виконує роботи з випробувань і вимірювань в автоклавах і барокамерах. Визначає ступінь в'язкості рідких матеріалів приладами. Вимірює омічний опір частоти обертання електродвигуна. Випробовує обмотки в асинхронних двигунах соленоїдного приводу. Перевіряє роботу низьковольтного електродвигуна під напругою. Проводить елементарні випробування низьковольтних електродвигунів потужністю до 40 кВт, низьковольтних і зварювальних трансформаторів. Випробовує мегомметром опір ізоляції обмоток. Визначає твердість приладами. Проводить контрольні випробування ізольованих електроелементів. Вимірює ємність, опір ізоляції, перевіряє ізоляційні матеріали на обрив, на правильність розташування вводів, на відсутність короткозамкнених витків тощо. Проводить температурні режими в термостатах під час виготовлення зразків для випробувань. Переводить значення твердості з однієї шкали на іншу за допомогою перевідних таблиць. Записує в журналі результати випробувань.

Повинен знати: основні закони електротехніки; принцип роботи електричних двигунів, трансформаторів та їх характеристики; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; прості схеми для вимірювання показань промислових електроустановок під час випробування; правила проведення елементарних випробувань низьковольтного електрообладнання; призначення основних компонентів, застосовуваних електроізоляційних лаків, клеїв та інших складних ізоляційних матеріалів; правила роботи з автоклавами, барокамерами, вакуум-просочувальними установками і гідравлічними пресами та іншим лабораторно-випробувальним устаткуванням; методику механічних випробувань матеріалів; будову приладів і установок для механічних випробувань зразків на стиск, згин, питому ударну в'язкість та розтяг і приладів для визначення теплостійкості; класифікацію приладів за способом захисту від зовнішніх магнітних або електростатичних полів; правила перевірки електровимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить вимірювання і розрахунки ємності, тангенса кута діелектричних втрат, електричної точності, питомого, об'ємного і поверхневого опору ізоляції. Вибирає зразковий прилад, оцінює похибки приладу, який перевіряє. Перевіряє кіловольтметр методом звіряння на високовольтній установці. Перевіряє мости і магазини постійного струму на зразковому місці. Перевіряє пірометричні мілівольтметри і самозаписувачі на потенціометрі. Складає схеми для перевірки ватметрів звіряння. Знімає частотні похибки лампового вольтметра. Визначає межі пропорційності, плинності і міцності випробовуваних матеріалів та виробів. Визначає відносне видовження під час розтягнення і відносне вкорочення під час стиснення. Розробляє монтажні електросхеми середньої складності. Здійснює юстирування і налагодження простих електронних вузлів. Випробовує низьковольтні електродвигуни потужністю більше 40 кВт, силові трансформатори напругою до 10 кВ і потужністю до 560 кВ•А. Випробовує ізоляцію витків електродвигуна. Виявляє дефекти в об'єктах випробування та усуває їх. Виконує ремонтні роботи випробувального устаткування, механізмів і приладів у межах виконуваної роботи.

Повинен знати: будову електричних двигунів, трансформаторів і контрольно-вимірювальних приладів; розрахункові формули, державні стандарти з методик випробувань; загальні знання про призначення ізоляційних матеріалів та їх діелектричні властивості; технічні характеристики застосовуваних електрорадіо-вимірювальних приладів і устаткування та техніку вимірювання на них; основні властивості і призначення лаків, емалей та інших складних електроізоляційних матеріалів; технічні вимоги до ізолюючих елементів електротехнічних машин і приладів, та технологічні процеси, які забезпечують ці вимоги; будову приладів, що перевіряються; принцип дії машин і приладів, призначених для випробувань механічних властивостей матеріалів; правила роботи із термопарами та іншими приладами для вимірювання температур; правила роботи із сушильними шафами; електрослюсарну справу; прийоми робіт і послідовність операцій під час розбирання, складання та установлення електричних машин і трансформаторів для випробувань; методику випробувань окремих вузлів і механізмів та запису результатів випробувань.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта електромеханічних випробувань та вимірювань 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Перевіряє, випробовує, настроює і здає складні електромеханічні прилади та електронні вузли середньої складності. Перевіряє основні параметри приладів у різних кліматичних умовах. Здійснює юстирування та налагодження електронних вузлів середньої складності. Випробовує високовольтне електроустаткування. Вимірює омічний опір обмоток, характеристики трансформації. Випробовує нові ізоляційні матеріали. Налагоджує і регулює вакуумні камери, автоклави та пресове устаткування. Складає технічну документацію за результатами випробувань і вимірювань. Проводить вимірювання і розрахунки всіх складних діелектричних характеристик ізоляційних матеріалів і проводить тривалі випробування ізоляційних матеріалів в умовах підвищеної вологості, підвищеної і зниженої температури, зниженого тиску. Досліджує електричними методами процеси полімеризації складних ізоляційних матеріалів. Обробляє показання самописних приладів. Викреслює показання шкал приладів. Налагоджує і регулює апаратуру високих класів точності. Здійснює складання, градуювання і налагодження електричних схем та нестандартної апаратури. Перевіряє прилади вищих класів точності і приладів підвищених частот. Підготовляє і досліджує під навантаженням двигуни генераторів, асинхронних машин за схемою перетворювача, машин постійного струму методом взаємного навантаження з вольтододатковою машиною і без неї. Випробовує крупні масляні вимикачі. Виконує монтажні і ремонтні роботи щодо електроустаткування в процесі випробувань. Випробовує високовольтне устаткування і силові трансформатори напругою більш 10 кВ і потужністю більш 560 кВ•А під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.

Повинен знати: основні закони електротехніки і радіотехніки слабкого, сильного струму високої частоти; повну електричну схему складної дільниці випробувальної станції або лабораторії, будову і способи вмикання складних електричних вимірювальних приладів; вимірювальні схеми для випробування промислових установок; методи виявлення дефектів під час випробування приладів і машин та їх усунення; правила підбору режимів електронних ламп; технічні характеристики електро- і радіовимірювальних приладів і апаратури, застосовуваних у роботі; будову машин і приладів, призначених для випробувань механічних властивостей матеріалів; основні діелектричні властивості застосовуваних ізоляційних матеріалів; державні стандарти і технічні умови методик діелектричних випробувань; способи регулювання, налагодження і перевірки машин, апаратури і методи механічних випробувань при високих і низьких температурах.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта електромеханічних випробувань та вимірювань 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Складає схеми складних випробувань електроустаткування та електроапаратури складної конструкції. Випробовує, перевіряє роботу і знімає технічні характеристики з приладів складних електричних машин. Випробовує високовольтне устаткування і силові трансформатори напругою більш 10 кВ та потужністю більш 560 кВ•А, генераторів і двигунів постійного струму. Вимірює коефіцієнт трансформації, омічний опір обмоток, характеристики ізоляції випереджаючих ступінь її зволоження, кут діелектричних втрат. Перевіряє роботу перемикачів напруги трансформаторів з регулюванням натягу під навантаженням. Випробовує устаткування імпульсною напругою. Перевіряє і випробовує вузли електронної апаратури. Виконує роботи з складання, ремонту устаткування та апаратури під час випробування.

Повинен знати: основи електротехніки, електромеханіки і електроніки; конструкцію складних генераторів і електродвигунів змінного та постійного струму, силових і вимірювальних трансформаторів; повну електричну схему випробувальної станції або лабораторії; вимірювальні схеми особливо складних промислових установок для випробувань.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта електромеханічних випробувань та вимірювань 4 розряду - не менше 1 року.

49. ЛАБОРАНТ З АНАЛІЗУ ГАЗІВ ТА ПИЛУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить прості і середньої складності аналізи повітря у виробничих приміщеннях. Аналізує гази, які відходять від металургійних печей. Проводить аналіз вмісту пилу в шахтному повітрі. Аналізує втрати металів через вихлопні труби фільтрів пилоуловлювачів.

Повинен знати: елементарні основи пилогазового аналізу; коротку характеристику методів визначення кисню, водню; основні властивості газів, повітря і пилу; правила поводження із хімічними реактивами, ртуттю і рідким азотом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить складні аналізи повітря, заміряє вміст пилу у виробничих приміщеннях. Проводить експрес-аналізи газів і повітря. Виконує роботу на високоякісному генераторі. Збирає гази для наступного аналізу на мас-спектрометрі і хроматографі. Підбирає методи аналізу повітря на вміст газів та пилу.

Повинен знати: основи пилогазового аналізу; будову пилоуловлювачів, газовідходів, уловлювачів і електричних печей опору; правила користування іонізаційними і магніторозрядними манометрами; ваговий і об'ємний методи аналізу; основні відомості з органічної, неорганічної та аналітичної хімії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з аналізу газів та пилу 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить особливо складні аналізи повітря. Визначає концентрацію на хроматографі, готує еталонні газові суміші. Виконує настроювання і калібрування хроматографа. Перевіряє коефіцієнт пневмометричних трубок. Бере участь в обслідуванні пилоуловлювачів для складання дефектних відомостей. Бере участь у випробуванні і налагоджуванні пилоуловлювачів, димососів, вентиляторів, ексгаустерів, у опрацьовуванні матеріалів для характеристики роботи устаткування і видавання рекомендацій. Визначає хімічні і фізичні властивості газової, рідкої і твердої фаз. Визначає ефективність пилогазоочисної установки. Готує титровані розчини. Перевіряє правильність показань стаціонарних приладів, встановлених у цехах. Виконує пилогазові розрахунки. Веде технічну документацію. Упроваджує нові методи пилогазових аналізів. Перевіряє правильність розподілу газових потоків по апаратах.

Повинен знати: метод газової хроматографії; принцип методу аналізу і його фізичну сутність; правила налагодження пилогазоуловлювального устаткування; способи регулювання чутливості приладів; газову схему хроматографа; схему напівавтоматичного реометра і способи його налагодження; правила ведення технічної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з аналізу газів та пилу 3 розряду - не менше 1 року.

50. ЛАБОРАНТ З АНАЛІЗУ ГАЗІВ У МЕТАЛАХ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Визначає гази в металах на вакуумних установках методом вакуум-нагрівання. Готує зразки і зважує їх на аналітичних терезах. Готує вакуумні установки до роботи. Заміряє температуру за допомогою термопари. Проводить холості досліди. Визначає вміст газу в металах за розрахунковою формулою. Проводить вимірювання вакууму за допомогою вакуумметрів. Чистить і промиває скляні і кварцеві вироби. Збирає пролиту ртуть. Очищає ртуть способом фільтрації механічним способом і сублімацією.

Повинен знати: принцип роботи насосів попереднього розрідження (форвакуумних), високовакуумних (дифузійних), ртутних манометрів; коротку характеристику методів визначення кисню, водню; вплив газу на властивості металів; фізико-хімічні основи методу вакуум-нагрівання; методи аналізу газів; хімічні основи методу низькотемпературної конденсації; будову електричної печі опору; правила поводження з хімічними реактивами, ртуттю і рідким азотом; інструкції щодо роботи на скляних ртутно-вакуумних установках.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Визначає гази в металах на різних установках методом вакуум-плавлення, мас-спектральним і хроматографічним методами. Підбирає масу зразків під час проведення аналізу ізотопним методом. Проводить ізотопний обмін. Включає і розганяє мас-спектрометр. Збирає гази для наступного аналізу на мас-спектрометрі і хроматографі. Виявляє течу у вакуумних установках. Проводить хімічне очищення ртуті.

Повинен знати: будову установок вакуум-плавлення, хроматографів, насосів попереднього розрідження (форвакуумних), високовакуумних (дифузійних); правила користування іонізаційними і магніторозрядними манометрами; фізико-хімічні основи методу вакуум-плавлення і хроматографії; властивості різних ізотопів; метод ізотопного розбавлення; фізичні основи високочастотного індукційного нагріву; температуру плавлення основних металів; способи вбирання газів, які виділяються з металу, металевими субліматами, методи боротьби з субліматом; застосування ізотопного методу для аналізу газів у металах; властивості вакуумних матеріалів: скла, ртуті, мастильного матеріалу, масла тощо; взаємодію газів з металами і вакуумними матеріалами; фізичні основи вимірювання вакууму.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з аналізу газів у металах 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує нестандартні визначення газів у металах методом вакуум-плавлення. Проводить одночасне визначення вмісту декількох газів із застосуванням мас-спектрометра, хроматографа. Оцінює похибку визначення на установках вакуум-плавлення. Вибирає умови аналізу: температуру, тривалість ведення аналізу тощо. Проводить заміри ізотопних і хроматографічних піків. Записує і обробляє результати вимірів. Підготовляє мас-спектрометр до виконання замірів: створює необхідний вакуум у вакуумних системах, прогріває блоки, настроює підсилювачі. Розраховує ізотопний склад аналізованого газу. Розраховує вміст газу в аналізованому зразку. Проводить ізотопний аналіз газів на мас-спектрометрі. Розшифровує фонові піки. Виконує кількісне визначення вмісту газів у газових сумішах на мас-спектрометрах.

Повинен знати: принцип роботи вакуумметрів з іонізаційними і магніторозрядними манометрами, хроматографічних колонок, рН-метрів-дефекторів; основні закономірності в процесі взаємодії газів з металами; основні принципи сорбції розчинення; реактивні і стабільні ізотопи; основи електроніки; сутність методу ізотопного розбавлення, застосування його для аналізу газів у металах; фізичні основи мас-спектрометри; вакуумну гігієну; правила роботи на мас-спектрометрі; особливості одночасного визначення вмісту декількох газів на установках вакуум-плавлення; методи визначення похибки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з аналізу газів у металах 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Складає еталонні газові суміші. Настроює хроматограф, мас-спектрометр стосовно ртуті, окису вуглецю, азоту, водню та еталонним газовим сумішам. Виявляє течу на мас-спектрометрі та усуває її. Визначає склад газової суміші. Виготовляє дозувальні зразки, які використовуються під час визначення газу в металах методом ізотопного розбавлення. Готує газові суміші для градуювання. Здійснює градуювання за допомогою газів мас-спектрометрів і хроматографів. Розраховує масові та атомні проценти в дозувальних зразках. Проводить калібрування об'ємів вакуумних систем. Виконує поточний ремонт обслуговуваного устаткування.

Повинен знати: блок-схему мас-спектрометра; систему напускання аналізованого газу, іонне джерело, магнітний аналізатор, приймач іонів, вимірювальну систему, систему одержання і вимірювання високого вакууму; ізотопний і загальний аналіз газів на мас-спектрометрі; методи поділу ізотопів; основи металознавства; систему "кисень-метал", систему "водень-метал", систему "азот-метал"; вплив газів на властивості металів; методи визначення газів у металах; методи відновлення окислів у металах; температуру відновлення окислів у металах; температуру розкладання гідридів, термічну дисоціацію нітридів; розкладання нітридів вуглецем; методи виявлення течі та її усунення.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з аналізу газів у металах 4 розряду - не менше 1 року.

51. ЛАБОРАНТ З АНАЛІЗУ ЛЮМІНОФОРІВ
4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить аналізи люмінофорів для кольорового телебачення за встановленими методиками. Визначає густину порошкової проби пікнометричним методом. Проводить розрахунок часу осаджування різних фракцій. Знімає криву осадження порошкової проби в рідині. Обробляє криву осадження та обчислює гранулометричний склад люмінофора. Визначає яскравість люмінофорів на розбірній електронно-променевій трубці або на розбірній електронній гарматі. Здійснює спектральні характеристик люмінофорів, вимірює і розраховує його колірні координати. Обслуговує устаткування з високим вакуумом.

Повинен знати: основи оптики, електрики, аналітичної і фізичної хімії; фізико-хімічні методи аналізу; схеми джерел збудження; будову і порядок користування застосовуваними приладами і апаратами.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи у виробництві та обслуговуванні установок та апаратури для радіо, телебачення і зв'язку за професією 3 розряду - не менше 1 року.

52. ЛАБОРАНТ З АНАЛІЗУ ФОРМУВАЛЬНИХ ТА ШИХТОВИХ СУМІШЕЙ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Випробовує на спеціальних приладах формувальні, шихтові, стрижневі суміші, будівельні і вогнетривкі матеріали на вологість, механічну міцність, зернистість, газопроникність. Визначає м'якість помелу, рівномірність вимірювання об'єму, ступінь усихання та усадки, об'ємну масу та інші необхідні показники. Готує зразки для випробувань. Перевіряє і якість формувальних, шихтових, стрижневих і будівельних матеріалів на робочих місцях. Контролює правильність застосування у виробництві матеріалів і додержання встановлених технологічних режимів. Записує результати випробувань за встановленими формами.

Повинен знати: властивості і призначення формувальних, шихтових, стрижневих сумішей, будівельних і вогнетривких матеріалів; принцип роботи приладів і апаратів, застосовуваних для випробувань; методику проведення випробувань; методи контролю і правильного дослідження зразків; правила поводженню з електронагрівальними приладами; порядок запису результатів проведених випробувань.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Випробовує шихтові і формувальні суміші для жароміцних сплавів. Налагоджує прилади та апарати, застосовувані для випробувань. Складає рецепти приготування формувальних, шихтових і стрижневих сумішей для чавунних, стальних, кольорових відливок і жароміцних сплавів, будівельних і вогнетривних матеріалів.

Повинен знати: властивості і характеристики найрізноманітніших формувальних, шихтових, стрижневих сумішей, будівельних і вогнетривких матеріалів; будову приладів і апаратів, застосовуваних для випробувань, і способи їх налагодження; технологічний процес приготування формувальних, шихтових, стрижневих сумішей, будівельних і вогнетривких матеріалів; види браку відливок через неякісне приготування формувальних, шихтових і стрижневих матеріалів та сумішей; режими сушіння форм і стрижнів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2 розряду - не менше 1 року.

53.ЛАБОРАНТ З ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Визначає в'язкість рідких матеріалів. Готує, згідно з технічними інструкціями, зразки лаків, клеїв і компаундів з попереднім проведенням робіт з підготовлення їх компонентів: вакуумне сушіння, випалювання, просіювання та інші операції. Готує матеріали для пресування зразків і виробів із поліетилену, фторопласту та інших пластмас. Проводить дослідні процеси ізолювання електроелементів простої конструкції лаками, емалями, компаундами. Виконує роботу на автоклавах та в барокамерах. Забезпечує температурні режими під час випробування. Веде записи виконуваних робіт. Читає креслення на деталі, які підлягають ізолюванню, склеюванню, пресуванню. Готує зразки згідно з вимогами державних стандартів, проводить контрольні вимірювання діелектричних характеристик зразків пластмас, компаундів, лакових плівок, рідких діелектриків. Контролює якість ізолювання електроелементів. Проводить тривалі кліматичні випробування на вологість та інші випробування діелектриків і електроелементів з проміжним контролем їх електричних властивостей. Проводить випробування зразків електроматеріалів у камерах теплоти.

Повинен знати: призначення основних компонентів лаків, клеїв, компаундів та інших ізоляційних матеріалів, які готуються; принцип роботи автоклавів, барокамер, вакуум-просочувальних установок, гідравлічних пресів та іншого обслуговуваного устаткування; правила користування технічними та аналітичними терезами; правила роботи з приладами для вимірювання температур; технологічні інструкції на основні процеси ізолювання електроелементів лаками, емалями і компаундами; вимоги державних стандартів і технічних умов на ізоляційні матеріали та електроелементи, які контролюються; технічні дані і правила роботи зі спеціальним устаткуванням і приладами для тривалих випробувань; призначення й умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; загальні знання з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить досліди в процесі відпрацювання технологічних режимів ізолювання електроелементів. Готує вакуумні камери та автоклави. Проводить дослідне ізолювання електроелементів складної конструкції. Контролює якість ізольованих елементів, перевіряє на відсутність обривів, вимірює опір ізоляції тощо. Склеює точні вироби. Пресує зразки і деталі із різних пластмас. Веде робочі записи в журналах; складає протоколи і графічні залежності за результатами вимірювань. Готує зразки для вимірювання діелектричних характеристик. Проводить вимірювання і розрахунки ємності, електричної міцності, питомих (об'ємного і поверхневого) опорів. Проводить випробування діелектриків згідно з вимогами державного стандарту і технічних умов. Складає прості електричні схеми під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.

Повинен знати: основні знання з органічної хімії та електротехніки; призначення ізоляційних матеріалів та їх діелектричні властивості; призначення та основні властивості лаків, емалі та інших ізоляційних матеріалів; будову контрольно-вимірювальних приладів та інструментів, розрахункові формули державних стандартів з методики випробування діелектриків, будову автоклавів, барокамер, гідравлічних пресів та іншого обслуговуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з електроізоляційних матеріалів 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Перевіряє технологічні властивості нових ізоляційних матеріалів і клеїв згідно з виробничою інструкцією. Проводить контрольні випробування ізоляційних матеріалів відповідно до вимог державних стандартів і технічних умов. Вибирає технологічні режими ізолювання, склеювання і пресування виробів та електроелементів. Налагоджує і регулює вакуумні камери, автоклави і пресове устаткування. Проводить вимірювання і розрахунки всіх діелектричних характеристик ізоляційних матеріалів. Проводить тривалі випробування матеріалів в умовах підвищеної вологості, підвищеної і зниженої температур, зниженого тиску. Досліджує електричними методами процеси полімеризації компаундів тощо. Аналізує та обробляє результати випробувань, складає протоколи і графічні залежності. Виявляє та усуває прості несправності вимірювальної апаратури. Працює із самописними, регулювальними приладами для вимірювання температури. Складає електричні схеми під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.

Повинен знати: основи органічної хімії та основні фізико-механічні та діелектричні властивості лаків, емалі, компаундів, клеїв і пластмас; технічні вимоги і методики випробувань згідно з державним стандартом на застосовувані матеріали; технічні характеристики схем, будову вакуум-просочувальних установок, основні діелектричні властивості ізоляційних матеріалів; державні стандарти і технічні умови за методиками діелектрична випробувань.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з електроізоляційних матеріалів 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Перевіряє властивості нових ізоляційних матеріалів і бере участь у розробленні технологічних процесів ізолювання нових виробів різної складності. Працює на різному технологічному устаткуванні лабораторії. Проводить вимірювання та опрацювання діелектричних характеристик ізоляційних матеріалів. Вибирає методики і проводить випробування в різних умовах згідно з технічними завданнями. Оформляє та аналізує результати випробувань. Працює з апаратурою високих класів точності. Збирає, градуює, налагоджує і складає електричні схеми і нескладну нестандартну апаратуру. Виготовляє різні пристрої.

Повинен знати: властивості і призначення різних ізоляційних матеріалів; вимоги до ізольованих елементів; технологічні інструкції на процеси просочування, заливання, облицювання, склеювання і пресування ізоляційних матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з електроізоляційних матеріалів 4 розряду - не менше 1 року.

54. ЛАБОРАНТ З УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТЕХНІКИ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Розраховує, виготовляє, узгоджує і випробовує ультразвукові перетворювачі. Встановлює оптимальні параметри ультразвукових коливань за технологічним і фізичним ефектом оброблення. Веде методичну документацію. Виконує заданий комплекс робіт за експериментальними схемами з ультразвуковими електроакустичними перетворювачами однопакетного виконання з плоским фронтом хвилі. Розраховує, виготовляє і випробовує узгоджувальні елементи акустичних систем згідно з методикою на проведення експерименту і чинною нормативною документацією під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.

Повинен знати: будову і правила настроювання енергетичного, акустичного, електровимірювального, механічного, спеціального лабораторного устаткування, приладів і апаратури, передбачених методикою на проведення експерименту; технологію виготовлення електроакустичних перетворювачів спеціального технологічного призначення однопакетного виконання з плоским фронтом хвилі; технологію монтажу і правила узгодження елементів акустичних систем відповідно до вимог і методики на проведення експерименту, правила узгодження елементів експериментальної схеми в режимах на обробку виробів; правила узгодження, калібрування і регулювання електровимірювальних приладів та фіксуючих пристроїв, які є елементами експериментальної схеми; призначення, технологію обробки ізоляційних матеріалів, лаків, клеїв, припоїв, присадок, флюсів, розчинників, реактивів, правила користування ними в процесі виконання робіт; характеристику, призначення, технологію обробки основних матеріалів, застосовуваних для виготовлення ультразвукових електроакустичних перетворювачів; правила виконання поточного ремонту енергетичного, електровимірювального і механічного устаткування; основи електротехніки, промислової електроніки, технології приладобудування; знання про допуски і посадки; елементарні основи фізики металів, металознавства, неорганічної і органічної хімії; фізичні основи теорії коливань, електроакустики, гідроакустики, електро- і радіовимірювання, дефектоскопії, оптичних лінійних вимірювань і кутових величин.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Встановлює оптимальні параметри ультразвукових коливань за технологічним і фізичним ефектом обробки під час виконання заданого комплексу робіт в електроакустичних системах однопакетного виконання зі складним фронтом хвилі. Виконує роботи в гідродинамічних перетворювачах з розрахунком, виготовленням, узгодженням і випробуванням та електроакустичних системах багатопакетного виконання з плоским або об'ємно-симетричним характером фронту хвилі під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації. Розраховує, виготовляє і випробовує узгоджувальні елементи акустичних систем,

Повинен знати: технологію виготовлення гідродинамічних і електроакустичних систем спеціального технологічного призначення, однопакетного виконання зі складним фронтом хвилі, багатопакетного виконання з плоским або об'ємно-симетричним фронтом хвилі, технологію виготовлення узгоджувальних елементів акустичних систем зі спряжуваними поверхнями відбиття і випромінювання експонента, катоіда тощо, які задаються в координатних осях за формулами, передбаченими методикою на проведення експерименту; технологію обробки основних матеріалів, застосовуваних для виготовлення гідродинамічних ультразвукових перетворювачів; методи випробування акустичного устаткування на експлуатаційну надійність; систему допусків і посадок.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з ультразвукової техніки 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Встановлює оптимальні параметри ультразвукових коливань за технологічним і фізичним ефектом оброблення під час виконання заданого комплексу робіт в гідродинамічних перетворювачах і електроакустичних системах багатопакетного виконання з плоским або об'ємно-симетричним характером фронту хвилі і зі складним фронтом хвилі, який складається поелементно або сукупно із вузлів, виготовлених на базі п'єзоелектричних, магнітострикційних або феритових перетворювачів.

Повинен знати: технологію виготовлення гідродинамічних і електроакустичних систем спеціального технологічного призначення багатопакетного виконання з об'ємо-симетричним і складним фронтом хвилі, який складається поелементно або сукупно із вузлів, виготовлених на базі п'єзоелектричних, магнітострикційних або феритових перетворювачів; технологію виготовлення акустичних елементів із з'єднаними поверхнями відбиття і випромінювання типу сфери, тору, гіперболи, параболи, евольвенти, які задаються в координатних осях за формулами, передбаченими методикою; основи фізики металів, металознавства, органічної і неорганічної хімії.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з ультразвукової техніки 4 розряду - не менше 1 року.

55. ЛАБОРАНТ З ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить фізико-механічні випробування металів, сировини, виробів, сплавів, різних матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції на міцність, розтяг, вигин, термостійкість, стиск, зусилля знімання і проштовхування, розрив, твердість, повітронепроникність, в'язкість, мушкуватість, скручування, товщину, вологість, водотривкість, замаслюваність та інші якісні показники на контрольно-перевірних установках, на приладах Роквелла, Бринелля та інших відповідно до чинних інструкцій. Вимірює електричний опір мостовим методом і методом ампервольтметра. Визначає густину гідростатичним зважуванням. Перевіряє розміри комірок та щільність вузлів і з'єднань. Визначає процент усадки та приклею. Веде встановлені контрольно-облікові записи випробувань. Готує і знежирює проби зразків для випробувань. Підбирає і готує прилади та апарати до випробувань. Налагоджує прилади та апарати під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації. Готує проявник і фіксаж за заданою рецептурою, обробляє фотопапір, плівку і пластинки, виготовляє відбитки із фотонегативів.

Повинен знати: класифікацію фізико-механічних випробувань, основні фізико-механічні властивості випробуваних металів і матеріалів, елементарні знання про електричні властивості металів і неметалевих матеріалів; питомий електричний опір, способи визначення густини електроліту; методику підготовки зразків для випробувань; основи електротехніки в межах виконуваної роботи; правила зберігання і використання фотоматеріалів: хімічних реактивів, фотопаперу, фотопластинок; способи приготування проявника і фіксажу за рецептом; порядок відбирання та оформлення зразків за видами і властивостями аналізованих матеріалів, сировини, напівфабрикатів і готової продукції, принцип роботи обслуговуваного устаткування і правила поводження з ним у процесі проведення аналізу і випробувань; систему запису результатів випробувань, державні стандарти і технічні умови на проведення випробувань; призначення контрольно-вимірювальних приладів, інструментів і правила користування ними.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить фізико-механічні випробування сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції з виконанням робіт щодо опрацювання і узагальнення результатів проведених випробувань. Виконує розрахунки для визначення показників якості матеріалів, сировини, напівфабрикатів і готової продукції. Визначає відповідність випробуваних зразків до державних стандартів і технічних умов. Готує дослідні зразки в лабораторних умовах. Визначає тонкість помелу, рівномірність змінювання об'єму, строки тужавіння і об'ємну масу матеріалів. Підраховує величини навантажень за розмірами зразків. Визначає температури за допомогою термопар під час випробування зразків на термостійкість. Монтує термопари. Вносить поправки на температуру холодного спаю. Визначає модуль нормальної пружності і модуль зсуву радіотехнічним методом, проводить еталонування установки для визначення модулів. Вимірює магнітну проникність на балістичній установці. Вносить поправки на геометричні розміри зразка. Регулює рівномірність нагрівання зразка по довжині, контролює температуру нагрівання термопарами. Проводить вимірювання термопарним вакуумметром розрідження до 174 - 1,3 Па (до 1,31 - 10-2 мм рт. ст.). Замінює масло в форвакуумному насосі. Перевіряє і налагоджує лабораторне устаткування в процесі проведення випробувань. Стежить за проходженням дослідної партії сировини, матеріалів, напівфабрикатів у виробництві. Виконує графічне зображення результатів випробувань.

Повинен знати: будову обслуговуваного устаткування, рецептуру, види, призначення та особливості матеріалів, сировини, напівфабрикатів і готової продукції, що підлягають випробуванню; правила визначення фізико-механічних випробувань різної складності з виконанням робіт щодо їх опрацювання та узагальнення; принцип дії балістичних установок для визначення магнітної проникності; основні вузли вакуумних систем форвакуумних і дифузійних насосів, термопарного вакуумметра; основні методи визначення фізичних властивостей зразків; основні властивості магнітних тіл; термічне розширення сплавів; методику визначення коефіцієнтів лінійного розширення і критичних точок на дилатометрах; методику визначення температури за допомогою високо- і низькотемпературних термометрів; пружні властивості металів і сплавів; правила внесення поправок на геометричні розміри зразка; методи побудови графіків; систему записів проведених випробувань і методику узагальнення результатів випробувань.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з фізико-механічних випробувань 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить визначення магнітної сприйнятливості, магнітної проникності, залишкової індукції, коерцитивної сили. Знімає петлю гістерезису на термометрі. Перевіряє дріт на гомогенність і на термоелектрорушійну силу з еталонами. Виконує термостатування холодних спаїв термопар. Знімає термічні цикли охолодження і нагрівання зразків. Створює в установках високий вакуум, заміряє його вакуумметрами. Визначає теплопровідність, теплоємність і електричну провідність. Визначає коефіцієнти термічного розширення і критичних точок на вакуумному дилатометрі. Здійснює юстирування застосовуваних приладів та їх настроювання. Визначає границю текучості металу за діаграмою. Складає розрахункові таблиці. Виконує градуювання термопар і дилатометрів для виготовлення та уточнення температурних шкал. Проводить вимірювання температури ґрунтів ртутними інерційними термометрами. Проводить контрольні випробування. Працює зі світлопроменевими осцилографами. Вибирає необхідний вібратор, установлює його в магнітний блок. Підраховує залишкові напруги методом кільця за даними замірів. Здійснює юстирування оптичної системи і відмітника часу осцилографа. Обробляє осцилограми.

Повинен знати: будову пермеаметрів, установок для визначення магнітних властивостей металів у постійних магнітних полях, потенціометрів для температурного контролю, установок для визначення теплопровідності, теплоємності та електричної провідності, світлопроменевих осцилографів, іонізаційних і магніторозрядних манометрів; феро-, діа- і парамагнітні матеріали; залежність магнітної проникності від поля; основні методи визначення магнітних властивостей; методики роботи на пермеаметрі, феротестері, установці для визначення магнітної сприйнятливості; основи матеріалознавства; методи вимірювання високого вакууму; методи визначення течі та її усунення; теплові властивості металів і сплавів; методи визначення теплопровідності, теплоємності; основи металознавства і термічної обробки; величини допустимих навантажень і напруги на випробовуваний матеріал; границі міцності і текучості під час розтягання і вигину, границі втомленості; максимальні напруги.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з фізико-механічних випробувань 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить фізико-механічні випробування усіх видів зварних з'єднань, труб різного діаметра, листового і профільного прокату з одержанням усіх характеристик відповідно до технічних умов і вимог. Проводить різні нестандартні випробування. Випробовує готові вузли, вироби і ланцюги, здійснює тарування спеціальних пристроїв, які регулюються на крутний момент. Складає схему і прилади для нестандартних випробувань. Здійснює тарування реєструючої і записуючої апаратури. Проводить випробування із застосуванням різних тензометрів. Виконує зняття кривих розпаду і переохолодженого аустеніту на анізометрі і температурних кривих під час виготовлення контрольних термопар. Визначає коефіцієнти лінійного розширення на автоматичних високотемпературних дилатометрах. Визначає теплові властивості речовин на калориметрі з електронним нагрівом. Проводить визначення декременту затухання зразків в інтервалі низьких частот. Визначає чистоту металів після зонної плавки методом вимірювання залишкового опору при температурі рідкого гелію. Наповнює посудини стисненими і зрідженими газами. Проводить поточний ремонт і настроювання застосовуваного устаткування.

Повинен знати: методику проведення механічних випробувань різних зварних швів, труб, прокату, готових вузлів і виробів, принцип розрахунку і складання схем для нестандартних випробувань, будову світлопроменевих осцилографів, тензометрів і тензометричної апаратури, будову автоматичних високотемпературних дилатометрів, установок для визначення внутрішнього тертя в металах, калориметрів, різних типів установок для визначення залишкового електроопору металів і сплавів, анізометрів; основи дилатометрії в межах виконуваної роботи, діаграму стану залізовугдецю; вплив легуючих елементів на фізичні властивості металів і сплавів; методику визначення термічного розширення на високотемпературних дилатометрах у середовищі інертних газів; правила зняття діаграм ізотермічного розпаду переохолодженого аустеніту при низьких і високих температурах у разі використання ванни із рідкого азоту, масла і рідкого олова; властивості матеріалів при низьких температурах; властивості зріджених газів; методику визначення залишкового електроопору; математичне опрацювання експериментальних даних; правила роботи з рідким азотом; методику визначення фізичних властивостей матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з фізико-механічних випробувань 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить фізико-механічні випробування для визначення електропровідності і температурного коефіцієнта опору в зразках мікронного перерізу підвищеної складності. Здійснює зняття термокінематичних кривих на анізометрі і дилатометрі при температурах від - 196° С і вище. Визначає теплові властивості речовин методом електронного бомбардування. Вмикає, обслуговує і вимикає високотемпературні нагрівачі. Вимірює електропровідність, теплопровідність, коефіцієнт термічного розширення, коефіцієнт чорноти при високих температурах у вакуумі та інертних середовищах. Знімає характеристики температурних матеріалів при кріогенних температурах. Визначає декремент затухання у сфері високих частот і високих температур. Бере участь у розробленні методик на нові сплави і метрологічній атестації установок.

Повинен знати: принцип високотемпературного нагріву; залежність температури нагрівання від споживаної потужності; матеріали для високотемпературних нагрівачів; роль теплозахисних екранів; принцип нагріву речовин електронним бомбардуванням; основні закономірності електронного нагріву і розподілу температур уздовж зразка під час бомбардування його електронами; методики визначення фізичних властивостей матеріалів при температурах понад 1000° C; методи вимірювання високих температур за допомогою еталонних пірометрів; методи градуювання термопар за еталонними пірометрами; особливості будови високотемпературних установок; шляхи зменшення тепловитрат; методи обліку тепловитрат і уведення поправок на тепловтрати під час математичного опрацювання результатів вимірювання.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з фізико-механічних випробувань 5 розряду - не менше 1 року.

56. ЛАБОРАНТ-КРИСТАЛООПТИК

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить аналіз електроліту на кріодітове відношення. Визначає фазовий склад глинозему точковим підрахунком на лейкоцитарній машині, мінералогічний склад бокситу і структуру аналізованих речовин. Визначає величини отворів сит. Готує тонкі шліфи. Здійснює візуальний підрахунок зерен під мікроскопом при інтенсивному освітленні поля зору. Відбирає проби і проводить контрольні аналізи. Записує результати аналізу в журнал.

Повинен знати: основи фізичної хімії і кристалооптики; методи і технічні умови проведення кристалооптичних аналізів; основні властивості електроліту, глинозему, бокситу, кріоліту, хлористого кальцію, фтористого алюмінію, застосовуваних солей, реактивів і кислот; правила поводження з реактивами і кислотами та правила виготовлення шліфів; будову мікроскопів, шліфувальних верстатів, тигельних печей, сушильних шаф, електроприладів, аналітичних і технічних терезів; методи контролю правильності проведення аналізів; правила поводження з платиновим посудом і зважування на аналітичних і технічних терезах; порядок запису проведених аналізів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Визначає імерсійним методом фазовий і гранулометричний склад спецглиноземів різних марок. Визначає мінералогічний і гранулометричний склад продуктів абразивного виробництва. Проводить дисперсійний мінералогічний (кількісний і якісний) і структурний аналіз. Готує якісні шліфи і поліровки із різних мінералів збагачувального і металургійного виробництва. Виконує нестандартні комплексні аналізи під час проведення дослідних робіт у процесі одержання глинозему різних марок і корунду. Відпрацьовує режим роботи печей кальцинації в глиноземному виробництві і технологічний цикл седиментації, гідрокласифікації, дроблення, розсівання в абразивному виробництві. Записує результати аналізу в журнал.

Повинен знати: основи мінералогії; методику, технічні вимоги і умови проведення мінералогічного, структурного аналізів, систематизації та обробки досліджень продуктів металургійного, збагачувального виробництва і виробництва глинозему; технологію виробництва та основні властивості досліджуваних продуктів; техніку приготування шліфів і поліровок, розміри зерен мінералів; правила набирання і склад імерсійних рідин; способи визначення розподілу цінних компонентів по мінералах, а також між вільними зернами, зростками мінералів; технічні вимоги під час систематизації та обробки результатів випробувань.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-кристалооптика 3 розряду - не менше 1 року.

57.ЛАБОРАНТ ЛАБОРАТОРІЇ ШТУЧНОГО СТАРІННЯ СКЛОВИРОБІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес штучного старіння виробів із скла (термометрів технічних, хімічних, контактних метеорологічних тощо) в електропечі старіння. Завантажує вироби в електропіч. Регулює температурний режим печей за показаннями приладів і залежно від конструкції термометра і марки скла.

Повинен знати: принцип роботи електропечі; температурний режим старіння; вплив температурних коливань на якість старіння; елементарні основи з електротехніки в межах виконуваної роботи; основні марки скла, застосовувані в процесі виробництва приладів із скла.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

58. ЛАБОРАНТ-МЕТАЛОГРАФ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить металографічний аналіз спецсплавів вуглецевих сталей, чавунів і сплавів на алюмінієвій, магнієвій та мідній основах. Готує зразки спецсплаву до металографічних випробувань. Виконує травлення зразків у лужних і кислотних розчинах. Визначає основні структурні складові металів і дефекти за еталонами. Перевіряє твердість контрольних термооброблених зразків на приладах Роквелла, Бринелля і Віккерса. Визначає глибини зневуглецьованого шару і розміри зерна. Визначає альфа-фази в сталях аустенітного та аустеніто-феритного класів методом магнітної металографії.

Повинен знати: способи приготування макро- і мікрошліфів; перевідні таблиці твердості; будову настільних металографічних мікроскопів і правила догляду за ними; будову приладів Роквелла, Брінелля і Віккерса для визначення твердості; правила роботи на лабораторних електропечах і ваннах; основні реактиви, застосовувані для травлення макро- і мікрошліфів; елементарні основи металографії; діаграму стану залізовуглецевих сплавів; будову аналітичних терез, догляд за ними і правила роботи на них.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Кваліфікаційні вимоги. Проводить металографічний структурний і кількісний аналіз макро- і мікроструктури легованих сталей, проб чорних і кольорових металів. Виготовляє мікро- і макрошліфи і маркує їх. Установлює ступінь забрудненості металу неметалевими включеннями. Проводить класифікацію дефектів сталі за макро- і мікроструктурою та зломом згідно з еталонами і балами, встановленими технічними умовами і стандартами. Контролює глибину газонасиченого шару в сплавах. Контролює температуру оптичним пірометром під час плавлення, гнуття, кування і штампування. Проводить випробування на схильність до міжкристалітної корозії. Установлює характер і розмір дефектів під час травлення підготовлених місць безпосередньо на виробах. Настроює мікроскопи для дослідження структур і фотозйомки. Здійснює фотографування макро- і мікроструктур. Проводить термообробку зразків і деталей у печах для визначення категорії міцності.

Повинен знати: марки сталі та їх хімічний склад; методику металографічних аналізів різних металів, сплавів і технологію їх проведення; державні стандарти на випробовувані матеріали; будову металографічних мікроскопів, оптичних пірометрів, фотоапаратів, бінокулярних луп, контрольно-вимірювальних приладів, правила настроювання і догляд за ними; принцип роботи гальванометра і термопари, вольтметра і амперметра; характеристики типових макро- і мікроструктур легованих сталей; способи визначення величини зерна; основні види термообробки; характеристики міцності сталей за результатами механічних випробувань; взаємозв'язок між термообробкою і структурою металу; різновиди дефектів сталі, відливок, поковок, штампованих заготовок, зварних з'єднань, прокату.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-металографа 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить металографічний структурний і кількісний аналіз макро- і мікроструктур високолегованих і спеціальних сталей, а також сплавів із кольорова металів. Складає режим термічної і хіміко-термічної оброби металів і сплавів за результатами експериментальних робіт. Аналізує причини дефектів, що виникають після термічної і хіміко-термічної обробки металів і сплавів, причини поломок металевих конструкцій і робить за ними висновки. Контролює плавки високолегованих та інструментальних сплавів сталей. Визначає лабораторними методами прогартовуваність сталі і схильність її до відпускної крихкості. Систематизує та обробляє результати досліджень. Проводить контрольні арбітражні аналізи.

Повинен знати: основи металографії; фізико-хімічні властивості матеріалів; принцип роботи застосовуваних тепловимірювальних приладів; порядок виготовлення макро- і мікрошліфів та реактивів для травлення; основи термічної обробки сталі, чавуну, кольорових металів і сплавів; технологічні процеси термічної і хіміко-термічної обробки вищевказаних матеріалів; основні властивості сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів; визначення величини зерна, зон цементації, азотування, сульфідування тощо; методи поверхневого гартування, їх особливості та сферу застосування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-металографа 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить металографічний аналіз макро- і мікроструктури спецсплавів і тугоплавких металів. Складає висновки і рекомендації за результатами досліджень. Визначає вторинні фази в жароміцних сплавах методом вакуумного забарвлювання. Досліджує структуру металів і сплавів методом високотемпературної "вакуумної металографії" на установках. Визначає кінетику зростання аустенітного зерна. Визначає мартенситну точку. Досліджує зразки при високих температурах у вакуумі в процесі розтягу. Проводить кінозйомку процесів перетворення.

Повинен знати: основи фізики металів; будову високотемпературних вакуумних установок і високотемпературних камер; підготовку вакуумних установок до випробувань; правила випробування зразків на розтягання при високих температурах у вакуумі; будову і настроювання високотемпературних мікроскопів; правила користування вакуумметром, потенціометром, мікрофотонасадками і кінокамерами.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-металографа 4 розряду - не менше 1 року.

59. ЛАБОРАНТ-МІКРОБІОЛОГ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує живильні середовища, розчини реактивів, установлює орієнтувальні титри, виконує монтаж колб для сіяння спорового матеріалу і проведення аналізів. Проводить визначення рівня pH, стерильності, активності за йодометрією і полярометрією біологічним та іншими методами. Розливає живильні середовища в чашки Петрі, пробірки. Готує посівний матеріал. Розміщує устаткування, проводить фармакологічну перевірку і випробування препаратів та напівпродуктів на токсичність і пірогенність під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації. Готує до стерилізації посуд і допоміжні матеріали. Веде документацію за встановленою формою.

Повинен знати: основи мікробіології; способи установки орієнтувальних титрів, властивості застосовуваних реактивів і вимоги до них; технологічний процес приготування живильного середовища; правила роботи в стерильних умовах; правила регулювання аналітичних терезів, фотокалориметрів, поляриметрів та інших аналогічних приладів; вимоги до тварин, які підлягають випробуванню, до якості проб і аналізів, що проводяться; умови проведення фармакологічних випробувань.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес ферментацій антибіотиків та інших препаратів біосинтезу в лабораторних умовах. Виконує встановлення і перевірку точних або складних титрів. Складає лабораторне устаткування. Проводить фармакологічну перевірку і випробування препаратів та напівпродуктів на токсичність і пірогенність. Проводить потенціометричні і мікробіологічні випробування. Визначає активність готового продукту і напівпродукту біологічним методом. Додержується стерильності препаратів і допоміжних матеріалів. Оформляє і розраховує результати аналізів.

Повинен знати: основи мікробіології; мікрології і хімії в межах виконуваної роботи; призначення і властивості застосовуваних реактивів; правила складання лабораторних установок; методи встановлення точних і складних титрів; будову і правила користування контрольно-вимірювальними приладами; технічні умови і державні стандарти на аналізи, що проводяться; правила ведення технічної документації на виконувані роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-мікробіолога 3 розряду - не менше 1 року.

60. ЛАБОРАНТ МІНЕРАЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує середні проби для мінералогічного аналізу. Проводить дезінтеграцію і відмулювання глинистого матеріалу на шліх. Здійснює аналіз крихких або дезінтегрованих порід на комплекті сит методом струшування. Виділяє магнітну і електромагнітну фракції за допомогою різних магнітів. Зважує і розраховує виходи за класами крупності, а також підраховує вихід магнітної, електромагнітної і немагнітної фракції.

Повинен знати: елементарні знання про мінералогію; способи приготування середніх проб; методику проведення ситових аналізів; будову і правила обслуговування технічних терезів, магнітів і сушильних шаф.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виділяє мінерали із шліху у важких рідинах за допомогою ділильної лійки і у фарфорових чашках. Скорочує проби за допомогою струменястого ділильника або квотуванням. Проводить звільнення фракції від плівок гідроокислів заліза шляхом кип'ятіння їх у кислотах. Виділяє в мономінеральну фракцію основний мінерал родовища. Візуально визначає домішки в мономінеральній фракції під бінокулярним мікроскопом. Оформляє і записує результати аналізу.

Повинен знати: основи мінералогії; властивості мінералів, застосовуваних важких рідин, кислот та інших реактивів і правила поводження з ними; будову бінокулярного мікроскопа; правила оформлення результатів аналізів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта мінералогічного аналізу 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить кількісний мінералогічний аналіз проб, вихідної сировини, проміжних продуктів, готової продукції титано-цирконієвих руд згідно із затвердженими методиками. Виконує мінералогічний аналіз дистенсиліманітової суміші із застосуванням люмінесцентного освітлювача. Проводить розділення шліхів з визначенням кількісних співвідношень між мінералами. Виділяє мономінеральні фракції і визначає густість мінералу. Одержує важкі рідини з різною питомою вагою. Визначає мінерали імерсійним методом. Перераховує вміст усіх мінералів на відповідні окисли по всіх продуктах. Підраховує результати аналізів і записує в журнал.

Повинен знати: основи геології і кристалографії; фізико-хімічні властивості мінералів; методики проведення мінералогічних аналізів; властивості важких та імерсійних рідин і правила поводження з ними; технічні умови і державні стандарти на аналізи, що проводяться.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта мінералогічного аналізу 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Вибирає методику і проводить повний кількісний мінералогічний аналіз нестандартних багатокомпонентних проб титано-цирконієвих руд під мікроскопам різних типів. Аналізує проби штучного рутилу і нових видів продукції, одержуваних на основі концентратів. Проводить кількісний мінералогічний аналіз шліхів і продуктів збагачення візуальним визначенням вмісту мінералів і повним їх описом. Проводить контрольні аналізи. Настроює мікроскоп. Бере участь у розробленні нових методів мінералогічного аналізу.

Повинен знати: основи кристалооптики, основи розробки і вибору методики проведення аналізів; магнітні властивості мінералів і методи їх вивчення; будову і принцип дії застосовуваних під час виконання аналізів приладів і установок; методи визначення питомої ваги мінералів; правила опису мінералів; правила ведення документації на виконані роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта мінералогічного аналізу 4 розряду - не менше 1 року.

Правила сайта

Мы рады приветствовать Вас на сайте JobForYou - информационном ресурсе, посвященном вопросам трудоустройства. Воспользовавшись услугами сайта, вы подтверждаете согласие с Правилами Сайта.

Интернет сайт JobForYou предназначен для использования частными лицами с целью поиска работы, и/или информации, связанной с рынком труда, развитием карьеры и т.п., а также для общения с работодателями через интернет. Организации используют Сайт для подбора персонала, размещения информации о компаниях и вакансиях, а также общения с соискателями.

Внимательно прочтите Правила сайта перед его использованием!

You are here Справочник квалификационных характеристик Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників - ч.16